Phần Web Excel Web Access tóm tắt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phần Web Excel Access Hiển thị một sổ làm việc Microsoft Office Excel để bạn có thể dễ dàng và chia sẻ các báo cáo bảo mật với người dùng khác, và phân tích và khám phá dữ liệu. Các phần sau đây cung cấp các nối kết đến tất cả các dịch vụ Trợ giúp Excel chủ đề.

Bạn muốn làm gì?

Bắt đầu

Dạng xem dữ liệu

Tương tác với dữ liệu

Thay đổi thuộc tính và kết nối với các phần Web khác

Bắt đầu

Giới thiệu về Excel Services và Excel Web Access

Sự khác biệt giữa việc dùng sổ làm việc trong Excel và Excel Services

Hiển thị sổ làm việc Excel trong Excel Web Access

Mở một sổ làm việc trong dạng xem trình duyệt Web

Mở một sổ làm việc hoặc ảnh tức thời trong Excel từ Excel Services

Lộ trình để phát hành sổ làm việc Excel dưới dạng "Phiên bản của sự thật"

Đầu trang

Dạng xem dữ liệu

Tìm hoặc thay thế văn bản và số trên một trang tính

Dẫn hướng sổ làm việc trong Excel Services

Xem mục có tên trong Excel Services

Siêu kết nối trong trang tính trong Excel cho Windows

Đầu trang

Tương tác với dữ liệu

Phiên, hết thời gian phiên làm việc và tương tác với dữ liệu trong Excel Services

Tính toán và tính toán lại dữ liệu trong Excel Services

Sắp xếp dữ liệu trong Excel Services

Lọc dữ liệu trong Excel Services

Đại cương dữ liệu trong Excel Services

Làm mới dữ liệu ngoài trong Excel Services

Thay đổi sổ làm việc tham số trong Excel Services

Đầu trang

Thay đổi thuộc tính và kết nối với các phần Web khác

Thuộc tính tùy chỉnh phần Web Excel Web Access

Kết nối phần Web bộ lọc với Excel Web Access

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×