Quản lý đặt chỗ từ thiết bị di động của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phiên bản di động của Đặt chỗ của Microsoft cho phép bạn xem lịch của bạn và quản lý đặt chỗ và danh sách khách hàng của bạn.

Nếu bạn mới dùng Đặt chỗ và vẫn chưa thiết lập dịch vụ đề nghị đăng ký, chính sách lập lịch biểu hoặc thông tin doanh nghiệp của bạn, bạn sẽ cần phải đi đến phiên bản web của Đặt chỗ để làm điều đó trước tiên. Xem nói lời chào với Microsoft đặt chỗ để được hướng dẫn.

Ghi chú: Đặt chỗ sẵn dùng với khách hàng có một thuê bao Office 365 Business Premium.

Tải xuống ứng dụng

 1. Tải xuống ứng dụng từ store ứng dụng của bạn. Tại thời điểm này, ứng dụng Đặt chỗ là chỉ sẵn dùng cho iOS.

 2. Đăng nhập bằng Office 365 của công ty của bạn hoặc tài khoản trường học. Cần trợ giúp đăng nhập? Đặt chỗ sẵn dùng cho người dùng với giấy phép Office 365 Business Premium.

 3. Nếu bạn có nhiều Đặt chỗ lịch, chọn người mà bạn muốn. Nếu không, bạn sẽ đi thẳng đến ngày hôm nay ' danh sách các cuộc hẹn.

Xem qua nhanh

Ứng dụng Đặt chỗ sẽ mở ra với hôm nay lịch để bạn có thể thấy ngay lập tức những khách hàng, Dịch vụ, và nhân viên được lên lịch cho ngày. Nút dẫn hướng ở dưới cùng của màn hình.

Thanh dẫn hướng trên ứng dụng di động đặt chỗ có ba tùy chọn: lịch, khách hàng, và nhiều hơn nữa

 1. Trong thanh dẫn hướng, hãy gõ nhẹ khách hàng.

 2. Gõ nhẹ Dấu cộng là nút Thêm > tạo một khách hàng mới.

 3. Nhập tên khách hàng, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.

 4. Gõ nhẹ Lưu.

 1. Gõ nhẹ vào lịch > Dấu cộng là nút Thêm .

 2. Chọn dịch vụ sẽ được cung cấp ở đây. Danh sách Dịch vụ có sẵn phụ thuộc vào những gì bạn đã xác định trong phiên bản ứng dụng web (hãy xem xác định dịch vụ dịch vụ của bạn). Bạn không thể tạo Dịch vụ mới trong ứng dụng di động.

 3. Trên trang mới đây, gõ nhẹ khách hàng để nhập tên hoặc chọn một từ danh sách. Nếu đây là một khách hàng mới, gõ nhẹ vào tạo một khách hàng mới và điền vào các chi tiết khách hàng.

 4. Gõ nhẹ nhân viên để gán nhân viên vào đây.

 5. Chọn một nhân viên > xong.

 6. Xác nhận đăng ký bắt đầu và kết thúc thời gian là chính xác. Nếu bạn thay đổi, bạn có thể cần thay đổi nhân viên quá.

 7. Nếu cần thiết, hãy gõ nhẹ vào địa chỉ để cập nhật.

  Chọn lưu. Thông báo email sẽ được gửi đến khách hàng và nhân viên. Đặt sẽ được liệt kê trên lịch cho ngày theo lịch trình.

 1. Gõ nhẹ vào lịch > Dấu cộng là nút Thêm .

 2. Gõ nhẹ vào đăng ký mà bạn muốn hủy > sửa.

 3. Trên trang sửa phòng gần đây, gõ nhẹ vào ngày và thời gian.

  Gõ nhẹ vào ngày và giờ để thay đổi nó

 4. Chọn mới bắt đầu và thời gian kết thúc. Bạn có thể để thay đổi nhân viên quá vì một bản gốc có thể không khả dụng tại thời gian mới.

 5. Chọn Xong.

 6. Chọn lưu. Thông báo email sẽ được gửi đến khách hàng và nhân viên. Đặt sẽ được liệt kê trên lịch cho ngày theo lịch trình.

 1. Gõ nhẹ vào lịch > Dấu cộng là nút Thêm .

 2. Gõ nhẹ vào đăng ký mà bạn muốn hủy bỏ.

 3. Cuộn xuống dưới cùng và gõ nhẹ hủy đăng ký.

 4. Trên trang hủy, nhập ghi chú giải thích việc hủy bỏ > Hủy phòng gần đây. Thư sẽ được gửi đến khách hàng và nhân viên. Đặt sẽ bị loại bỏ khỏi lịch.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×