Phân nhóm các hàng trong bảng (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Ghi chú: Để xem video rất ngắn gọn về cách thức hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn, hãy xem phần cuối của bài viết này.

Trong soạn thảo truy vấn, bạn có thể nhóm các giá trị trong một số hàng thành một giá trị đơn bằng cách nhóm các hàng dựa trên các giá trị trong một hoặc nhiều cột. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu .

Power Query có hai loại phép toán Nhóm Theo: tổng hợp một cột dựa trên Hàm Tổng hợp hoặc thực hiện Phép toán Hàng.

Tôi muốn

Phân nhóm theo một hoặc nhiều cột

Để Phân nhóm theo một hoặc nhiều cột

Tổng hợp một cột bằng cách dùng Hàm Tổng hợp

Thực hiện một Phép toán Hàng

Phân nhóm theo một hoặc nhiều cột

Dùng ribbon Trình soạn thảo Truy vấn

 1. Trong ribbon Trình soạn thảo Truy vấn, hãy bấm Nhóm Theo.

Dùng menu ngữ cảnh Trình soạn thảo Truy vấn

 1. Bấm chuột phải vào tiêu đề cột để nhóm theo đó và bấm Nhóm Theo.

Để Nhóm theo một hoặc nhiều cột

 1. Trong lưới Xem trước Truy vấn, hãy chọn một hoặc nhiều cột. Ví dụ, YearOrder_Details.ProductID.

 2. Trong hộp thoại Nhóm Theo, tên cột mà bạn đã bấm chuột phải ở bước 1 được chọn theo mặc định trong danh sách thả xuống Nhóm Theo. Bạn có thể chọn tên cột khác từ danh sách thả xuống nếu cần. Nếu bạn muốn nhóm theo nhiều cột, hãy bấm + rồi chọn tên cột từ danh sách thả xuống Nhóm Theo trong hàng mới được thêm. Để loại bỏ một cột được nhóm, hãy bấm đối với bản ghi đó.

 3. Trong hộp văn bản Tên cột mới, hãy nhập tên để nhóm theo.

 4. Trong danh sách thả xuống Phép toán, chọn Hàm Tổng hợp hoặc Phép toán Hàng.

 5. Để tổng hợp một cột, hãy chọn cột đó để thực hiện Phép toán Tổng hợp từ danh sách Cột thả xuống. Một Phép toán Hàng không yêu cầu Cộtvì dữ liệu được nhóm dựa trên các hàng của bảng. Để thêm một cột tổng hợp, hãy bấm +, rồi chọn tên cột từ danh sách Cột thả xuống trong hàng mới được thêm. Để loại bỏ một cột tổng hợp, bấm đối với bản ghi đó.

 6. Bấm OK.

Đầu Trang

Tổng hợp một cột bằng cách dùng Hàm Tổng hợp

Trong hộp thoại Nhóm Theo, hãy chọn Tổng, Trung bình, Nhỏ nhất hoặc Lớn nhất làm Phép toán.

Hộp thoại Nhóm Theo cho Thao tác Tổng hợp

Đầu Trang

Thực hiện một Phép toán Hàng

Trong hộp thoại Nhóm Theo, hãy chọn Tất cả Các HànghoặcĐếm số Hàng làm Phép toán.

Hộp thoại Nhóm Theo cho Phép toán Hàng

 • Nếu bạn chọn Tất cả Các hàng để nhóm, sau đó bạn có thể bung rộng cột được nhóm mới để chọn các cột mà bạn muốn bung rộng.

  Nhóm: Tất cả Các hàng

 • Nếu bạn chọn Đếm số Hàng để nhóm, cột được nhóm mới chỉ hiển thị số lượng các giá trị hàng cho từng giá trị hàng được nhóm.

  Nhóm: Đếm số Hàng

Đầu Trang

Ghi chú: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×