Phối các cột (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Lưu ý: Để xem video ngắn về cách hiển thị Bộ soạn thảo Truy vấn, xem phần cuối của bài viết này.

Với Power Query, bạn có thể phối hai hoặc nhiều cột trong truy vấn của bạn. Bạn có thể phối cột để thay thế chúng với một cột phối hoặc tạo một cột phối mới cùng với các cột được sáp nhập. Bạn có thể phối các cột kiểu dữ liệu văn bản chỉ.

Tôi muốn

Phối cột để thay thế các cột hiện có

Phối cột để tạo một cột mới

Xem thêm

Phối cột để thay thế các cột hiện có

 1. Trong Trình soạn thảo Truy vấn, hãy đảm bảo rằng các cột mà bạn muốn phối có kiểu dữ liệu Văn bản. Bấm chuột phải vào một tiêu đề cột, rồi chọn Thay đổi Kiểu > Văn bản từ menu ngữ cảnh.

 2. Chọn hai hoặc nhiều cột cần phối. Nhấn phím CTRL, rồi bấm vào tiêu đề cột để chọn các cột mà bạn muốn phối. Thứ tự của các giá trị trong cột phối sẽ phụ thuộc vào thứ tự mà bạn đã chọn những cột cần được phối.

 3. Bấm chuột phải vào các cột đã chọn, rồi bấm Phối Cột.

  Phối các cột

  Lưu ý: Lệnh Phối Cột chỉ khả dụng nếu tất cả các cột được chọn cho thao tác phối đều có kiểu dữ liệu Văn bản.

 4. Trong hộp thoại Phối Cột, hãy xác định dấu phân cách giữa các giá trị cột cần được phối. Bạn có thể chọn các giá trị dấu phân cách đã xác định trước, hoặc chỉ rõ một giá trị dấu phân cách tùy chỉnh.

  Hãy chọn một dấu phân cách

 5. Bấm OK. Một cột Phối được tạo ra để thay thế các cột đã chọn cho thao tác phối. Hãy đổi tên cột phối nếu cần.

  Cột phối

Đầu trang

Phối cột để tạo một cột mới

Bạn có thể chèn một cột tùy chỉnh vào bảng truy vấn và dùng một công thức cột tùy chỉnh để phối các giá trị trong hai hoặc nhiều cột. Trong trường hợp này, những cột hiện có mà được phối sẽ sẵn có cùng với cột phối mới trong bảng truy vấn.

Để phối các giá trị cột bằng cách chèn một cột tùy chỉnh:

 1. Trong Trình soạn thảo Truy vấn, hãy đảm bảo rằng các cột mà bạn muốn phối có kiểu dữ liệu Văn bản. Bấm chuột phải vào một tiêu đề cột và chọn Đổi Kiểu > Văn bản.

 2. Bấm vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ), sau đó bấm Chèn cột tùy chỉnh. Ngoài ra, bạn có thể bấm chuột phải vào tiêu đề cột, sau đó bấm Chèn cột tùy chỉnh.

  Chèn cột tùy chỉnh

 3. Trong hộp thoại Chèn Cột Tùy chỉnh:

  1. Bấm đúp vào cột đầu tiên mà bạn muốn phối trong danh sách Cột Có sẵn hoặc bấm vào cột đó từ danh sách Cột Có sẵn, rồi bấm Chèn. Cột này được thêm vào hộp Công thức Cột Tùy chỉnh.

  2. Trong hộp Công thức Cột Tùy chỉnh, hãy nhập & sau cột đầu tiên bạn đã chèn vào. Toán tử & được dùng để kết hợp các giá trị.

  3. Xác định dấu phân cách giữa các giá trị. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ xác định khoảng cách làm dấu phân cách giữa các giá trị bằng cách chỉ định "".

  4. Kiểu & sau khi " ".

  5. Xác định cột thứ hai mà bạn muốn phối sau khi &bằng cách bấm đúp vào tên cột trong danh sách Cột sẵn có hoặc bấm vào cột từ danh sách Cột sẵn có , sau đó bấm chèn. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ phối vào cùng một cột như phiên bản cũ hơn (OrderID và ID khách hàng) phân tách bởi dấu cách.

   Xác định công thức cột tùy chỉnh để phối các giá trị cột

 4. Bấm OK. Cột Tùy chỉnh được tạo ở cuối bảng truy vấn với các giá trị được phối từ các cột gốc. Trong trường hợp này, các cột gốc cũng sẵn có trong bảng truy vấn. Hãy đổi tên cột tùy chỉnh nếu cần.

  Cột phối tùy chỉnh

Đầu trang

Xem Thêm

Chèn cột tùy chỉnh vào bảng

Định hình dữ liệu

Trợ giúp Microsoft Power Query dành cho Excel

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×