Phân bố nội dung của một ô vào các cột liền kề

Bạn có thể tách nội dung của một hoặc nhiều ô trong một cột, rồi phân bố nội dung này dưới dạng các phần riêng rẽ vào các ô khác trong các cột liền kề. Ví dụ, nếu trang tính của bạn có một cột họ tên, bạn có thể phân tách cột đó thành cột họ và và cột tên.

  1. Chọn ô, phạm vi hoặc toàn bộ cột có chứa giá trị văn bản mà bạn muốn phân tách.

    Ghi chú: Một phạm vi mà bạn muốn phân tách có thể chứa bao nhiêu hàng tùy ý nhưng nó không thể chứa quá một cột. Bạn cũng nên giữ đủ các cột trống ở bên phải của cột đã chọn để tránh việc dữ liệu được phân bố sẽ ghi đè các dữ liệu hiện có trong các cột liền kề. Nếu cần, bạn có thể chèn các cột trống.

  2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Công cụ Dữ liệu, hãy bấm Văn bản thành Cột.

    Nhóm Công cụ Dữ liệu trên tab dữ liệu

  3. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Chuyển Văn bản thành Cột để chỉ rõ cách thức bạn muốn chia văn bản thành các cột.

Ghi chú: Để được trợ giúp hoàn tất mọi bước của trình hướng dẫn, hãy xem chủ đề Tách văn bản thành các cột khác nhau với Trình hướng dẫn Chuyển đổi Văn bản thành Cột hoặc bấm Trợ giúp ảnh nút trong Trình hướng dẫn Chuyển đổi Văn bản thành Cột.

Mẹo: Để xem phương pháp thay thế cho việc phân phối văn bản giữa các cột, hãy xem bài viết Tách văn bản giữa các cột bằng cách dùng hàm.

Mẹo: Bạn có thể kết hợp các ô có hàm CONCAT hoặc hàm CONCATENATE.

Đầu Trang

Xem Thêm

Tổng quan về các công thức trong Excel

Cách tránh công thức hỏng

Tìm và sửa lỗi trong các công thức

Các phím tắt và phím chức năng của Excel

Hàm TEXT (tham khảo)

Các hàm Excel (theo bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×