Phân công vai trò và quyền quản lý tập hợp thuật ngữ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để có thể tạo hoặc thay đổi thuật ngữ trong công cụ quản lý kho thuật ngữ, bạn phải có một trong ba vai trò cụ thể: người quản trị kho thuật ngữ, quản lý nhóm hoặc người đóng góp.

Hộp văn bản Người quản trị Kho Thuật ngữ của Trung tâm Quản trị SharePoint. Trong hộp này, bạn có thể gõ tên người mà bạn muốn thêm làm người quản trị.

Người quản trị kho thuật ngữ có thể thực hiện các nhiệm vụ này:

 • Tạo hoặc xóa các nhóm tập hợp thuật ngữ

 • Thêm hoặc loại bỏ Người quản lý Nhóm hoặc Người đóng góp

 • Thay đổi ngôn ngữ làm việc cho kho thuật ngữ

 • Bất kỳ tác vụ nào mà Người quản lý Nhóm hoặc Người đóng góp có thể thực hiện

Quan trọng: Bạn phải là Người quản trị Kho Thuật ngữ mới được chỉ định Người quản trị Kho Thuật ngữ bổ sung.

Để thêm người quản trị kho thuật ngữ:

 1. Mở công cụ quản lý kho thuật ngữ.

 2. Trong ngăn dạng xem hình cây ở bên trái, hãy chọn nguyên tắc phân loại.

Ảnh chụp màn hình của dạng xem hình cây trong công cụ quản lý Kho Thuật ngữ hiển thị tên của nguyên tắc phân loại và các thư mục con.

 1. Trong tab chung của ngăn thuộc tính, trong hộp Người quản trị kho thuật ngữ , hãy nhập tên của những người mà bạn muốn thêm. Bạn cũng có thể bấm vào nút duyệt để tìm và thêm người dùng.

 2. Khi bạn hoàn tất việc thêm tên người bạn muốn ở vai trò là Người quản trị Kho Thuật ngữ, bấm Lưu.

Thêm Người quản lý Nhóm

Người quản lý nhóm có thể thực hiện các nhiệm vụ này:

 • Thêm hoặc loại bỏ Người đóng góp.

 • Bất kỳ tác vụ nào mà Người đóng góp có thể thực hiện

Quan trọng: Bạn phải là Người quản trị Kho Thuật ngữ thì mới được thêm Người quản lý Nhóm.

Để thêm người quản lý Nhóm:

 1. Đến trang bạn muốn thêm Người quản lý Nhóm.

 2. Mở công cụ quản lý kho thuật ngữ.

 3. Trong ngăn dạng xem hình cây ở bên trái, chọn Nhóm bạn muốn thêm Người quản lý Nhóm.

 4. Trên tab Chung của ngăn thuộc tính, trong hộp Người quản lý Nhóm, gõ tên người bạn muốn thêm. Bạn cũng có thể bấm nút Duyệt để tìm kiếm và thêm người dùng.

 5. Khi bạn hoàn tất việc thêm tên người bạn muốn ở vai trò là Người quản lý Nhóm, bấm Lưu.

Thêm Người đóng góp

Người đóng góp có thể tạo hoặc thay đổi tập hợp thuật ngữ.

Bạn phải là Người quản trị Kho Thuật ngữ hoặc Người quản lý Nhóm của một nhóm cụ thể mới được thêm Người đóng góp vào nhóm đó.

Lưu ý:  Vai trò Người đóng góp trong siêu dữ liệu được quản lý có khác so với Người đóng góp trên một trang.

 1. Đến trang bạn muốn thêm Người đóng góp.

 2. Mở công cụ quản lý kho thuật ngữ.

 3. Trong ngăn dạng xem hình cây ở bên trái, hãy chọn Nhóm bạn muốn thêm Người đóng góp.

 4. Trên tab Chung của ngăn thuộc tính, trong hộp Người đóng góp, gõ tên người bạn muốn thêm. Bạn cũng có thể bấm nút Duyệt để tìm kiếm và thêm người dùng.

 5. Khi bạn hoàn tất việc thêm tên người bạn muốn ở vai trò là Người đóng góp, bấm Lưu.

Trong bài viết này

Vai trò siêu dữ liệu được quản lý

Siêu dữ liệu mà trang khác mà người dùng có thể thực hiện nhiệm vụ

Thêm người quản trị kho thuật ngữ

Thêm người quản lý nhóm

Thêm người đóng góp

Mở công cụ quản lý kho thuật ngữ

Vai trò siêu dữ liệu được quản lý

Tùy thuộc vào vai trò cụ thể được phân công, bạn có thể thực hiện các tác vụ trong công cụ quản lý Kho Thuật ngữ.

Lưu ý: Khi thiết lập tập hợp thuật ngữ, bạn có thể chỉ định một nhóm hoặc một người đóng vai trò Chủ sở hữu, Liên hệ hoặc Bên có liên quan cho tập hợp thuật ngữ. Những nhãn này không cấp bất kỳ quyền cụ thể nào để làm việc với tập hợp thuật ngữ. Thay vào đó, chúng cung cấp cách thức hữu ích để theo dõi chủ sở hữu hoặc bên có liên quan của tập hợp thuật ngữ.

Đầu trang

Tác vụ siêu dữ liệu mà người dùng trang khác có thể thực hiện

Người dùng trang không được phân công vai trò trong công cụ quản lý Kho Thuật ngữ vẫn có thể sử dụng thuật ngữ và tập hợp thuật ngữ theo cách khác.

Người dùng trang ít nhất có quyền Đóng góp cho trang có thể thực hiện các tác vụ sau với siêu dữ liệu được quản lý:

 • Cập nhật giá trị trong cột Siêu dữ liệu được Quản lý (nếu tập hợp thuật ngữ liên kết với các cột mở và nếu cột cho phép các lựa chọn điền vào)

 • Thêm thuật ngữ mới vào tập hợp thuật ngữ khi cập nhật giá trị cho cột Siêu dữ liệu được Quản lý

 • Tạo Từ khóa Doanh nghiệp khi cập nhật cột Từ khóa Doanh nghiệp cho danh sách hay thư viện

 • Dùng dẫn hướng siêu dữ liệu trong danh sách hoặc thư viện để lọc các mục hiển thị

 • Dùng thuật ngữ được quản lý hoặc Từ khóa Doanh nghiệp trong truy vấn tìm kiếm, sau đó lọc kết quả tìm kiếm dựa trên các thuật ngữ này

Ngoài ra, người dùng trang có quyền thích hợp (chẳng hạn như Chủ sở hữu Trang) có thể tạo cột Siêu dữ liệu được Quản lý mới cho danh sách, thư viện hoặc kiểu nội dung. Khi tạo những cột này, họ có thể tạo tập hợp thuật ngữ mới trong Tuyển tập Trang và có thể quản lý thuật ngữ trong các tập hợp thuật ngữ này.

Đầu trang

Mở Công cụ Quản lý Kho Thuật ngữ

Để mở công cụ quản lý Kho Thuật ngữ, hãy chọn môi trường SharePoint mà bạn đang dùng, sau đó thực hiện các bước sau.

Trong SharePoint Online

 1. Đến Trung tâm Quản trị SharePoint Online.

 2. Bấm Kho Thuật ngữ.

  Trong SharePoint Server

 3. Từ Trang đầu của tuyển tập trang, bấm Nội dung Trang

 4. Trên Trang nội dung trang, hãy bấm thiết đặt.

 5. Tại trang Thiết đặt Trang, trong nhóm Quản trị Trang, bấm Quản lý kho thuật ngữ.

Sau khi mở công cụ quản lý Kho Thuật ngữ, bạn có thể phân công vai trò.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×