Phần Web Excel Web Access tóm tắt

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phần Web Excel Access Hiển thị một sổ làm việc Microsoft Office Excel để bạn có thể dễ dàng và chia sẻ các báo cáo bảo mật với người dùng khác, và phân tích và khám phá dữ liệu. Các phần sau đây cung cấp các nối kết đến tất cả các dịch vụ Trợ giúp Excel chủ đề.

Bạn muốn làm gì?

Bắt đầu

Dạng xem dữ liệu

Tương tác với dữ liệu

Thay đổi thuộc tính và kết nối với các phần Web khác

Bắt đầu

Giới thiệu về Excel Services và Excel Web Access

Sự khác biệt giữa việc dùng sổ làm việc trong Excel và Excel Services

Hiển thị sổ làm việc Excel trong Excel Web Access

Mở một sổ làm việc trong dạng xem trình duyệt Web

Mở một sổ làm việc hoặc ảnh tức thời trong Excel từ Excel Services

Dạng xem dữ liệu

Tìm hoặc thay thế văn bản và số trên một trang tính

Dẫn hướng sổ làm việc trong Excel Services

Xem mục có tên trong Excel Services

Làm việc với siêu kết nối trong Excel cho Windows

Tương tác với dữ liệu

Phiên, hết thời gian phiên làm việc và tương tác với dữ liệu trong Excel Services

Tính toán và tính toán lại dữ liệu trong Excel Services

Sắp xếp dữ liệu trong Excel Services

Lọc dữ liệu trong Excel Services

Đại cương dữ liệu trong Excel Services

Làm mới dữ liệu ngoài trong Excel Services

Thay đổi sổ làm việc tham số trong Excel Services

Thay đổi thuộc tính và kết nối với các phần Web khác

Thuộc tính tùy chỉnh phần Web Excel Web Access

Kết nối phần Web bộ lọc với Excel Web Access

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×