Quản lý đăng nhập đơn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quản lý đăng nhập đơn bao gồm bốn nhiệm vụ: cấu hình dịch vụ Microsoft đơn đăng nhập dịch vụ, quản lý thiết đặt máy chủ cho đăng nhập đơn, quản lý khóa mã hóa, quản lý định nghĩa ứng dụng enterprise và quản lý thiết đặt tài khoản cho doanh nghiệp ứng dụng định nghĩa.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về mỗi của các nhiệm vụ này trong các thao tác sau:

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×