Phát hành một sổ làm việc vào thư viện SharePoint trong Excel 2016 cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể phát hành sổ làm việc đến thư viện Microsoft SharePoint để mọi người có thể xem hoặc sửa sổ làm việc trong trình duyệt web mà không cần cài đặt Excel trên máy tính. Về cơ bản, phát hành cũng giống như lưu, nhưng có một số tùy chọn cài sẵn cho phép bạn kiểm soát những nội dung mà mọi người có thể nhìn thấy khi họ mở sổ làm việc trong trình duyệt.

Việc chấp nhận hoạt động lưu hoặc phát hành sổ làm việc đến trang SharePoint trung tâm trong toàn bộ tổ chức có thể giúp bạn đảm bảo các phiên bản hơi khác nhau của cùng một sổ làm việc không xuất hiện khắp tổ chức của bạn khi được gửi trong email.

Bằng cách thiết đặt một số tùy chọn phát hành, bạn có thể làm nổi bật các phần cụ thể trong sổ làm việc, chẳng hạn như biểu đồ, hoặc loại trừ các phần khác không được xem trong trình duyệt. Ví dụ, bạn có thể hiển thị biểu đồ nhưng không hiển thị dữ liệu cơ bản của biểu đồ đó. Hoặc bạn có thể chỉ hiển thị các trang tính nhất định cho những người muốn xem các trang đó và ẩn các trang tính khác.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách phát hành sổ làm việc từ Excel 2016 cho Windows và không đề cập tới việc kết nối sổ làm việc hoặc dữ liệu sổ làm việc với Phần Web Excel Web Access trên trang SharePoint.

Khi bạn phát hành sổ làm việc đến trang SharePoint, toàn bộ sổ làm việc sẽ được lưu vào SharePoint. Người dùng có quyền SharePoint cần thiết có thể xem hoặc làm việc với toàn bộ sổ làm việc trong trình duyệt hoặc trong chương trình Excel trên máy tính.

Nếu Office Online được triển khai trên SharePoint thì việc xem và làm việc với dữ liệu trong trình duyệt có thể tương tự như làm việc với dữ liệu trong chương trình Excel trên máy tính bàn. Trên thực tế, không giống như chương trình Excel trên máy tính bàn, nhiều người dùng có thể cùng lúc sửa một sổ làm việc trong lưới trình duyệt. Khi bạn đang xem sổ làm việc trong trình duyệt, nếu nút Sửa trong Excel Online được hiển thị thì bạn sẽ biết rằng Office Online đã sẵn sàng để sử dụng.

Sửa trong Excel Online trên menu Sửa Sổ làm việc

Chuẩn bị sổ làm việc

Trước khi phát hành sổ làm việc, bạn có thể chỉ chọn các trang tính hoặc các mục mà bạn muốn hiển thị trong trình duyệt. Chỉ cần nhớ rằng mặc dù bạn có thể giới hạn nội dung có thể xem ở chế độ này nhưng toàn bộ nội dung của sổ làm việc vẫn được lưu vào máy chủ SharePoint.

Nếu bạn muốn đưa vào toàn bộ các trang tính dưới dạng một mục ngoài các mục khác, chẳng hạn như biểu đồ hoặc PivotTables, hãy định nghĩa toàn bộ trang tính là một phạm vi có tên. Chọn toàn bộ trang tính rồi định nghĩa một phạm vi có tên. Sau đó, phạm vi có tên này sẽ xuất hiện như một mục sẵn dùng trong hộp thoại Tùy chọn Phát hành khi bạn đã sẵn sàng để phát hành.

Để cho phép người dùng nhập giá trị vào ô để làm việc với một công thức trong ô khác, hãy thiết lập ô đó là một tên được định nghĩa trong Excel trước khi bạn phát hành sổ làm việc. Sau đó bạn có thể thêm tên đã định nghĩa đó làm một tham số trên tab Tham số trong hộp thoại Tùy chọn Dạng xem Trình duyệt.

Ví dụ, phần sau đây hiển thị ô D2 có tên định nghĩa là "Tỉ suất." Trong trình duyệt, người dùng nhập giá trị 5,625 trong hộp Tỉ suất trong ngăn Tham số và sau đó bấm Áp dụng. Giá trị đó xuất hiện trong ô D2 và công thức trong A2 sẽ sử dụng giá trị trong D2. Kết quả của công thức được tính toán lại và được hiển thị trong A2: $1.151,31.

Việc nhập tham số trong ngăn sẽ sử dụng tham số trong ô D2

Ghi chú: Nếu bạn tạo slicer cho bảng Excel và định nghĩa tên cho phạm vi ô có chứa bảng và slicer, bạn sẽ không thể sử dụng các slicer để lọc bảng trong trình duyệt nếu bạn phát hành phạm vi đã định nghĩa. Nếu bạn phát hành bảng hoặc toàn bộ trang tính hoặc sổ làm việc, các slicer sẽ hoạt động như mong đợi trong trình duyệt.

Phát hành sổ làm việc

 1. Bấm tab Tệp, bấm Lưu Dưới dạng, rồi sau đó bấm SharePoint.

 2. Nếu bạn thấy thư mục SharePoint của bạn trong phần hiện tại, gần đâyhoặc cũ hơn, hãy bấm vào thư mục mà bạn muốn.

  Hộp thoại Lưu Dưới dạng sẽ xuất hiện.


  Nếu không, hãy bấm duyệt, nhập địa chỉ web cho trang SharePoint, và sau đó duyệt đến thư mục mà bạn muốn phát hành sổ làm việc.

  Bấm vào một thư mục SharePoint hoặc bấm vào Duyệt
 3. Để chọn các mục hoặc trang tính riêng biệt để phát hành từ sổ làm việc, hãy bấm Tùy chọn Dạng xem Trình duyệt.

  Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, bấm vào Tùy chọn Chế độ xem Trình duyệt

  Bạn sẽ thấy tab Hiện và tab Tham số.

 4. Nếu bạn muốn phát hành toàn bộ sổ làm việc, bấm Lưu. Còn không, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị toàn bộ sổ làm việc trong trình duyệt, trên tab Hiển thị, hãy chọn Toàn bộ Sổ làm việc trong hộp danh sách.

  • Để chỉ hiển thị các trang tính nhất định trong trình duyệt, trên tab Hiện, hãy chọn Trang tính trong hộp danh sách rồi bỏ chọn các hộp kiểm cho các trang tính bạn không muốn ẩn trên trình duyệt.

   Theo mặc định, tất cả các trang tính đều được chọn. Để nhanh chóng làm cho tất cả các trang tính có thể xem được sau khi bạn bỏ chọn một số hộp kiểm, hãy chọn hộp kiểm Tất cả Trang tính.

  • Để chỉ hiển thị các mục nhất định trong trình duyệt (như phạm vi đã đặt tên, biểu đồ, bảng hoặc PivotTable), trên tab Hiện, hãy chọn Mục trong Sổ làm việc trong hộp danh sách rồi chọn hộp kiểm của các mục bạn muốn hiển thị.

  • Trên tab Tham số, hãy thêm bất cứ tên đã định nghĩa nào mà bạn muốn sử dụng để xác định các ô có thể sửa khi người dùng xem sổ làm việc trong trình duyệt. Sau đó bấm OK.

 5. Lưu sổ làm việc.

Ghi chú: 

 • Nếu bạn chọn các mục có cùng tên (như biểu đồ và bảng dữ liệu bên dưới của biểu đồ), chỉ một trong các mục này sẽ sẵn có trong trình duyệt. Để hiển thị tất cả các mục, hãy đảm bảo rằng từng mục trong sổ làm việc có tên duy nhất.

 • Bạn có thể đổi tên các bảng trên tab Thiết kế trong nhóm Thuộc tính, đổi tên PivotTables trên tab Tùy chọn trong nhóm PivotTable và đổi tên biểu đồ hoặc PivotCharts trên tab Bố trí trong nhóm Thuộc tính. Hãy đổi tên các mục trùng lặp khác, chẳng hạn như phạm vi đã đặt tên trên tab Công thức trong nhóm Tên đã Xác định.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×