Phân cấp trong Power View

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu mô hình dữ liệu của bạn có một cấu trúc phân cấp, bạn có thể dùng nó trong Power View. Bạn cũng có thể tạo một cấu trúc phân cấp mới từ đầu trong Power View.

Lợi thế của việc cấu trúc phân cấp trong mô hình dữ liệu là bạn có thể dùng nó trong mỗi trang tính Power View hoặc báo cáo bạn xây dựng dựa vào mô hình dữ liệu đó. Bạn chỉ có thể tạo một cấu trúc phân cấp trong mô hình dữ liệu trong Excel bằng cách đi tới cửa sổ Power Pivot . Đọc về cách tạo cấu trúc phân cấp trong Power Pivot.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mô hình dữ liệu này đã có một cấu trúc phân cấp được gọi là SDE, bao gồm trường môn thể thao > môn > sự kiện. Với một cú bấm, bạn có thể thêm cấu trúc phân cấp để báo cáo Power View.

Cấu trúc phân cấp Power View

Nếu mô hình dữ liệu của bạn không có cấu trúc phân cấp, bạn cũng có thể tạo một cấu trúc phân cấp trong Power View. Chỉ cần thêm nhiều trường vào hộp các hàng hoặc cột cho ma trận tạo một cấu trúc phân cấp cho ma trận đó. Thêm nhiều trường vào hộp trục biểu đồ, tạo một cấu trúc phân cấp cho biểu đồ đó. Với cấu trúc phân cấp này, bạn có thể ngay bây giờ truy ngược lên và truy sâu xuống trong biểu đồ hoặc ma trận.

Bạn có thể đặt các trường theo bất kỳ thứ tự nào trong một cấu trúc phân cấp. Nó không cần phải là một cấu trúc phân cấp tự nhiên như thể loại > thể loại con > sản phẩm. Nó có thể thể loại > năm > châu lục.

Cấu trúc phân cấp Power View

Mô hình bảng dịch vụ phân tích SQL Server cũng có thể có cấu trúc phân cấp mà bạn có thể dùng trong trang tính Power View hoặc báo cáo.

Đầu Trang

Xem thêm

Thêm tính năng truy sâu xuống vào một biểu đồ hoặc ma trận Power View

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Video về Power View và PowerPivot

Làm việc với ma trận trong Power View

Hướng dẫn: Nhập Dữ liệu vào Excel và Tạo Mô hình Dữ liệu

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×