Phát nhạc trong toàn bộ thời gian trình chiếu

Phát nhạc trong toàn bộ thời gian trình chiếu

Bạn có thể thêm bài hát vào bản trình bày, rồi phát bài hát trên các trang chiếu dưới nền trình chiếu. Nếu bạn muốn sử dụng nhạc từ web, bạn phải tải xuống máy tính trước khi có thể sử dụng trong bản trình bày.

Để phát bài hát trên trang chiếu trong PowerPoint 2010

 1. Trên tab Chèn, chọn Âm thanh, rồi chọn Âm thanh từ Tệp.

 2. Trong file explorer, xác định vị trí tệp nhạc bạn muốn dùng, rồi chọn Chèn.

 3. Với biểu tượng âm thanh được chọn trên trang chiếu, trên tab Phát lại, bấm vào danh sách có tên Bắt đầu, rồi chọn Phát trên trang chiếu.

  Tùy chọn "Phát trên trang chiếu" cho tệp âm thanh trong PowerPoint 2010

  (Phát trên trang chiếu cũng làm cho tệp âm thanh tự động chạy trong trình chiếu.)

Để phát bài hát trên trang chiếu trong PowerPoint 2016 hoặc 2013

 1. Trên tab Chèn, hãy chọn Âm thanh, rồi chọn Âm thanh trên PC của Tôi.

 2. Trong File Explorer, xác định vị trí tệp nhạc bạn muốn dùng rồi chọn Chèn.

 3. Với biểu tượng âm thanh được chọn trên trang chiếu, ở tab Phát lại, chọn Phát dưới Nền.

  Phát nhạc dưới nền

  Phát dưới Nền làm cho tệp âm thanh tự động chạy trong trình chiếu, đồng thời, cũng làm cho âm thanh phát trên nhiều trang chiếu.

Phát nhiều bài hát trên nhiều trang chiếu

Nếu trình chiếu của bạn dài hơn một bài hát, bạn có thể thêm các bài hát khác. Tuy nhiên, nếu bạn thấy rằng bạn gặp sự cố khi đồng bộ hóa bản nhạc với trình chiếu, bạn có thể dùng một công cụ chỉnh sửa âm thanh của bên thứ ba, chẳng hạn như Audacity®, để tạo liên khúc các bài hát để phát liên tục trong toàn bộ trình chiếu.

Các nội dung Trợ giúp liên quan khác bao gồm:

Nếu bạn đang dùng PowerPoint for Mac, xem mục:

(Trong PowerPoint Online, bạn không thể thêm âm thanh vào bản trình bày, tuy nhiên, bạn có thể phát âm thanh đã được thêm vào đó.)

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×