Phiên bản nào tốt nhất cho tôi?

Theo mặc định, Microsoft Office cài đặt phiên bản Office 32-bit ngay cả khi máy tính của bạn đang chạy phiên bản Windows 64-bit.

Quan trọng    Phiên bản 32-bit của Office là tùy chọn được khuyên dùng cho hầu hết mọi người vì nó tránh được các vấn đề tương thích tiềm tàng với các ứng dụng 32-bit khác, đặc biệt là các bổ trợ của bên thứ ba vốn chỉ sẵn dùng cho các hệ điều hành 32-bit.

Office hỗ trợ phiên bản 32-bit của các chương trình Office đang chạy trên các hệ điều hành 64-bit. Phiên bản 32-bit của Office cho phép mọi người tiếp tục sử dụng các tính năng bổ trợ hiện có của bên thứ ba cho Office 32-bit.

Áp dụng Cho: Office 365 End User, Office 365 Admin, Office 365 operated by 21Vianet - End User, Office Shared 2013, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Office 365 Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ