Phối thư: khớp trường

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để bảo đảm bảo Word có thể tìm thấy một cột trong tệp dữ liệu tương ứng với mỗi địa chỉ hoặc thành phần lời chào, bạn có thể phải khớp với các trường phối thư trong Word cho các cột trong tệp dữ liệu của bạn.

Khi bạn bấm Khớp trường trong nhóm trường viết & chèn trên tab gửi thư , hộp thoại Khớp trường sẽ mở ra.

Hộp thoại Khớp Trường

Các thành phần của một địa chỉ và lời chào được liệt kê ở bên trái. Đầu đề cột từ tệp dữ liệu của bạn được liệt kê ở bên phải.

Word sẽ tìm kiếm cho cột khớp với mỗi thành phần. Trong hình minh họa, Word sẽ tự động khớp cột tiêu đề của tệp dữ liệu cho lịch sự tiêu đề. Nhưng Word không thể để khớp với các thành phần khác. Từ tệp dữ liệu này, ví dụ, Word không khớp với tên đệm.

Trong danh sách ở bên phải, bạn có thể chọn cột từ tệp dữ liệu khớp với thành phần bên trái. Rồi đó lịch sự tiêu đề, Mã định danh duy nhất không khớp. Nhãn phối thư của bạn không cần phải sử dụng mỗi trường. Nếu bạn thêm một trường có dữ liệu từ tệp dữ liệu, nó sẽ xuất hiện trong tài liệu đã phối như một chỗ dành sẵn trống — thường là dòng trống hoặc trường ẩn.

Đầu trang

Để ánh xạ trường, hãy bấm Khớp trường trong nhóm trường viết & chèn trên tab gửi thư .

Trong Word, trên tab gửi thư, nhóm trường viết & chèn

Hộp thoại Khớp trường sẽ mở ra.

Hộp thoại Khớp Trường

Các thành phần của một địa chỉ và lời chào được liệt kê ở bên trái. Đầu đề cột từ tệp dữ liệu của bạn được liệt kê ở bên phải.

Word sẽ tìm kiếm cho cột khớp với mỗi thành phần. Trong hình minh họa, Word sẽ tự động khớp cột họ của tệp dữ liệu cho Họ. Nhưng Word không thể để khớp với các thành phần khác. Từ tệp dữ liệu này, ví dụ, Word không khớp với tên.

Trong danh sách ở bên phải, bạn có thể chọn cột từ tệp dữ liệu khớp với thành phần bên trái. Trong hình minh họa, tên cột bây giờ khớp với tên. Rồi rằng lịch sự tiêu đề, Mã định danh duy nhất, và tên đệm không khớp. Tài liệu phối thư của bạn không cần phải sử dụng mỗi trường. Nếu bạn thêm một trường có dữ liệu từ tệp dữ liệu, nó sẽ xuất hiện trong tài liệu đã phối như một chỗ dành sẵn trống — thường là dòng trống hoặc trường ẩn.

Hộp thoại Khớp Trường

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×