Phương thức hoạt động của xác thực hiện đại với các ứng dụng máy khách Office 2013 và Office 2016

Đọc bài viết này để tìm hiểu cách các ứng dụng máy khách Office 2013 và Office 2016 sử dụng các tính năng xác thực hiện đại dựa trên cấu hình xác thực tại đối tượng thuê Office 365 cho Exchange Online, SharePoint Online, và Skype for Business Online.

Tính khả dụng của xác thực hiện đại với các dịch vụ Office 365

Đối với các dịch vụ Office 365, trạng thái mặc định của xác thực hiện đại là:

Hành vi đăng nhập của các ứng dụng máy khách Office

Theo mặc định, các ứng dụng máy khách Office 2013 có hỗ trợ xác thực thừa tự. Thừa tự nghĩa là các ứng dụng có hỗ trợ Trình trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online hoặc xác thực cơ bản. Để các máy khách này có thể sử dụng các tính năng xác thực hiện đại, máy khách Windows đã được đặt các khóa đăng ký. Để được hướng dẫn, hãy xem mục Bật Xác thực Hiện đại cho Office 2013 trên các thiết bị chạy Windows.

Đọc mục Cách sử dụng Xác thực Hiện đại (ADAL) với Skype for Business để tìm hiểu về cách thức tính năng này hoạt động với Skype for Business.

Theo mặc định, máy khách Office 2016 có hỗ trợ xác thực hiện đại và không cần thực hiện hành động gì để máy khách có thể sử dụng những dòng mới này. Tuy nhiên, cần thực hiện hành động rõ ràng để có thể sử dụng xác thực thừa tự.

Bấm vào các liên kết dưới đây để xem cách xác thực máy khách của Office 2013 và Office 2016 hoạt động với các dịch vụ Office 365 tùy thuộc vào việc có bật xác thực hiện đại hay không.

Exchange Online

Bảng sau mô tả hành vi xác thực cho ứng dụng máy khách Office 2013 hoặc Office 2016 khi chúng kết nối với Exchange Online có hoặc không có xác thực hiện đại.

Phiên bản ứng dụng máy khách Office

Có khóa đăng ký không?

Đã bật xác thực hiện đại chưa?

Hành vi xác thực với xác thực hiện đại được bật cho đối tượng thuê (mặc định)

Hành vi xác thực với xác thực hiện đại được tắt cho đối tượng thuê

Office 2016

Không hoặc EnableADAL = 1

Thử sử dụng xác thực hiện đại trước. Nếu máy chủ từ chối kết nối xác thực hiện đại thì sau đó sẽ sử dụng xác thực cơ bản. Máy chủ từ chối xác thực hiện đại khi đối tượng thuê không được kích hoạt.

Thử sử dụng xác thực hiện đại trước. Nếu máy chủ từ chối kết nối xác thực hiện đại thì sau đó sẽ sử dụng xác thực cơ bản. Máy chủ từ chối xác thực hiện đại khi đối tượng thuê không được kích hoạt.

Office 2016

Có, EnableADAL = 1

Thử sử dụng xác thực hiện đại trước. Nếu máy chủ từ chối kết nối xác thực hiện đại thì sau đó sẽ sử dụng xác thực cơ bản. Máy chủ từ chối xác thực hiện đại khi đối tượng thuê không được kích hoạt.

Thử sử dụng xác thực hiện đại trước. Nếu máy chủ từ chối kết nối xác thực hiện đại thì sau đó sẽ sử dụng xác thực cơ bản. Máy chủ từ chối xác thực hiện đại khi đối tượng thuê không được kích hoạt.

Office 2016

Có, EnableADAL=0

Không

Xác thực Cơ bản

Xác thực Cơ bản

Office 2013

Không

Không

Xác thực Cơ bản

Xác thực Cơ bản

Office 2013

Có, EnableADAL = 1

Thử sử dụng xác thực hiện đại trước. Nếu máy chủ từ chối kết nối xác thực hiện đại thì sau đó sẽ sử dụng xác thực cơ bản. Máy chủ từ chối xác thực hiện đại khi đối tượng thuê không được kích hoạt.

Thử sử dụng xác thực hiện đại trước. Nếu máy chủ từ chối kết nối xác thực hiện đại thì sau đó sẽ sử dụng xác thực cơ bản. Máy chủ từ chối xác thực hiện đại khi đối tượng thuê không được kích hoạt.

SharePoint Online

Bảng sau mô tả hành vi xác thực cho ứng dụng máy khách Office 2013 hoặc Office 2016 khi chúng kết nối với SharePoint Online có hoặc không có xác thực hiện đại.

Phiên bản ứng dụng máy khách Office

Có khóa đăng ký không?

Đã bật xác thực hiện đại chưa?

Hành vi xác thực với xác thực hiện đại được bật cho đối tượng thuê (mặc định)

Hành vi xác thực với xác thực hiện đại được tắt cho đối tượng thuê

Office 2016

Không hoặc EnableADAL = 1

Chỉ xác thực hiện đại.

Không kết nối được.

Office 2016

Có, EnableADAL = 1

Chỉ xác thực hiện đại.

Không kết nối được.

Office 2016

Có, EnableADAL = 0

Không

Chỉ Trình trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online

Chỉ Trình trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online

Office 2013

Không

Không

Chỉ Trình trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online

Chỉ Trình trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online

Office 2013

Có, EnableADAL = 1

Chỉ xác thực hiện đại.

Không kết nối được.

Skype for Business Online

Bảng sau mô tả hành vi xác thực cho ứng dụng máy khách Office 2013 hoặc Office 2016 khi chúng kết nối với Skype for Business Online có hoặc không có xác thực hiện đại.

Phiên bản ứng dụng máy khách Office

Có khóa đăng ký không?

Đã bật xác thực hiện đại chưa?

Hành vi xác thực với xác thực hiện đại được bật cho đối tượng thuê

Hành vi xác thực với xác thực hiện đại được tắt cho đối tượng thuê (mặc định)

Office 2016

Không hoặc EnableADAL = 1

Thử sử dụng xác thực hiện đại trước. Nếu máy chủ từ chối kết nối xác thực hiện đại thì sau đó sẽ sử dụng Trình trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online. Máy chủ từ chối xác thực hiện đại khi đối tượng thuê Skype for Business Online không được bật.

Thử sử dụng xác thực hiện đại trước. Nếu máy chủ từ chối kết nối xác thực hiện đại thì sau đó sẽ sử dụng Trình trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online. Máy chủ từ chối xác thực hiện đại khi đối tượng thuê Skype for Business Online không được bật.

Office 2016

Có, EnableADAL = 1

Thử sử dụng xác thực hiện đại trước. Nếu máy chủ từ chối kết nối xác thực hiện đại thì sau đó sẽ sử dụng Trình trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online. Máy chủ từ chối xác thực hiện đại khi đối tượng thuê Skype for Business Online không được bật.

Thử sử dụng xác thực hiện đại trước. Nếu máy chủ từ chối kết nối xác thực hiện đại thì sau đó sẽ sử dụng Trình trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online. Máy chủ từ chối xác thực hiện đại khi đối tượng thuê Skype for Business Online không được bật.

Office 2016

Có, EnableADAL = 0

Không

Chỉ Trình trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online

Chỉ Trình trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online

Office 2013

Không

Không

Chỉ Trình trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online

Chỉ Trình trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online

Office 2013

Có, EnableADAL = 1

Thử sử dụng xác thực hiện đại trước. Nếu máy chủ từ chối kết nối xác thực hiện đại thì sau đó sẽ sử dụng Trình trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online. Máy chủ từ chối xác thực hiện đại khi đối tượng thuê Skype for Business Online không được bật.

Chỉ Trình trợ giúp Đăng nhập vào Microsoft Online

Xem Thêm

Sử dụng xác thực hiện đại Office 365 với máy khách Office

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×