Phân tích các xu hướng dữ liệu bằng cách dùng biểu đồ thu nhỏ

Hiện các xu hướng dữ liệu trong trang tính có thể hữu ích, đặc biệt là khi bạn đang chia sẻ dữ liệu với những người khác. Sử dụng biểu đồ thu nhỏ bên trong các ô trang tính để biểu thị trực quan một xu hướng dữ liệu của bạn. Biểu đồ thu nhỏ có thể hướng sự chú ý tới những nội dung như sự tăng giảm theo mùa hoặc các chu kỳ kinh tế và nêu bật các giá trị tối đa và tối thiểu bằng một màu khác.

 1. Chọn một ô trống bên cạnh hoặc gần với dữ liệu mà bạn muốn hiển thị trong biểu đồ thu nhỏ.

 2. Bấm Chèn, > Đường, Cột hoặc Được/Mất.

 1. Trong hộp Phạm vi dữ liệu, hãy nhập phạm vi ô có dữ liệu mà bạn muốn hiển thị trong biểu đồ thu nhỏ. Ví dụ, nếu dữ liệu của bạn ở trong các ô A, B, C và D của hàng 2, hãy nhập A2:D2.

Nếu bạn muốn chọn phạm vi ô trên trang tính, hãy bấm Ảnh nút để tạm thời thu gọn hộp thoại, chọn các ô trên trang tính rồi bấm Ảnh Nút để hiện hộp thoại ở dạng đầy đủ.

 1. Bấm OK.

Công cụ Biểu đồ thu nhỏ xuất hiện trên ruy-băng. Sử dụng các lệnh trên tab Thiết kế để tùy chỉnh biểu đồ thu nhỏ.

Mẹo

 • Do biểu đồ thu nhỏ được nhúng trong một ô, bất kỳ phần văn bản nào bạn nhập vào ô đó sẽ sử dụng biểu đồ thu nhỏ làm nền, giống như sau:

 • Nếu bạn chọn một ô, bạn luôn có thể sao chép biểu đồ thu nhỏ sang các ô khác trong một cột hoặc hàng sau bằng cách kéo hoặc sử dụng Điền (Ctrl+D).

Tùy chỉnh biểu đồ thu nhỏ

Sau khi tạo biểu đồ thu nhỏ, bạn có thể thay đổi loại, kiểu và định dạng của nó bất kỳ lúc nào.

 1. Chọn biểu đồ thu nhỏ mà bạn muốn tùy chỉnh để hiển thị Công cụ Biểu đồ thu nhỏ trên ruy-băng.

 1. Trên tab Thiết kế, hãy chọn những tùy chọn mà bạn muốn. Bạn có thể:

  • Hiện các đánh dấu để nêu bật các giá trị riêng trong biểu đồ thu nhỏ dạng đường thẳng.

  • Thay đổi kiểu hoặc định dạng của biểu đồ thu nhỏ.

  • Hiện và thay đổi phần thiết đặt trục.

  • Thay đổi cách thức hiển thị dữ liệu

Áp dụng Cho: Excel 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ