PowerShell cho người quản trị Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn đang tìm kiếm một công cụ quản trị Office 365 để tự động hóa tác vụ lặp lại không? Hoặc bạn có thể là bạn đang tìm kiếm để truy nhập chức năng bổ sung không sẵn dùng trong Trung tâm quản trị Office 365? Rồi PowerShell cho Office 365 dành cho bạn.

Những gì là PowerShell và tại sao dùng nó?

PowerShell (còn được gọi là Windows PowerShell hoặc Microsoft PowerShell) là một môi trường dòng lệnh được thiết kế dành riêng cho quản trị hệ thống. PowerShell giúp bạn kiểm soát và tự động hóa quản trị hệ điều hành Windows, máy chủ ứng dụng, và dịch vụ nền tảng điện toán đám mây chẳng hạn như Office 365.

Phần đặt cơ bản của PowerShell được gọi là một lệnh ghép ngắn (phát âm lệnh cho phép). Lệnh ghép ngắn cho phép bạn hoàn tất trong Office 365, chẳng hạn như thêm người dùng vào tổ chức Office 365 của bạn, quản lý gán giấy phép Office 365 và danh sách hộp thư đó được không hoạt động mọi thứ.

Bạn có thể đặt nhiều lệnh ghép ngắn cạnh nhau vào một tập hợp các lệnh để chạy cùng lúc, hoặc bạn có thể đặt chúng vào một tệp văn bản để tạo một script PowerShell mà bạn có thể chạy ở bất kỳ lúc nào. Script rất tuyệt vời cho các nhiệm vụ định kỳ quản trị, chẳng hạn như tạo các báo cáo hàng tháng của giấy phép được gán cho người dùng hoặc hộp thư hiện hoạt.

PowerShell được bổ sung vào Trung tâm quản trị Office 365

Trung tâm quản trị Office 365 là giải pháp xuất của hộp trải rộng qua vòng đời của người quản trị toàn bộ từ thiết lập để hỗ trợ. Trung tâm quản trị Office 365 được thiết kế để xử lý các tác vụ quản trị phổ biến nhất chẳng hạn như thêm và sửa người dùng và thay đổi thiết đặt dịch vụ thông dụng.

Tuy nhiên, không có những tình huống trong đó PowerShell cho Office 365 có thể lưu đáng kể thời gian cho bạn và nỗ lực. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Thêm hoặc sửa một số lớn của người dùng

 • Dùng nhiều bộ lọc để sắp xếp thông qua dữ liệu

 • Xuất dữ liệu chẳng hạn như danh sách người dùng và nhóm

Ngoài ra, bạn phải sử dụng PowerShell để cấu hình một số thiết đặt là dùng ít phổ biến.

Bắt đầu

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng PowerShell cho Office 365, có một số điều bạn cần làm để đảm bảo rằng bạn có thể nối kết với thuê bao Office 365 của bạn và các dịch vụ mà bạn có ý định quản lý.

Bạn phải là người quản trị Office 365

Nếu bạn không phải là người quản trị Office 365, bạn có thể ngừng ở đây. Tương tự như quản lý thuê bao Office 365 của bạn thông qua Trung tâm quản trị Office 365, bạn cần một tài khoản là người quản trị Office 365.

Công cụ để chạy lệnh ghép ngắn hoặc script

Lệnh ghép ngắn PowerShell và script chạy trong dấu nhắc lệnh Windows PowerShell hoặc các Windows PowerShell tích hợp Script môi trường (ISE), đây là một môi trường cho chạy các lệnh Windows PowerShell và script. Đối với Windows 8.1 và Windows 10, những mục này được cài đặt theo mặc định.

Với một trong hai ứng dụng, bây giờ bạn có các công cụ quản lý Office 365 bằng cách dùng PowerShell.

Lấy các mô-đun PowerShell được cài đặt

Để sử dụng PowerShell cho thuê bao Office 365 của bạn, bạn cần phải nhập mô-đun PowerShell cho khối lượng công việc Office 365 mà bạn cần để quản lý.

Kết nối với thuê bao của bạn và quản lý người dùng, nhóm và giấy phép

Để kết nối với thuê bao Office 365 của bạn và quản lý người dùng, nhóm và giấy phép, hãy xem kết nối với Office 365 PowerShell.

Cho người dùng, nhóm và các kịch bản quản lý giấy phép, hãy xem các kịch bản quản lý người dùng cho Office 365 PowerShell.

Để thêm bài viết này để quản lý người dùng, nhóm và giấy phép, hãy xem quản lý tài khoản người dùng và giấy phép với Office 365 PowerShell.

Quản lý SharePoint Online

Để quản lý các site SharePoint Online, quyền và nhóm, hãy tải xuống SharePoint Online mô-đun.

Cho SharePoint Online kịch bản tuyển tập site với PowerShell, hãy xem Thêm chức năng kịch bản cho Office 365 PowerShell.

Để thêm bài viết này để quản lý các site SharePoint Online, quyền và nhóm với PowerShell, hãy xem Office 365 PowerShell cho SharePoint Online.

Quản lý Skype for Business Online

Để quản lý Skype for Business Online chính sách, hãy tải xuống Skype for Business Online mô-đun.

Đối với Skype for Business Online chính sách tình huống với PowerShell, hãy xem Thêm chức năng kịch bản cho Office 365 PowerShell.

Để addditional bài viết này để quản lý Skype for Business Online chính sách với PowerShell, hãy xem Quản lý Skype for Business Online với Office 365 PowerShell.

Quản lý Exchange Online

Lệnh ghép ngắn cho quản trị Exchange Online không nằm trong mô-đun mà bạn có thể tải xuống và nhập. Họ sẽ chỉ sẵn dùng khi bạn tạo một kết nối từ xa với Exchange Online. Sau khi bạn kết nối hoặc "từ xa" vào những dịch vụ, bạn nhập các lệnh ghép ngắn từ đó.

Để thêm bài viết này để quản lý Exchange Online với PowerShell, hãy xem Sử dụng PowerShell với Exchange Online.

Làm thế nào để chạy một khối các lệnh PowerShell

Trong nhiều trường hợp, bài viết này cung cấp cho bạn một tập hợp các lệnh PowerShell để chạy dưới dạng một khối. Bạn có thể chạy các lệnh khối theo những cách sau đây:

 • Sao chép các lệnh từ bài viết hoặc trang web và dán chúng vào Notepad (hoặc trình soạn thảo văn bản khác của lựa chọn của bạn). Thực hiện các thay đổi cần thiết, chẳng hạn như cách xác định tên tài khoản, trong Notepad. Để chạy chúng, sao chép các lệnh đã hoàn thành trong Notepad và dán chúng vào dấu nhắc lệnh PowerShell trên máy tính của bạn.

 • Sao chép các lệnh từ bài viết hoặc trang web và dán chúng vào PowerShell ISE trên máy tính của bạn và thực hiện các thay đổi cần thiết. Tô sáng các lệnh như một khối và sau đó chạy chúng.

Nếu có thể, chúng tôi tìm đơn giản hóa quy trình nhận điều gì đó thực hiện với PowerShell bằng cách dùng biến số.

Các dòng của khối lệnh bắt đầu bằng ký tự "$" là biến cho một thiết đặt mà bạn cần chỉ định. Sau khi bạn đã xác định tất cả các thiết đặt cho một lệnh khối, cơ bản bằng cách điền-trong-bộ-ô trống, bạn có thể chạy chúng.

Làm thế nào để chạy một script PowerShell

Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy một script PowerShell để chạy mà tự động hóa một tác vụ quản trị Office 365. Để chạy script PowerShell, bạn cần phải làm như sau:

 1. Cấu hình PowerShell để chạy script.

  Vì chạy một script độc hại tiềm ẩn có thể gây hại cho máy tính của bạn, thiết đặt mặc định cho PowerShell là không chạy chúng. Bạn sẽ cần phải thay đổi chính sách thực thi của máy tính của bạn có ít hạn chế. Hãy xem các kịch bản quản lý người dùng cho Office 365 PowerShell để biết thêm thông tin. Bạn chỉ cần thực hiện điều này một lần cho mỗi máy tính mà bạn đang chạy script PowerShell.

 2. Tệp script đến nơi lưu trữ.

  Tệp script có phần mở rộng .ps1. Tải xuống chúng tới vị trí trên ổ đĩa cục bộ của bạn mà bạn có thể tham chiếu khi bạn chạy chúng. Ví dụ, tạo một thư mục trên ổ đĩa C: có tên là PSScripts (C:\PSScripts).

 3. Sửa đổi script (nếu cần).

  Một số kịch bản có thể yêu cầu bạn xác định thiết đặt tùy chỉnh, chẳng hạn như thay thế bằng các tên miền của bạn để hoạt động với thuê bao Office 365 của bạn.

 4. Chạy script.

  Kết nối với thích hợp Office 365 khối lượng công việc mà bạn đang quản lý (nếu cần), và sau đó chạy script bên trong dấu nhắc lệnh PowerShell hoặc ISE bằng tham chiếu tên script PowerShell (tên tệp với .ps1) và vị trí của nó. Bạn có thể nhận được cảnh báo cho kịch bản không điện tử đăng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Các kịch bản của Office 365 PowerShell

Tại sao bạn cần phải sử dụng Office 365 PowerShell

Bắt đầu với Office 365 PowerShell

Tài nguyên cộng đồng Office 365 PowerShell

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×