Phân tích dữ liệu ngay lập tức

Trước đây bạn thường tốn công sức để phân tích dữ liệu, nhưng bây giờ việc đó chỉ mất vài bước. Bạn có thể ngay lập tức tạo các kiểu biểu đồ khác nhau, bao gồm cả biểu đồ đường và cột, hoặc thêm các đồ thị thu nhỏ (được gọi là biểu đồ thu nhỏ). Bạn cũng có thể áp dụng một kiểu bảng, tạo PivotTable, chèn nhanh tổng và áp dụng định dạng có điều kiện.

  1. Chọn những ô có chứa dữ liệu mà bạn muốn phân tích.

  2. Bấm nút Phân tích Nhanh xuất hiện phía dưới bên phải dữ liệu đã chọn (hoặc nhấn CTRL + Q).

  1. Trong bộ sưu tập Phân tích Nhanh, hãy chọn một tab bạn muốn. Ví dụ: hãy chọn Biểu đồ để xem dữ liệu của bạn trong một biểu đồ.

  1. Chọn một tùy chọn hoặc chỉ cần trỏ vào một tùy chọn để xem trước.

Bạn có thể nhận thấy rằng các tùy chọn để bạn chọn không phải luôn giống nhau. Đó là do tùy chọn sẽ thay đổi dựa vào kiểu dữ liệu mà bạn đã chọn trong sổ làm việc.

Tôi nên dùng tính năng phân tích nào?

Nếu bạn không chắc nên chọn tùy chọn phân tích nào, thì đây là tổng quan nhanh để bạn tham khảo.

Định dạng cho phép bạn tô sáng các phần của dữ liệu bằng cách thêm những thứ như thanh dữ liệu và màu. Tùy chọn này cho phép bạn xem nhanh các giá trị cao và thấp, ngoài những thứ khác.

Biểu đồ Excel đề xuất nhiều biểu đồ khác, dựa vào kiểu dữ liệu bạn đã chọn. Nếu bạn không nhìn thấy biểu đồ mong muốn, hãy bấm Thêm Biểu đồ.

Tổng cho phép bạn tính các số trong các cột và hàng. Ví dụ, Tổng Hiện có chèn một tổng, mà tổng này sẽ tăng thêm khi bạn thêm các mục vào dữ liệu của mình. Bấm vào những mũi tên nhỏ màu đen bên phải và bên trái để xem thêm các tùy chọn khác.

Bảng giúp bạn dễ dàng lọc và sắp xếp dữ liệu. Nếu không nhìn thấy kiểu bảng mà bạn muốn, hãy bấm Xem thêm.

Biểu đồ thu nhỏ giống như những đồ thị nhỏ mà bạn có thể hiển thị cùng với dữ liệu của mình. Chúng cho bạn một cách nhanh chóng để nhận biết xu hướng.

Áp dụng Cho: Excel 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ