Power View và OLAP trong Excel 2016

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Excel 2016, bạn có thể kết nối với OLAP Cube (thường được gọi là khối đa chiều) và tạo trang báo cáo thú vị hơn và hấp dẫn với Power View.

Để kết nối với nguồn dữ liệu đa chiều, từ ruy-băng chọn dữ liệu > lấy dữ liệu ngoài > từ nguồn khác > từ Analysis Services.

Kết nối với Analysis Services

Trong Hướng dẫn kết nối dữ liệu, hãy nhập tên máy chủ nơi khối đang được lưu trữ, sau đó chọn và cung cấp thông tin đăng nhập phù hợp.

Kết nối với Máy chủ Cơ sở dữ liệu

Excel trình bày một hộp thoại danh sách cơ sở dữ liệu, bảng và các khối có sẵn từ máy chủ.

Chọn Hình lập phương

Sau khi bạn chọn khối bạn quan tâm đến việc sử dụng và chọn tiếp theo, bạn có thể chọn vị trí bạn muốn xem kết nối dữ liệu trong sổ làm việc của bạn. Trong trường hợp bạn muốn tạo báo cáo Power View, vì vậy hãy chọn chọn một nút bên cạnh Báo cáo Power View.

Gửi tới Báo cáo Power View

Trong ngăn Trường Power View , bạn có thể nhìn thấy và truy nhập vào các trường sẵn dùng từ khối.

Ngăn Trường Power View được tự động điền

Bây giờ bạn đã sẵn sàng sử dụng dữ liệu từ khối để tạo báo cáo hấp dẫn. Bạn có thể tìm thấy nhiều kiểu khác nhau của dữ liệu, bao gồm các thao tác sau:

Nhóm đo – này là tập hợp các thước đo được tìm thấy trong khối.

Nhóm đo

Số đo và KPI trong một nhóm đo – bạn cũng có thể dùng riêng lẻ số đoKPI từ bên trong nhóm đo. Chỉ bung rộng một nhóm đo để xem các yếu tố sẵn dùng trong một nhóm đo, như minh họa trong màn hình sau đây.

Các số đo và KPI trong một nhóm đo

Kích thước, thuộc tính và cấu trúc phân cấp – bạn cũng có thể dùng các trường từ khối, giống như bạn muốn dùng trong bất kỳ báo cáo nào khác.

Kích thước, thuộc tính và cấu trúc phân cấp

Tất cả các trường sẵn dùng, bạn có thể tạo báo cáo thú vị tương tác với Power View và OLAP Cube.

Báo cáo Power View với dữ liệu OLAP

Các nguồn khác

Để biết thêm thông tin về Power View, OLAP hoặc dịch vụ phân tích, hãy xem các nối kết sau đây:

Power View - Tổng quan và Tìm hiểu

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Video về Power View và PowerPivot

Nhận dữ liệu từ dịch vụ phân tích

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×