Power Pivot thuộc tính báo cáo cho Power View

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không có một số thuộc tính, bạn có thể đặt trong Power Pivot sẽ cải thiện trải nghiệm báo cáo Power View.

Trong một số tổ chức, người đang làm việc trong Power Pivot sẽ không giống nhau mọi người xây dựng và/hoặc tương tác với báo cáo Power View. Trong các tổ chức, thuộc tính báo cáo sẽ được đặt cho bạn. Nhưng ngay cả khi bạn không phải là người thiết lập các thuộc tính này, tìm hiểu về họ là gì, cách thức hoạt động và lý do thiết chúng sẽ cải thiện trải nghiệm Power View của bạn.

Thuộc tính báo cáo bao gồm:

Thiết đặt tổng hợp mặc định cho trường Power View

Thiết đặt mặc định của trường cho bảng Power View

Cấu hình thuộc tính hành vi bảng cho báo cáo Power View

Thêm phối cảnh (dạng xem tùy chỉnh)

Thêm mô tả vào bảng, cột và trường Power View

Ẩn bảng, cột, trường và biện pháp

Ghi chú: Thuật ngữ báo cáo thuộc tính sau đây được kéo dài thêm để bao gồm Power Pivot nâng cao tab thuộc tính báo cáo cũng như một số thuộc tính nào có thể được đặt trong Power Pivotkhác.

Xem Thêm

Thuộc tính báo cáo PowerPivot cho Power View

Video về Power View và Power Pivot

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

PowerPivot: Phân tích dữ liệu và lập mô hình dữ liệu trong Excel

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×