Phổ biến một thuộc tính trường

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một số thuộc tính trường là có thể kế thừa. Khi bạn tạo một điều khiển dựa trên trường, thiết đặt thuộc tính được đưa vào điều khiển mới — kế thừa từ trường mà bạn dựa trên điều khiển trên. Khi bạn thay đổi một trường có thể kế thừa thuộc tính trong dạng xem thiết kế bảng, bạn có thể có Microsoft Office Access thực hiện thay đổi cùng với bất kỳ điều khiển đã dựa trên trường đó. Quy trình này — có quyền truy nhập thực hiện thay đổi tự động — được gọi là truyền.

Thiết đặt thuộc tính Mô tả tự động điền được hiển thị trên thanh trạng thái

1. khi bạn thay đổi một trường có thể kế thừa thuộc tính...

2... .và chọn Cập Nhật thuộc tính thiết mọi nơi...

3... các thiết đặt thuộc tính mới được cập nhật tự động bất kỳ lúc nào vào trường được sử dụng.

Ví dụ, nếu bạn cập nhật thuộc tính Mô tả của một trường, bạn có thể yêu cầu Access thực hiện những thay đổi tương tự đối với các điều khiển được kết nối với trường đó để thanh trạng thái sẽ hiện phần mô tả mới khi mở biểu mẫu và chọn điều khiển có sử dụng trường đó.

Cập nhật thuộc tính có thể kế thừa

  1. Thực hiện những thay đổi thích hợp đối với một thuộc tính có thể kế thừa. Nút Tùy chọn Cập nhật Thuộc tính xuất hiện.

  2. Bấm nút Tùy chọn Cập nhật Thuộc tính rồi sau đó trên menu thả xuống, bấm Cập nhật thuộc tính được kế thừa ở mọi vị trí mà trường được sử dụng. Hộp thoại Cập nhật Thuộc tính mở ra và hiện danh sách đối tượng cơ sở dữ liệu có sử dụng trường đó.

  3. Trong hộp thoại Cập nhật Thuộc tính, chọn tất cả các mục mà bạn muốn cập nhật tự động rồi bấm .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×