Phím tắt trong Skype for Business

Phím tắt trong Skype for Business

Nhiều người dùng nhận thấy việc sử dụng bàn phím ngoài với các phím tắt cho Skype for Business trên Windows giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Đối với những người dùng có khiếm khuyết về vận động hoặc thị giác, sử dụng phím tắt có thể sẽ dễ dàng hơn so với sử dụng màn hình cảm ứng và là phương pháp thay thế thiết yếu cho việc sử dụng chuột. Bài viết này liệt kê các phím tắt cho Skype for Business trên Windows.

Lưu ý: 

  • Các lối tắt trong chủ đề này liên quan tới bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

  • Nếu một lối tắt yêu cầu phải nhấn hai phím hoặc nhiều phím cùng một lúc thì chủ đề này sẽ phân tách các phím bằng một dấu cộng (+). Nếu bạn phải bấm một phím ngay sau một phím khác, các phím sẽ được phân tách bởi một dấu phẩy (,).

Trong chủ đề này

Các phím tắt được sử dụng thường xuyên trên PC

Bảng dưới đây là một tham chiếu hữu ích cho các phím tắt được sử dụng thường xuyên trong Skype for Business.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Cửa sổ chính: Tìm một liên hệ

F6 (có thể cần phải nhấn 2 hoặc 3 lần)

Khi một liên hệ được chọn: hiển thị thêm các tùy chọn, ví dụ: thực hiện cuộc gọi, bắt đầu cuộc trò chuyện, và hơn nữa

Enter

Khi một liên lạc được chọn: mở menu theo ngữ cảnh

Shift+F10

Chấp nhận cuộc gọi đến hoặc cuộc trò chuyện

Phím logo Windows+Shift+O

Từ chối cuộc gọi đến hoặc cuộc trò chuyện

Phím logo Windows+Escape

Tắt hoặc bật micrô của bạn trong cuộc gọi

Phím logo Windows+F4

Khi video đã được thiết lập trong cuộc gọi: Bật Máy ảnh của tôi/Tắt Máy ảnh của tôi

Phím logo Windows+F5

Dừng chia sẻ màn hình nền của bạn

Alt+T

Cửa sổ hội thoại: mời một liên lạc vào một cuộc hội thoại hiện có

Alt+V

Cửa sổ hội thoại: kết thúc một hội thoại

Alt+Q

Dẫn hướng và di chuyển chung

Sử dụng các phím tắt sau đây bất kể tiêu điểm đang ở đâu.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chấp nhận thông báo có lời mời đến

Phím logo Windows+Shift+O

Từ chối một thông báo có lời mời

Phím logo Windows+Esc

Đặt tiêu điểm vào hộp tìm kiếm Tìm Liên hệ

Ctrl+Shift+Phím cách

Mở cửa sổ chính và đặt tiêu điểm vào hộp tìm kiếm

Ctrl+Alt+Shift+3

Tắt hoặc bật micrô trong cuộc gọi

Phím logo Windows+F4

Khi video đã được thiết lập trong cuộc gọi: Bật Máy ảnh của tôi/Tắt Máy ảnh của tôi

Phím logo Windows+F5

Dừng chia sẻ màn hình của bạn trong cuộc gọi

Ctrl+Shift+S

Lấy lại quyền điều khiển khi chia sẻ màn hình trong cuộc gọi

Ctrl+Alt+Phím cách

Cửa sổ chính Skype for Business

Sử dụng các phím tắt này khi cửa sổ chính Skype for Business đang ở tiền cảnh.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến tab danh sách Liên hệ

Ctrl+1

Di chuyển đến tab trò chuyện có nhiều người tham gia liên tục

Ctrl+2

Di chuyển đến tab danh sách Hội thoại

Ctrl+3

Di chuyển đến tab Điện thoại

Ctrl+4

Di chuyển đến tab Cuộc họp

Ctrl+5

Với tư cách một đại diện, chuyển cuộc gọi đến số điện thoại cơ quan của người khác. (Không sẵn dùng với tất cả đăng ký Office 365.)

Ctrl+1 hoặc Ctrl+Shift+1

Mở menu Hệ thống. Alt mở thanh menu.

Alt+Phím cách

Mở menu Tệp

Alt+F

Bắt đầu Họp Ngay

Alt+M

Mở menu Công cụ

Alt+T

Mở menu Trợ giúp

Alt+H

Dẫn hướng nhanh giữa các phần chính của cửa sổ

F6

Danh sách liên hệ

Sử dụng các phím tắt này khi ở trong danh sách Liên hệ.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Xóa nhóm tùy chỉnh hoặc liên hệ đã chọn

Delete

Di chuyển nhóm đã chọn lên

Alt+Mũi tên Lên

Di chuyển nhóm đã chọn xuống

Alt+Mũi tên Xuống

Trên menu phím tắt, mở liên hệ đã chọn hoặc thẻ nhóm các liên hệ

Alt+Enter

Thu gọn hoặc bung rộng nhóm đã chọn

Phím cách

Xóa liên hệ đã chọn khỏi danh sách Liên hệ (chỉ các thành viên nhóm không phân phối)

Shift+Delete

Thẻ liên hệ

Sử dụng các phím tắt này khi ở trong thẻ liên hệ. Nhấn Alt+Enter để mở một thẻ liên hệ.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đóng thẻ liên hệ

Esc

Di chuyển qua các tab ở cuối thẻ liên hệ

Ctrl+Tab

Di chuyển qua các tab ở cuối thẻ liên hệ theo thứ tự ngược lại

Ctrl+Shift+Tab

Cửa sổ hội thoại

Sử dụng các phím tắt này khi ở trong cửa sổ Hội thoại.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở trang chủ Trợ giúp khi đang ở menu Trợ giúp

F1

Thoát dạng xem toàn màn hình. Nếu không, cửa sổ Hội thoại chỉ đóng nếu không có âm thanh, video hoặc chia sẻ nào đang xảy ra.

Esc

Chấp nhận mọi thư mời. Bao gồm các yêu cầu chia sẻ, cuộc gọi, video và âm thanh.

Alt+C

Đóng cửa sổ Hội thoại.

Alt+F4

Bỏ qua tất cả thư mời. Bao gồm các yêu cầu chia sẻ, cuộc gọi, video và âm thanh.

Alt+l

Tham gia lại âm thanh trong cuộc họp

Alt+R

Mở hộp thoại Lưu thành cho một tệp đã được gửi trong cửa sổ Hội thoại

Alt+S

Mời một liên hệ vào một cuộc hội thoại hiện có

Alt+V

Lưu nội dung lịch sử IM. Có tác dụng với đối thoại trực tiếp giữa người với người khi bạn sử dụng Outlook.

Ctrl+S

Hiển thị hoặc ẩn vùng tin nhắn tức thời

Ctrl+W

Gửi tệp, hoặc trong ngữ cảnh của một cuộc họp, thêm một tệp đính kèm cuộc họp

Ctrl+F

Bắt đầu OneNote để ghi chú về phiên hội thoại

Ctrl+N

Hiển thị hoặc ẩn danh sách người tham gia

Ctrl+R

Khi bạn điều khiển màn hình được chia sẻ của người dùng khác trong cuộc họp: dẫn hướng sang trái sang yếu tố giao diện người dùng trước đó trong cửa sổ Hội thoại

Ctrl+Shift+Alt+Mũi tên trái

Khi bạn điều khiển màn hình được chia sẻ của người dùng khác trong cuộc họp: dẫn hướng sang phải sang yếu tố giao diện người dùng sau đó trong cửa sổ Hội thoại

Ctrl+Shift+Alt+Mũi tên phải

Thêm hoặc kết thúc video

Ctrl+Shift+Enter

Giữ hoặc tiếp tục cuộc hội thoại âm thanh đang diễn ra

Ctrl+Shift+H

Đánh dấu một cuộc trò chuyện có tầm quan trọng cao. Áp dụng với đối thoại giữa người với người, không sẵn dùng cho các cuộc họp.

Ctrl+Shift+I

Hiển thị hoặc ẩn giai đoạn chia sẻ

Ctrl+Shift+Y

Chuyển sang dạng xem thu gọn

Ctrl+Shift+P

Thêm hoặc kết thúc âm thanh

Ctrl+Enter

Chỉ dành cho Lync 2013 và Skype for Business 2015: Khi ở một nút chế độ, mở khung chú thích tương ứng

Mũi tên lên

Chỉ trong Lync 2013 và Skype for Business 2015: Khi tiêu điểm ở một nút chế độ, một hành động mặc định được thực hiện. Đối với âm thanh, micrô sẽ tắt hoặc bật. Đối với video, máy ảnh sẽ bắt đầu hoặc dừng.

Phím cách

Bỏ qua hoặc ẩn một khung chú thích mở hoặc một bong bóng có tiêu điểm bàn phím

Esc

Khi chia sẻ màn hình, hãy đặt tiêu điểm bàn phím lên thanh công cụ để kiểm soát việc chia sẻ màn hình. Trong Skype for Business 2016, nhấn Esc để đặt tiêu điểm trở lại cửa sổ hội thoại.

Ctrl+Shift+Dấu cách

Chỉ trong Skype for Business 2016: Dẫn hướng nhanh giữa các phần chính của cửa sổ

F6

Điều khiển cuộc gọi (cửa sổ Hội thoại)

Bạn hãy dùng những lối tắt bàn phím này trong các điều khiển cuộc gọi khi đang thực hiện cuộc gọi ngang hàng. Những lối tắt này không có tác dụng trong cuộc gọi hội thảo.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Kết thúc cuộc gọi hoặc trò chuyện

Alt+Q

Chuyển: mở bộ chọn liên hệ trong một cuộc gọi ngang hàng. (Không sẵn dùng với tất cả đăng ký Office 365 .)

Ctrl+Shift+T

Đặt một cuộc gọi vào trạng thái đang chờ

Ctrl+Shift+H

Hiển thị bàn phím số

Ctrl+Shift+D

Video (cửa sổ Hội thoại)

Sử dụng các phím tắt này khi bạn làm việc với video trong cửa sổ Hội thoại.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Xem cửa sổ hội thoại ở chế độ toàn màn hình

F5

Thoát khỏi chế độ video toàn màn hình

F5 (trong Skype for Business 2016) hoặc Esc

Tách Bộ sưu tập Video; Gắn lại Bộ sưu tập Video

Ctrl+Shift+O

Khóa video của bạn cho mọi người trong cuộc họp

Ctrl+Shift+L

IM (cửa sổ Hội thoại)

Bạn hãy dùng những lối tắt bàn phím này khi đang trao đổi IM với người khác.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở Trợ giúp

F1

Lưu hội thoại IM vào một tệp

F12

Lưu hội thoại IM vào lịch sử hội thoại

Ctrl+S

Chọn tất cả nội dung trong cuộc hội thoại

Ctrl+A

Cắt văn bản đã chọn

Ctrl+X

Dán văn bản đã sao chép

Shift+Insert hoặc Ctrl+V

Sao chép văn bản đã chọn

Ctrl+C

Thay đổi văn bản đã chọn thành chữ đậm

Ctrl+B

Thay đổi văn bản đã chọn thành chữ nghiêng

Ctrl+l

Thay đổi văn bản đã chọn thành chữ được gạch dưới

Ctrl+U

Làm lại hành động trước

Ctrl+Y

Hoàn tác hành động trước

Ctrl+Z

Thay đổi màu sắc của văn bản bạn đã nhập

Ctrl+Shift+F

Mở một tệp đã nhận qua Skype

Alt+P

Từ chối một tệp đã nhận qua Skype

Alt+D

Đặt tiêu điểm vào khu vực nhập liệu IM của bạn

Ctrl+Shift+M

Bắt đầu một dòng mới trong tin nhắn IM mà bạn chưa gửi

Shift+Enter

Giai đoạn hội thoại hoặc cuộc họp

Để thực hiện điều này

Nhấn

Xem cửa sổ Hội thoại ở chế độ toàn màn hình

F5

Thoát khỏi chế độ toàn màn hình

Esc

Dừng chia sẻ

Alt+T

Quản lý nội dung có thể trình bày

Ctrl+Shift+E

Hiển thị hoặc ẩn giai đoạn chia sẻ

Ctrl+Shift+Y

Buộc một cảnh báo L1 đang chờ vào xem toàn màn hình

Ctrl+Shift+A

Chuyển sang dạng xem diễn giả

Ctrl+Shift+J

Chuyển sang dạng xem bộ sưu tập

Ctrl+Shift+l

Khi bạn điều khiển màn hình được chia sẻ của người dùng khác trong cuộc họp: dẫn hướng sang trái sang yếu tố giao diện người dùng trước đó trong cửa sổ Hội thoại.

Ctrl+Shift+Alt+Mũi tên phải

Khi bạn điều khiển màn hình được chia sẻ của người dùng khác trong cuộc họp: dẫn hướng sang phải sang yếu tố giao diện người dùng sau đó trong cửa sổ Hội thoại.

Ctrl+Shift+Alt+Mũi tên trái

Môi trường hội thoại

Để thực hiện điều này

Nhấn

Xóa các mục đã chọn

Delete

Di chuyển đến đầu danh sách

Home

Di chuyển đến cuối danh sách

End

Di chuyển lên một trang, khoảng 24 dòng

Page Up

Di chuyển xuống một trang, khoảng 24 dòng

Page Down

Di chuyển đến liên hệ trước đó để bắt đầu hội thoại

Mũi tên lên

Di chuyển xuống đến liên hệ sau đó để bắt đầu hội thoại

Mũi tên xuống

Hội thoại theo tab

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở menu hệ thống của cửa sổ tab

Alt+Phím cách

Đặt tiêu điểm vào một mục tab trong dạng xem hội thoại theo tab

Ctrl+Shift+T

Chuyển sang tab tiếp theo (liên tục lặp qua tất cả các tab)

Ctrl+Tab

Chuyển sang một số tab cụ thể và di chuyển tiêu điểm vào cuộc hội thoại đó

Ctrl+1,2…9

Gắn hoặc bỏ gắn cuộc hội thoại đã chọn đến hoặc từ cửa sổ tab

Ctrl+O

Đóng một tab

Esc

Trò chuyện có nhiều người tham gia liên tục

Cửa sổ trò chuyện có nhiều người tham gia liên tục sử dụng các phím tắt giống như cửa sổ hội thoại và IM. Tính năng này không sẵn dùng cho các đăng ký Office 365.

Xem thêm

Tìm hiểu cách dẫn hướng Skype for Business bằng cách sử dụng các tính năng trợ năng

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×