Phê duyệt hoặc từ chối một trình đang chờ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi một trang Web được tạo trong một trang, mục được bao gồm trên trang đó có thể yêu cầu phê duyệt phát hành. Các mục mà đã được gửi để phê duyệt nhưng chưa được phê duyệt hoặc từ chối được nói có đang chờ. Nếu các mục không được phê duyệt, họ có thể hiển thị không chính xác hoặc không được. Bạn có thể sử dụng báo cáo mục bố để khám phá những mục nào trên một trang không được hiển thị đúng vì chúng không được phê duyệt.

Bạn cũng có thể phê duyệt đang chờ gửi có trong danh sách hoặc thư viện, mà không dùng báo cáo mục bố.

Bạn muốn làm gì?

Kiểm tra một trang để đang chờ gửi

Phê duyệt một trình đang chờ

Phê duyệt trang đang chờ

Phê duyệt bản đang chờ tệp hoặc mục danh sách

Từ chối một trình đang chờ

Từ chối một trang đang chờ

Từ chối một đang chờ tệp hoặc mục danh sách

Kiểm tra một trang để đang chờ gửi

Để kiểm tra một trang để đang chờ gửi, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Trên ruy-băng, bấm vào tab trang , và sau đó trong nhóm Hành động trang , bấm Kiểm tra xem bản thảo.

 2. Nếu không có bố mục trên trang, một thông báo cảnh báo xuất hiện gần phía trên cùng của trang. Bấm vào nối kết toàn bộ báo cáo xuất hiện trong thư. Báo cáo mục bố sẽ mở ra trong cửa sổ mới.

 3. Các mục trong bố mục báo cáo mỗi có một kiểu vấn đề. Mục tham chiếu đến đang chờ gửi thuộc một trong hai loại vấn đề này:

  • Phiên bản cũ      Mục có kiểu vấn đề này tham chiếu đến gửi đã được phê duyệt và phát hành trong nhưng trước đây đã thay đổi. Các phiên bản mới của các gửi chưa được phê duyệt hoặc phát hành. Các phiên bản được phát hành trước đó sẽ vẫn sẵn dùng.

  • Không phê duyệt      Mục có kiểu vấn đề này tham chiếu đến gửi không được phê duyệt và phát hành.

 4. Bấm địa chỉ (URL) của một mục trong báo cáo để mở tương ứng đang chờ gửi trong cửa sổ mới cho phép bạn chấp thuận hoặc bác bỏ nó.

Đầu trang

Phê duyệt một trình đang chờ

Gửi đang chờ có thể là một trang hoặc một mục hoặc tệp trong một danh sách hoặc thư viện. Khi bạn bấm vào URL của một mục trong báo cáo bố mục, cửa sổ mở ra cung cấp một phương pháp hơi khác một chút để phê duyệt hoặc từ chối, tùy thuộc vào việc nộp là một trang hay là một tệp hoặc mục danh sách.

Phê duyệt trang đang chờ

 1. Trên trang Web mà bạn đã mở bằng cách bấm vào URL trong báo cáo bố mục, bấm phê duyệt trên tab phát hành .

 2. Bạn có thể hoặc bạn có thể nhập chú thích vào hộp được cung cấp trong hộp thoại phê duyệt .

 3. Trang được phê duyệt dưới dạng phiên bản chính mới. Nếu trang được lên lịch cho Ấn phẩm ngay lập tức (theo mặc định, đây là trường hợp này), nó cũng được phát hành.

Phê duyệt bản đang chờ tệp hoặc mục danh sách

 1. Trên trang Web mà bạn đã mở bằng cách bấm vào URL trong báo cáo bố mục, bấm Phê duyệt/bác bỏ trên tab dạng xem .

 2. Trong phần Trạng thái phê duyệt , bấm phê duyệt.

 3. Bạn có thể hoặc bạn có thể nhập chú thích vào hộp được cung cấp trong phần chú thích .

 4. Bấm OK. Tệp hoặc mục đã được phê duyệt và thư viện hoặc danh sách có chứa tệp hoặc mục được hiển thị.

Đầu trang

Từ chối một trình đang chờ

Gửi đang chờ có thể là một trang hoặc một mục hoặc tệp trong một danh sách hoặc thư viện. Khi bạn bấm vào URL của một mục trong báo cáo bố mục, cửa sổ mở ra cung cấp một phương pháp hơi khác một chút để phê duyệt hoặc từ chối, tùy thuộc vào việc nộp là một trang hay là một tệp hoặc mục danh sách.

Từ chối một trang đang chờ

 1. Trên trang Web mà bạn đã mở bằng cách bấm vào URL trong báo cáo bố mục, bấm từ chối trên tab phát hành .

 2. Trang bị từ chối. Số phiên bản trang không thay đổi và trang không được phát hành.

Từ chối một đang chờ tệp hoặc mục danh sách

 1. Trên trang Web mà bạn đã mở bằng cách bấm vào URL trong báo cáo bố mục, bấm Phê duyệt/bác bỏ trên tab dạng xem .

 2. Trong phần Trạng thái phê duyệt , hãy bấm bị từ chối.

 3. Bạn có thể hoặc bạn có thể nhập chú thích vào hộp được cung cấp trong phần chú thích .

 4. Bấm OK. Tệp hoặc mục bị từ chối và thư viện hoặc danh sách có chứa tệp hoặc mục được hiển thị.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×