Phối hoặc tách ô trong bảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phối ô

Bạn có thể kết hợp hai hoặc nhiều bảng ô nằm trong cùng một hàng hoặc cột vào một ô duy nhất. Ví dụ, bạn có thể kết hợp một số ô theo chiều ngang để tạo đầu đề bảng dàn trải trên nhiều cột.

  1. Chọn các ô mà bạn muốn phối.

  2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm phối , bấm Phối ô.

Tách ô

  1. Bấm vào một ô, hoặc chọn nhiều ô mà bạn muốn tách.

  2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm phối , hãy bấm Chia tách ô.

  3. Nhập số lượng cột hoặc hàng mà bạn muốn tách các ô đã chọn vào.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×