Quản lý SharePoint bộ hẹn giờ công việc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một công việc bộ hẹn giờ là một lịch biểu khi chạy một dịch vụ bằng cách dùng dịch vụ bộ hẹn giờ dịch vụ SharePoint, đây là một dịch vụ chạy dịch vụ khác theo lịch trình đã xác định trong bộ hẹn giờ công việc. Các tính năng Microsoft Windows SharePoint Services nhiều dựa trên bộ hẹn giờ công việc để chạy dịch vụ theo một lịch biểu.

Bạn muốn làm gì?

Kiểm tra trạng thái của một bộ hẹn giờ dịch vụ công việc

Sửa định nghĩa việc bộ hẹn giờ

Kiểm tra trạng thái của một bộ hẹn giờ dịch vụ công việc

 1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm thao tác.

 2. Trên trang thao tác, trong phần Cấu hình toàn cầu , hãy bấm trạng thái bộ hẹn giờ công việc.

 3. Trên trang trạng thái công việc bộ hẹn giờ, thông tin được hiển thị trong các cột sau đây:

  • Chức danh. Tên của lệnh bộ hẹn giờ.

  • Máy chủ. Máy chủ chạy trên đó dịch vụ tương ứng.

  • Trạng thái. Trạng thái hiện tại của công việc. Khả năng là Succeeded, không thành công và sẵn sàng.

  • Đang tiến hành. Tỷ lệ phần trăm hoàn thành gần đây nhất thành công đầu mẫu dòng công việc.

  • Bắt đầu. Ngày và thời gian công việc được bắt đầu cuối cùng.

 4. Lọc các công việc được liệt kê bằng cách bấm vào một trong các thao tác sau trên menu dạng xem :

  • Tất cả. Hiển thị tất cả bộ hẹn giờ công việc cho cụm máy chủ.

  • Dịch vụ. Cho phép bạn hiển thị tất cả bộ hẹn giờ công việc cho một dịch vụ cụ thể. Nếu bạn chọn lệnh này, sử dụng menu dịch vụ để chọn dịch vụ mà bạn muốn lọc công việc được liệt kê.

  • Ứng dụng web. Cho phép bạn hiển thị tất cả bộ hẹn giờ công việc cho một ứng dụng Web. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy dùng menu Ứng dụng Web để chọn ứng dụng Web mà bạn muốn lọc công việc được liệt kê.

Đầu trang

Sửa định nghĩa chức bộ hẹn giờ

Bạn có thể sửa tên của một bộ hẹn giờ công việc từ Trung tâm quản trị, nhưng bạn không thể sửa các thuộc tính khác. Bạn cũng có thể vô hiệu hóa việc bộ hẹn giờ nếu nó được bật, hoặc bạn có thể bật nó nếu nó bị vô hiệu hóa.

 1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm thao tác.

 2. Trên trang thao tác, trong phần Cấu hình toàn cầu , hãy bấm Bộ hẹn giờ việc định nghĩa.

 3. Trên trang bộ hẹn giờ việc định nghĩa, hãy bấm định nghĩa chức bộ hẹn giờ mà bạn muốn sửa.

 4. Trên trang sửa bộ hẹn giờ công việc, để thay đổi tên công việc, nhập tên mới vào hộp chức danh và sau đó bấm OK.

 5. Nếu việc bộ hẹn giờ được bật và bạn muốn vô hiệu hóa nó, hãy bấm vô hiệu hóa.

 6. Nếu việc bộ hẹn giờ bị vô hiệu hóa và bạn muốn bật nó, hãy bấm bật.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×