Quản lý Dịch vụ Yammer trong Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi Yammer đã là dịch vụ độc lập, có là các giải pháp Yammer cụ thể với những lĩnh vực cốt lõi của dịch vụ; những mục này được khác với Office 365. Ví dụ, người dùng đăng nhập vào dịch vụ Yammer bằng cách dùng email và mật khẩu của họ, người quản trị thiết lập đăng nhập giải pháp đơn với một công cụ được gọi là Yammer SSO, và được gọi là Yammer hỗ trợ để quản lý tên miền trong Yammer. Khi Yammer liền mạch tích hợp với Office 365, người quản trị có thể quản lý khóa khía cạnh khác của dịch vụ Yammer trong Office 365, bao gồm quản lý căn cước, tên miền và giấy phép. Đây là tương tự như cách người quản trị quản lý Dịch vụ cốt lõi Office 365 khác. Vậy, chúng tôi khuyên nên người quản trị Yammer tìm hiểu về quản trị Office 365 và hợp tác với người quản trị Office 365 một cách hiệu quả quản lý Yammer.

Lợi ích then chốt

Trải nghiệm quen thuộc mua sắm:    Office 365 là giải pháp hiệu suất phổ biến điện toán đám mây từ Microsoft với hàng triệu của người dùng. Yammer được bao gồm trong hầu hết các thuê bao Office 365, giúp dễ dàng hơn đối với khách hàng để thu mua Yammer. Tính từ ngày 1 tháng 2 2016, Yammer bật theo mặc định trong Office 365 và Yammer dịch vụ tự động được cung cấp cho mỗi đối tượng thuê Office 365 với một thuê bao Yammer. Ví dụ, khách hàng đăng ký bản dùng thử của Office 365 Enterprise E5 thuê bao, chúng sẽ tự động nhận Yammer được cung cấp mà không cần bất kỳ bước bổ sung. Ngoài ra, Yammer sẽ là kích hoạt cho mỗi đối tượng thuê Office 365 đủ điều kiện cho phép khách hàng Office 365 để một cách liền mạch lấy các lợi ích đầy đủ của Yammer.

Trải nghiệm quản lý mạnh mẽ và quen thuộc:    Office 365 được xây dựng trên Azure Active Directory (Azure AD), thư mục nhiều đối tượng thuê trên nền tảng điện toán đám mây của Microsoft và dịch vụ quản lý căn cước. Office 365 và Azure AD cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho tổ chức, bao gồm toàn bộ chức năng quản lý định danh (bao gồm đa yếu tố xác thực, kiểm soát truy nhập dựa trên vai trò), khả năng kết nối với trên cơ sở thư mục Dịch vụ của bạn (bật tính năng đăng đơn trên, người dùng quản lý dòng đời) và tập trung hóa quản lý người dùng và giấy phép (với chức năng tạo script mạnh mẽ). Điều này cho phép người quản trị quản lý Yammer giống như các dịch vụ Office 365, và cung cấp công cụ mạnh mẽ mà đã không có sẵn khi Yammer được quản lý dạng độc lập dịch vụ.

Tuân thủ:    Các tổ chức hưởng lợi từ điều khiển ngành hàng đầu, bảo mật và quyền riêng tư cam kết của Office 365 khi họ đang sử dụng Yammer-bật tính năng cộng tác để xảy ra đối với một bối cảnh tin cậy. Yammer giờ bị che phủ bởi Trung tâm tin cậy Office 365, này cung cấp bảo vệ quốc tế và khu vực tiêu chuẩn.

Trải nghiệm người dùng liền mạch với Office 365:    Khi bạn quản lý Yammer và các dịch vụ trong Office 365, bạn càng quan về cách hiệu quả những dịch vụ được dùng trong tổ chức của bạn và kinh nghiệm cốt lõi (chẳng hạn như đăng nhập) được nhất quán, theo đó giảm nhầm lẫn người dùng và nội bộ hỗ trợ yêu cầu. Trong ngữ cảnh này, điều quan trọng là dịch vụ này là một cách liền mạch được tích hợp với trải nghiệm Office 365. Ví dụ, mỗi người dùng Office 365 nào có giấy phép Yammer sẽ có thể dễ dàng truy nhập Yammer từ công cụ khởi động ứng dụng Office 365 hoặc bắt đầu hội thoại Yammer từ SharePoint, cổng thông tin Video Office 365 và, sắp ra mắt, Delve và phát rộng Skype. Điều này đảm bảo rằng người dùng có được các giá trị tối đa ra khỏi Yammer như là một phần của Office 365.

Quản lý Yammer trong Office 365

Dưới đây là một danh sách các phím chức năng, làm thế nào khả năng đã được giải quyết bằng Yammer dạng độc lập dịch vụ, và cách nó ngay bây giờ được giải quyết như là một phần của Office 365. Bạn có thể thấy rằng Yammer là một dịch vụ cốt lõi của Office 365, và có thể được quản lý liền mạch từ Office 365, tương tự như các dịch vụ khác.

Chức năng   

Yammer được quản lý là một dịch vụ độc lập   

Yammer được quản lý như là một phần của Office 365   

Yammer tính khả dụng trong đối tượng thuê Office 365

Người quản trị Office 365 sẽ kích hoạt Yammer Enterprise.

Yammer là một cách liền mạch kích hoạt.

Đăng nhập

Người dùng đăng nhập với email và mật khẩu của họ.

Người dùng có thể đăng nhập vào Yammer với thông tin đăng nhập Office 365 của họ.

Đăng nhập một lần

Cấu hình sử dụng Yammer SSO. Điều này sẽ không chấp nhận ngày 1 tháng mười hai năm 2016.

Cấu hình bằng cách dùng Kết nối Azure AD với ràng buộc căn cước office 365 thiết đặt cấu hình cho mạng Yammer.

Quản lý dòng đời người dùng

Cấu hình bằng cách dùng Yammer DSync. Điều này sẽ không chấp nhận ngày 1 tháng mười hai năm 2016.

Cấu hình bằng cách dùng Kết nối Azure AD. Sắp ra mắt - hồ sơ người dùng thuộc tính từ Azure AD sẽ được tự động Cập Nhật trong Yammer. Tìm hiểu thêm về quản lý người dùng Yammer qua vòng đời của họ từ Office 365.

Người quản trị quản lý dòng đời

Thêm thủ công người quản trị yammer.

Người quản trị toàn cầu Office 365 là tự động đồng bộ với Yammer.

Quản lý giấy phép

Theo cách thủ công điều hoà giấy phép với người dùng Yammer.

Quản lý giấy phép người dùng Yammer trong Office 365

Quản lý vòng đời của tên miền

Gọi bộ phận hỗ trợ Yammer để thêm hoặc loại bỏ tên miền.

Khi bạn quản lý tên miền Yammer trong Office 365, tên miền tự động đồng bộ với Yammer.

Hợp nhất miễn phí mạng Yammer cơ bản

Gọi bộ phận hỗ trợ Yammer để hợp nhất mạng.

Sử dụng trình hướng dẫn tự phục vụ di chuyển mạng để hợp nhất mạng.

Mạng yammer và đối tượng thuê Office 365

Như Yammer phát triển từ một dịch vụ độc lập vào một phần của Office 365, vai trò của một mạng Yammer đã phát triển không. Ngoài ra, các Yammer dịch vụ mua sắm và quản lý người dùng cuối trải nghiệm liền mạch được tích hợp với Office 365. Vì vậy, đó là quan trọng đối với khách hàng đã tạo ra độc lập mạng Yammer trong quá khứ để tìm hiểu cách quản lý Yammer dạng dịch vụ trong Office 365. Ngoài ra, cho người dùng cuối tốt nhất và trải nghiệm quản lý, nên một đối tượng thuê Office 365 được liên kết với chỉ một mạng Yammer - nếu bạn không nằm trong cấu hình này, chúng tôi khuyên bạn hợp nhất của bạn mạng/đối tượng thuê để di chuyển sang trạng thái này. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc về Yammer mạng và đối tượng thuê Office 365.

Câu hỏi thường gặp về việc quản lý Yammer trong Office 365

Yammer Basic

Hỏi: khi Yammer được tích hợp chặt chẽ với Office 365, có thể tôi vẫn đăng ký một mạng Yammer miễn phí?

Đáp: có. Bạn vẫn có thể đăng ký cho Yammer cung cấp cơ bản miễn phí tại www.yammer.com bằng cách nhập email của bạn và bấm vào các nút đăng ký (miễn là tên miền không được kiểm chứng trên một đối tượng thuê Office 365 có một thuê bao Yammer). Khi bạn đã sẵn sàng để sử dụng các tính năng của Yammer Enterprise (chẳng hạn như khả năng quản lý người dùng hoặc thiết lập một lần-đăng nhập), bạn cần tạo một đối tượng thuê Office 365.

Quản lý dòng đời người quản trị yammer

Hỏi: làm thế nào tôi có thể quản lý người quản trị Yammer trong Office 365?

A: bất kỳ người dùng Office 365 nào đã được gán một vai trò quản trị toàn cầu sẽ được cũng thực hiện một Quản trị đã xác nhận trong Yammer. Khi vai trò này sẽ bị loại bỏ người dùng, các đặc quyền quản trị đã xác nhận trên Yammer cũng sẽ bị loại bỏ.

  • 1 đối tượng thuê để cấu hình mạng 1: nếu các đối tượng thuê Office 365 có nhiều hơn 1 tên miền, tất cả những miền này sẽ được đồng bộ hóa với mạng Yammer. Và tất cả các người quản trị toàn cầu trên đối tượng thuê Office 365 (liên kết với bất kỳ tên miền), sẽ được đồng bộ với Yammer được không.

  • 1 đối tượng thuê để cấu hình mạng nhiều: nếu các đối tượng thuê Office 365 có nhiều hơn 1 mạng liên kết với nó, người quản trị toàn cầu trên đối tượng thuê Office 365 sẽ được đồng bộ vào mạng Yammer chúng có đủ điều kiện để đăng nhập vào (hãy xem phần đăng nhập dưới đối tượng thuê 1: nhiều mạng kịch bản cho biết thêm chi tiết).

  • Nhiều đối tượng thuê để cấu hình mạng 1: đây không phải là một cấu hình được hỗ trợ. Người quản trị toàn cầu từ đối tượng thuê Office 365 đã được kích hoạt cuối cùng sẽ được đồng bộ với Yammer.

Kích hoạt yammer

Hỏi: điều gì sẽ xảy ra chính xác trong khi kích hoạt Yammer?

A: yammer kích hoạt kết nối các đối tượng thuê Office 365 với dịch vụ Yammer, và thực hiện tự động (biết thêm thông tin trong Yammer tích hợp với Office 365). Không có hai hiệu ứng khóa kích hoạt Yammer.

  • Đối tượng thuê Office 365 được kết nối với mạng Yammer để quản lý: điều này bao gồm việc nâng cấp mạng lên một mạng doanh nghiệp (nếu cần thiết) và bắt đầu quản lý dòng đời người quản trị, sao cho người quản trị Office 365 toàn cầu có thể đăng nhập vào mạng Yammer.

  • Đối tượng thuê Office 365 được kết nối với mạng Yammer để đăng nhập: này cho phép người dùng để đăng nhập vào mạng Yammer với thông tin đăng nhập O365 của họ.

Kích hoạt và mạng hiện có

Hỏi: công ty tôi có một mạng cơ bản miễn phí Yammer trên tên miền contoso.com. Công ty của tôi cũng có một đối tượng thuê Office 365, mà chúng tôi đã xác nhận và thêm contoso.com. Khi Yammer được kích hoạt tự động trên đối tượng thuê Office 365 của chúng tôi, nó sẽ tạo một mạng riêng?

A: không. Khi Yammer được kích hoạt trên một đối tượng thuê Office 365, chúng tôi tìm bất kỳ mạng Yammer hiện có, và kết nối các đối tượng thuê Office 365 vào mạng hiện có, thay vì tạo một mạng mới. Trong trường hợp này, vào mạng Yammer miễn phí contoso.com sẽ được nâng cấp lên Yammer Enterprise và kết nối với các đối tượng thuê Office 365.

Kích hoạt và đăng nhập hiện có

Hỏi: công ty tôi có một mạng Yammer hiện hoạt và chúng tôi đăng nhập bằng cách dùng email và mật khẩu của chúng tôi. Công ty của chúng tôi đã bắt đầu áp dụng cho Office 365, nhưng không phải tất cả các tài khoản người dùng của chúng tôi đã được tạo chưa. Khi Yammer tích hợp gần hơn với Office 365, chúng tôi sẽ được bị chặn từ đăng nhập bằng email và mật khẩu của chúng tôi?

A: không. Theo mặc định, Yammer hỗ trợ đăng nhập với bất kỳ thông tin đăng nhập Office 365 hoặc với email và mật khẩu. Nếu người dùng có một tài khoản Office 365 tương ứng, người dùng sẽ được nhắc để đăng nhập với thông tin đăng nhập Office 365 của họ. Nhưng nếu họ không có tài khoản Office 365 tương ứng, họ có thể tiếp tục đăng nhập với email và mật khẩu. Cũng nên lưu ý rằng người quản trị Yammer có thể hoặc bạn có thể chọn để ràng buộc căn cước office 365 trong Yammer - cấu hình một lần-đăng nhập này yêu cầu mọi người phải đăng nhập với thông tin đăng nhập Office 365 của họ.

Kích hoạt và người dùng hiện có

Hỏi: tôi là người dùng hiện có của một mạng Yammer và đăng nhập với email và mật khẩu của tôi. Sau khi mạng của tôi được kết nối với Office 365, tôi sẽ nhận được tài khoản người dùng Yammer mới?

A: không. Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên bằng cách dùng thông tin Office 365 của bạn, sau khi đăng nhập thành công, chúng tôi sẽ cố gắng khớp với email của tài khoản Office 365 để người dùng hiện có. Nếu chúng tôi không thể tìm kiếm, chúng ta sẽ tạo người dùng Yammer mới. Để biết thêm thông tin hãy đọc bài viết Office 365 đăng nhập cho Yammer.

Quản lý vòng đời của tên miền

Hỏi: công ty tôi đang dùng thử gói đăng ký dùng thử Office 365 - tài khoản Office 365 của chúng tôi là contoso.onmicrosoft.com, và chúng tôi có một mạng Yammer tương ứng. Bây giờ, chúng tôi lên kế hoạch để xác nhận và thêm tên miền contoso.com, mà sẽ tạo một mạng Yammer thứ hai?

A: không. Khi bạn thêm tên miền contoso.com vào đối tượng thuê, nó sẽ là tự động được thêm vào mạng contoso.onmicrosoft.com đã được tạo trước đó. Và người dùng với contoso.com email có thể bắt đầu ghi nhật ký trong cùng một mạng.

Hợp nhất mạng Yammer cơ bản

Hỏi: công ty tôi có một đối tượng thuê Office 365 với tên miền contoso.com trong đó - và chúng tôi được sử dụng mạng Yammer contoso.com tương ứng. Bây giờ, chúng tôi muốn thêm tên miền con của chúng tôi tailspin.com vào cùng đối tượng thuê, nhưng phát hiện ra rằng tailspin.com có riêng biệt miễn phí cơ bản mạng Yammer. Chúng tôi muốn tailspin.com để bắt đầu sử dụng mạng mẹ, với các chính sách sử dụng - đây là có thể xảy ra?

Đáp: có. Bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn tự phục vụ di chuyển mạng để hợp nhất mạng công ty con tailspin.com vào mạng mẹ contoso.com.

Di chuyển dữ liệu Yammer giữa các đối tượng thuê Office 365

Hỏi: công ty tôi có một đối tượng thuê bằng contoso.com tên miền trong đó - chúng tôi được sử dụng mạng Yammer contoso.com tương ứng. Chúng tôi mua tailspin.com cũng có một đối tượng thuê Office 365 và một mạng Yammer. Bây giờ chúng tôi muốn di chuyển mạng Yammer tailspin.com vào đối tượng thuê contoso.com - đây là có thể xảy ra?

A: không. Bạn không thể di chuyển mạng Yammer giữa các đối tượng thuê, vì mạng chặt chẽ gắn kết tới Office 365 (tên miền, người dùng, định danh được tất cả kết nối). Hiện tại, bạn có thể xuất dữ liệu từ mạng của công ty mua dành cho mục đích tuân thủ. Khi bạn di chuyển tên miền tailspin.com vào đối tượng thuê contoso.com, tên miền tailspin.com sẽ được tự động thêm vào mạng contoso.com. Khi người dùng tailspin.com được tạo ra trên đối tượng thuê contoso.com, những người dùng sẽ có thể đăng nhập vào mạng là người dùng mới.

Lưu ý rằng di chuyển dữ liệu Yammer giữa các đối tượng thuê Office 365 khác với tự phục vụ mạng di chuyển mạng Yammer cơ bản (mà không kết nối Office 365).

Khi Yammer là một phần của Office 365, nó được chặt chẽ tích hợp với Office 365 với ngụ ý sau đây:

  • Vòng đời của tên miền:    Khi bạn loại bỏ tên miền từ một đối tượng thuê Office 365, tên miền trên mạng sẽ tự động bị loại bỏ.

  • Vòng đời người dùng:    Khi bạn xóa bỏ người dùng khỏi một đối tượng thuê Office 365 (trước khi bạn loại bỏ tên miền), người dùng cũng là biểu mẫu đã bị xóa bỏ Yammer.

  • Căn cước:    Tất cả người dùng từ đối tượng thuê gốc cần di chuyển qua các đối tượng thuê mới.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×