Phản hồi với chú thích tại chỗ trong văn bản thư gốc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn trả lời thông điệp email trong Outlook, đôi khi sẽ nhanh hơn và rõ ràng hơn nếu nhập phản hồi của mình kế bên các đoạn nội dung thư gốc.

Thêm chú thích cùng dòng thư

Bật các chú thích tại chỗ

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Trong ngăn bên trái, bấm thư.

 4. Trong ngăn bên phải, bên dưới thư trả lời và thư chuyển tiếp, hãy chọn hộp lời tựa chú thích với và nhập văn bản bạn muốn dùng để xác định các chú thích của bạn.

  Thiết lập trong tùy chọn cho chú thích tại chỗ

  Mẹo: Văn bản này sẽ xuất hiện trong dấu ngoặc đơn khi bạn trả lời trong nội dung của thư gốc bằng cách dùng chú thích tại chỗ.

Thêm chú thích cùng dòng thư

 • Mở thư mà bạn đã nhận được, rồi bấm Trả lời.

 • Bấm vào phần nội dung của thư gốc và sau đó bắt đầu nhập chú thích của bạn.

Ghi chú: Nó là một ý kiến hay thông báo cho người nhận tin nhắn của bạn để xem kèm theo chú thích của bạn trong thư gốc.

Bật các chú thích tại chỗ và tạo nhận dạng văn bản

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn , bấm Tùy chọn email.

 3. Chọn hộp kiểm đánh dấu chú thích của tôi với , sau đó nhập văn bản mà bạn muốn dùng để xác định các chú thích của bạn. Văn bản này sẽ xuất hiện trong dấu ngoặc đơn khi bạn trả lời thư bằng cách dùng chú thích tại chỗ.

Thêm chú thích cùng dòng thư

 1. Mở thư mà bạn đã nhận được, rồi bấm Trả lời.

 2. Bấm vào phần nội dung của thư gốc và sau đó bắt đầu nhập chú thích của bạn.

  Văn bản chú thích cùng dòng

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×