Phát hành kiểu nội dung từ hub phát hành nội dung

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang làm việc trên một trang hub mà trang hub đó phát hành kiểu nội dung đến các tuyển tập trang khác, thì bạn có thể phát hành, phát hành lại hoặc hủy phát hành kiểu nội dung theo cách tập trung.

Trên trang Phát hành Kiểu Nội dung trong trang hub, bạn có thể phát hành, hủy phát hành hoặc phát hành lại kiểu nội dung.

Quan trọng:  Bạn phải là Người quản trị Tuyển tập Trang để có thể quản lý việc phát hành kiểu nội dung trên trang hub.

 1. Hãy đi đến trang mức cao nhất trong tuyển tập trang hub.

 2. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 3. Tại mục Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, bấm Kiểu nội dung trang.

 4. Trên Trang kiểu nội dung trang, hãy bấm vào tên của kiểu nội dung mà bạn muốn quản lý các bản Cập Nhật.

 5. Trong phần Thiết đặt, hãy bấm vào Quản lý phát hành cho kiểu nội dung này.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy quản lý phát hành cho kiểu nội dung này trong danh sách các thiết đặt, rồi Trang này không phải là trang hub. Để quản lý các bản Cập Nhật cho kiểu nội dung, hãy đến trang hub. Để biết thêm về cách tạo một trang Hub, hãy xem kích hoạt hub cung ứng kiểu nội dung.

 1. Trên trang Phát hành Kiểu Nội dung, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

 2. Để kiểu nội dung đó trở nên sẵn dùng tại tất cả các trang người đăng ký, hãy chọn Phát hành.

 3. Để đẩy bất kỳ thay đổi nào tới tất cả các trang người đăng ký, hãy chọn Phát hành lại.

 4. Để loại bỏ nó khỏi quản lý trung tâm, hãy chọn Hủy phát hành.

 5. Bấm OK.

Bạn cũng có thể xem lịch sử phát hành cho kiểu nội dung trên trang Phát hành Kiểu Nội dung.

Tìm URL cho trang hub

Nếu bạn muốn quản lý kiểu nội dung, bạn phải đến trang hub nơi kiểu nội dung đó được phát hành. Để tìm URL cho các trang hub mà trang của bạn đăng ký tới, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Bấm Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Trong phần Quản trị Tuyển tập Trang, hãy bấm vào Phát hành kiểu nội dung.

 3. Trong phần Trung tâm , bạn có thể nhìn thấy tên của bất kỳ ứng dụng dịch vụ siêu dữ liệu quản lý phát hành kiểu nội dung vào tuyển tập trang này được liệt kê trong đậm văn bản. URL cho trang hub được liệt kê sau khi tên ứng dụng dịch vụ. Bạn cũng có thể nhìn thấy một danh sách các loại nội dung đã đăng ký.

Các kiểu nội dung đã đăng ký có dạng chỉ đọc trên trang người đăng ký. Nếu bạn muốn thay đổi kiểu nội dung đã được phát hành tới trang của mình, hãy chọn URL cho trang hub đó.

Nhận cập nhật cho kiểu nội dung đã phát hành từ trang người đăng ký

Nếu bạn đang làm việc trên một trang đăng ký vào kiểu nội dung từ một trang hub, bạn sẽ tự động nhận được cập nhật khi chúng được phát hành từ trang hub. Bạn có thể làm mới các kiểu nội dung vào bất kỳ lúc nào để nhận được bất kỳ Cập Nhật gần đây.

 1. Bấm Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Trong phần Quản trị Tuyển tập Trang, hãy bấm vào Phát hành kiểu nội dung.

 3. Trong phần Làm mới tất cả đã phát hành kiểu nội dung , hãy bấm làm mới tất cả các kiểu nội dung đã phát hành trên Cập Nhật tiếp theo.

Lưu ý: Để tạo hoặc quản lý kiểu nội dung trang trên một trang, bạn phải có tối thiểu là quyền Thiết kế đối với trang đó.

Xem thêm

Kích hoạt hub cung ứng kiểu nội dung

Giới thiệu về kiểu nội dung và phát hành kiểu nội dung

Quản lý phát hành kiểu nội dung

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×