Phát hiện ra kiểu nội dung xung đột nhau trong quá trình kiểm tra tình trạng tuyển tập trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn chạy trình kiểm tra tình trạng tuyển tập trang trước khi nâng cấp thành SharePoint 2013 thì SharePoint sẽ kiểm tra để tìm xem liệu có bất kỳ xung đột nào giữa kiểu nội dung hiện có với kiểu nội dung được tạo ra khi bạn nâng cấp trang thành SharePoint 2013 hay không. Xung đột xảy ra khi cả hai kiểu nội dung có cùng một tên.

Để khắc phục vấn đề này, bạn cần phải đổi tên kiểu nội dung hiện có trước khi nâng cấp. Để biết thêm thông tin về các bước đổi tên kiểu nội dung hiện có, hãy xem Tạo hoặc tùy chỉnh kiểu nội dung.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×