Phóng to hoặc thu tài liệu, bản trình bày hoặc trang tính trong Office

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể phóng to để xem cận cảnh tệp của mình hoặc thu nhỏ để xem thêm chi tiết của trang với kích cỡ được giảm. Bạn cũng có thể lưu một thiết đặt thu phóng cụ thể với một tài liệu, mẫu, bản trình bày hoặc trang tính.

Bạn muốn làm gì?

Nhanh chóng phóng to hoặc thu nhỏ tài liệu, bản trình bày hoặc trang tính

 1. Trên thanh trạng thái, hãy bấm vào con trượt Thu phóng.

  Con trượt Thu phóng
 2. Trượt đến thiết đặt thu phóng theo tỉ lệ phần trăm mà bạn muốn.

Nút Đầu trang Đầu trang

Chọn thiết đặt thu phóng cụ thể

Bạn có thể chọn tỉ lệ hiển thị của tài liệu, bản trình bày hoặc trang tính trên màn hình.

Chọn thiết đặt thu phóng trong Microsoft Office Word

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng 100%.

  Nhóm Thu phóng trên ribbon Word
 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Một Trang, Nhiều Trang hoặc Chiều rộng Trang.

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng, sau đó nhập một tỉ lệ phần trăm hoặc chon bất kỳ thiết đặt nào khác mà bạn muốn.

Chọn thiết đặt thu phóng trong Microsoft Office PowerPoint

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Vừa với Cửa sổ.

  Nhóm Thu phóng trên ribbon PowerPoint
 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng, sau đó nhập một tỉ lệ phần trăm hoặc chon bất kỳ thiết đặt nào khác mà bạn muốn.

Chọn thiết đặt thu phóng trong Microsoft Office Excel

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng 100%.

  Nhóm Thu phóng trên ribbon Excel
 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng đến Vùng chọn.

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng, sau đó nhập một tỉ lệ phần trăm hoặc chon bất kỳ thiết đặt nào khác mà bạn muốn.

Nút Đầu trang Đầu trang

Lưu thiết đặt thu phóng cụ thể

Bạn có thể lưu một thiết đặt thu phóng để thiết đặt này sẽ tiếp tục áp dụng vào lần sau khi bạn mở ứng dụng Office

Lưu thiết đặt thu phóng trong Word

Để lưu một thiết đặt thu phóng cụ thể cùng với tài liệu hoặc mẫu của bạn để tài liệu hoặc mẫu đó luôn mở với thiết đặt thu phóng này, trước tiên bạn phải thực hiện thay đổi cho tài liệu hoặc mẫu. Thêm và xóa một khoảng trắng là tất cả những gì cần làm để đảm bảo rằng tài liệu hoặc mẫu đã được sửa và thiết đặt được lưu.

 1. Mở tài liệu hoặc mẫu mà bạn muốn lưu cùng với một thiết đặt thu phóng cụ thể.

 2. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng.

  Nhóm Thu phóng trên ribbon Word
 3. Chọn thiết đặt bạn muốn, rồi bấm OK.

 4. Để đảm bảo rằng thiết đặt được lưu, hãy thêm và xóa một khoảng trắng trong tài liệu hoặc mẫu.

 5. Bấm Tệp > Lưu.

Lưu thiết đặt thu phóng trong PowerPoint và Excel

 1. Mở bản trình bày hoặc trang tính mà bạn muốn lưu cùng với một thiết đặt thu phóng cụ thể.

 2. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng.

 3. Bấm Tệp > Lưu.

Nút Đầu trang Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×