Quản lý Office 365 và Exchange Online với Windows PowerShell

Bạn có thể sử dụng lệnh ghép ngắn Mô-đun Azure Active Directory cho Windows PowerShell để tự động hóa một số tác vụ triển khai và quản lý. Xem các chủ đề sau để biết chi tiết:

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×