Quản lý Exchange Unified Messaging và lưu trữ thư thoại trong Skype for Business Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể quản lý Exchange nhắn tin hợp nhất và các thư thoại được lưu trữ trong Skype for Business Online bằng cách dùng một tập hợp các lệnh ghép ngắn.

Quản lý Exchange unified messaging và lưu trữ thư thoại

Lệnh ghép ngắn sau đây có thể dùng để quản lý Exchange Unified Messaging (UM) và chính sách được lưu trữ thư thoại:

Lệnh ghép ngắn

Mô tả

Get-CsExUmContact

CsExUmContact mới

Loại bỏ-CsExUmContact

Thiết lập CsExUmContact

Tạo và quản lý đối tượng liên hệ được dùng cho các dịch vụ tổng đài tự động và truy nhập thuê bao, khi Exchange UM là một dịch vụ lưu trữ.

Skype for Business Online hoạt động với Exchange UM cung cấp một số chức năng thoại liên quan, bao gồm tổng đài tự động và truy nhập thuê bao. Tổng đài tự động cung cấp cách thức cho các cuộc gọi để tự động được trả lời và chuyển đến người chính xác. Truy nhập thuê bao cho phép kết nối với Exchange UM và truy xuất email, thư thoại, liên hệ và thông tin lịch.

Khi Exchange UM được cung cấp dưới dạng một dịch vụ lưu trữ, đối tượng liên hệ được sử dụng cho các dịch vụ tổng đài tự động và truy nhập thuê bao phải được tạo bằng cách dùng Microsoft PowerShell. Những đối tượng được tạo và quản lý bằng cách sử dụng các lệnh ghép ngắn CsExUmContact .

Get-CSHostedVoicemailPolicy

Cấp quyền-CSHostedVoicemailPolicy

Quản lý chính sách được lưu trữ thư thoại được dùng trong tổ chức. Chính sách được lưu trữ thư thoại xác định cách chưa được trả lời cuộc gọi được định tuyến tới dịch vụ UM Exchange . Các chính sách ảnh hưởng đến chỉ người dùng có được kích hoạt cho Exchange UM lưu trữ thư thoại.

Để xác nhận việc người dùng được bật cho lưu trữ thư thoại, chạy lệnh tương tự như các thao tác sau từ nhắc PowerShell .

Get-CsOnlineUser –Identity "kenmyer@litwareinc.com" | Select-Object HostedVoiceMail

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×