PivotTable tương thích với phiên bản Excel trước

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Pivottable được tạo trong Excel cho Mac 2011 sẽ mất một số chức năng khi mở trong phiên bản Excel trước.

Khi bạn chia sẻ sổ làm việc với người dùng đang chạy Excel cho Mac 2011 và trước đó và Excel 2007 cho Windows và phiên bản cũ hơn, bộ lọc sẽ không sẵn dùng, và có thể không làm mới dữ liệu như mong muốn. Trước PivotTable giới hạn cũng được mở rộng. Các giới hạn mới không tương thích với phiên bản cũ hơn và dữ liệu vượt quá giới hạn trước đó sẽ không được hiển thị.

Các giới hạn được hiển thị trong bảng sau đây:

Tính năng PivotTable

Giới hạn

Số hàng

Mới: 1.048.576

Cũ: 65.536

Số cột

Mới: 16.384

Cũ: 255

Số lượng các trường dữ liệu

Mới: 16.384

Cũ: 255

Số lượng bộ lọc báo cáo

Mới: 16.384

Cũ: 255

Các mục duy nhất trong một PivotField duy nhất

Mới: 1.048.576

Cũ: 32.500

Độ dài của tên trường

Mới: 32.767 ký tự

Cũ: 255 ký tự

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×