Phần Web Dạng xem Danh sách

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Không phải là một trang web phần được gọi là dạng xem danh sách trong SharePoint cổ điển. Nếu bạn đang tìm kiếm phần web dạng xem danh sách cho các trang trong phiên bản mới nhất của SharePoint Online, hãy xem sử dụng phần web danh sách.

Trong SharePoint cổ điển, khi bạn tạo một trang mới từ mẫu trang phần Web được tự động thêm vào trang chủ của trang. Ví dụ, một site nhóm bao gồm thông báo, lịch, và phần Web nối kết. Các phần Web có phiên bản của phần Web dạng xem danh sách sử dụng mẫu danh sách cấu hình sẵn để hiển thị dữ liệu danh sách.

Tương tự, khi bạn tạo một danh sách hay thư viện trên site của mình, một Phần Web Dạng xem Danh sách sẽ được tự động tạo ra có cùng tên với danh sách hay thư viện. Ví dụ, nếu bạn tạo một danh sách có tên Hợp đồng, một Phần Web Dạng xem Danh sách có tên Hợp đồng sẽ xuất hiện trong Bộ Sưu Tập Tên Site. Phần Web sẽ tự động hiển thị các dữ liệu được lưu trong danh sách hay thư viện mà bạn đã tạo.

Trong bài viết này

Các cách để bạn dùng Phần Web Dạng xem Danh sách

Tùy chỉnh dạng xem của danh sách hay thư viện trong Phần Web

Kết nối Phần Web Dạng xem Danh sách với một Phần Web khác

Các kiểu danh sách được hỗ trợ có thể được kết nối

Các kiểu cột danh sách được hỗ trợ có thể được kết nối

Các thuộc tính tùy chỉnh của Phần Web Dạng xem Danh sách

Các thuộc tính phổ biến của Phần Web

Các cách bạn có thể dùng Phần Web Dạng xem Danh sách

Bạn có thể dùng Phần Web Dạng xem Danh sách để hiển thị và sửa dữ liệu danh sách hoặc thư viện trong site của bạn và để kết nối với các Phần Web khác, bao gồm các Phần Web Dạng xem khác. Danh sách là thông tin mà bạn chia sẻ với các thành viên nhóm và thường hiển thị theo định dạng dạng bảng. Dạng xem danh sách hiển thị thông tin này theo nhiều cách khác nhau cho các mục đích khác nhau, ví dụ như lọc, sắp xếp hay chọn các cột cụ thể.

Bạn có thể hiển thị hầu hết các danh sách và các Phần Web Dạng xem Danh sách bằng một trong hai dạng xem kiểu bảng: dạng xem chuẩn, sẵn dùng cho bất kỳ người dùng nào, và dạng xem biểu dữ liệu. Dạng xem Biểu dữ liệu đòi hỏi một chương trình hoặc điều khiển tương thích với Microsoft Windows SharePoint Services, chẳng hạn như Microsoft Office Access 2007, và hỗ trợ Điều khiển ActiveX.

Bạn có thể dùng Phần Web Dạng xem Danh sách để thực hiện các thao tác sau:

 • Hiển thị dữ liệu danh sách trên Trang Phần Web theo định dạng dạng bảng để nhanh chóng sắp xếp, lọc, tách và cập nhật dữ liệu.

 • Hiển thị trong Phần Web Dạng xem Danh sách các tài liệu sẵn sàng cho xem lại theo nhóm hay tài liệu mà nhóm của bạn thường xuyên dùng.

 • Theo dõi dữ liệu dự án trong Phần Web Dạng xem Danh sách và lọc hay sắp xếp các dữ liệu theo cột có chứa tên hoặc nhiệm vụ công việc của một cá nhân từ một cột khớp trong Phần Web Dạng xem Danh sách Liên hệ được kết nối.

 • Từ Phần Web Dạng xem Danh sách Cơ bản Người lao động có chứa tên và số ID của người lao động, tra cứu các thông tin chi tiết của người lao động, ví dụ như các tùy chọn về phúc lợi, tình trạng gia đình và phạm vi bảo hiểm y tế, trong Phần Web Dạng xem Danh sách Chi tiết Người lao động.

 • Kiểm tra một đơn hàng hoàn chỉnh của khách hàng trong hai Phần Web Dạng xem Danh sách được kết nối: Phần Web Dạng xem Danh sách Đơn hàng có chứa các thông tin về đơn hàng và Phần Web Dạng xem Danh sách Chi tiết Đơn hàng có chứa tất cả các mục chi tiết cho đơn hàng đó.

 • Nâng cao thông tin cơ bản về một người bằng trực quan trong Phần Web Dạng xem Danh sách Liên hệ bằng cách hiển thị ảnh của người đó trong Phần Web Ảnh được kết nối hoặc bản đồ địa chỉ công ty của người đó trong Phần Web Bản đồ tùy chỉnh được kết nối.

Tìm các nối kết đến phần thông tin thêm về tùy chỉnh các kiểu Phần Web khác nhau trong phần Xem Thêm.

Đầu Trang

Tùy chỉnh dạng xem của danh sách hay thư viện trong Phần Web

Sau khi thêm Phần Web Dạng xem Danh sách vào Trang Phần Web, bạn sẽ có thể tùy chỉnh dạng xem để chỉ hiện thông tin mà bạn muốn hiển thị trên trang. Bạn sửa dạng xem hiện tại từ Trang Phần Web.

Bạn cũng có thể tạo các dạng xem tùy chỉnh của danh sách hoặc thư viện mà bạn có thể dùng để hiển thị các tập thông tin khác nhau thuộc các phiên bản khác nhau của Phần Web cho danh sách hoặc thư viện đó. Bạn tạo các dạng xem tùy chỉnh của danh sách hoặc thư viện bằng cách dùng menu Dạng xem menu dạng xem trên danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tùy chỉnh. Tìm nối kết để có thêm thông tin về cách tạo dạng xem tuỳ chỉnh trong phần Xem thêm.

 1. Trên menu Hành động Site Hình ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 2. Bấm menu Phần Web Menu Phần Web của Phần Web mà bạn muốn tùy chỉnh rồi bấm Sửa đổi Phần Web Chia sẻ.

 3. Trong ngăn công cụ, hãy bấm Sửa dạng xem hiện tại.

 4. Trong phần Cột, bạn có thể hiện hoặc ẩn cột bằng cách chọn hộp kiểm tra thích hợp. Cạnh tên cột, hãy nhập số cho thứ tự cột của bạn trong dạng xem.

 5. Trong phần Sắp xếp, hãy chọn bạn có muốn sắp xếp hay không và muốn sắp xếp thông tin như thế nào. Bạn có thể dùng hai cột để sắp xếp, ví dụ cột đầu tiên theo tác giả và cột còn lại theo tên tệp cho mỗi tác giả.

 6. Trong phần Lọc, hãy chọn bạn có muốn lọc hay không và muốn lọc thông tin như thế nào. Một dạng xem được lọc sẽ cho bạn thấy một vùng chọn nhỏ hơn, ví dụ như các mục được tạo ra bởi một bộ phận cụ thể hoặc với trạng thái Đã phê duyệt.

 7. Trong phần Theo Nhóm, bạn có thể nhóm các mục có cùng giá trị lại với nhau theo phần riêng của chúng, ví dụ như một phần có thể mở rộng đối với các tài liệu của một tác giả cụ thể.

 8. Trong phần Tổng, bạn có thể đếm số mục trong một cột, ví dụ như tổng số các vấn đề. Trong một vài trường hợp, bạn có thể tóm tắt hoặc tinh lọc thông tin bổ sung, ví dụ như giá trị trung bình.

 9. Trong phần Kiểu, hãy chọn kiểu dạng xem mà bạn muốn, ví dụ như danh sách được tô màu trong đó tất cả các hàng khác đều được tô màu.

 10. Nếu danh sách hay thư viện của bạn có thư mục, bạn có thể tạo một dạng xem không chứa thư mục. Trường hợp này đôi khi được gọi là dạng xem phẳng. Để xem tất cả các mục danh sách của bạn ở cùng mức độ, hãy bấm Hiện tất cả các mục không chứa thư mục.

 11. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn lớn, bạn có thể giới hạn có thể xem bao nhiêu tệp trong danh sách hoặc thư viện hay có thể xem bao nhiêu tệp trên cùng trang. Trong phần Giới hạn Mục, hãy chọn tùy chọn mà bạn muốn.

 12. Nếu bạn định xem danh sách hoặc thư viện trên thiết bị di động, hãy chọn tùy chọn mà bạn muốn trong phần Di động.

 13. Bấm OK.

Đầu Trang

Kết nối Phần Web Dạng xem Danh sách với một Phần Web khác

Bạn có thể hiển thị hầu hết các danh sách và các Phần Web Dạng xem Danh sách bằng một trong hai dạng xem kiểu bảng: dạng xem chuẩn, sẵn dùng cho bất kỳ người dùng nào, và dạng xem biểu dữ liệu. Dạng xem Biểu dữ liệu yêu đòi hỏi chương trình hoặc điều khiển tương thích với Microsoft Windows SharePoint Services, chẳng hạn như Office Access 2007, và hỗ trợ điều khiển ActiveX.

Khi sử dụng dạng xem chuẩn hoặc dạng xem biểu dữ liệu, bạn có thể kết nối Phần Web Dạng xem Danh sách với một Phần Web khác, cung cấp dữ liệu cho Phần Web đó và thay đổi cách thức hiển thị dữ liệu trên Phần Web đó, bao gồm Phần Web Dạng xem Danh sách khác.

 1. Trên menu Hành động Site Hình ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 2. Bấm vào menu Phần Web Menu Phần Web , rồi trỏ tới Kết nối.

 3. Trỏ tới Cung cấp Hàng Tới hoặc Lấy Sắp xếp/Bộ lọc Từ, rồi bấm vào tên của Phần Web mà bạn muốn kết nối.

Các lệnh chính trên menu con Kết nối

Lệnh trên menu con

Mô tả

Cung cấp Hàng Tới

Bạn có thể kết nối Phần Web Dạng xem Danh sách đến Phần Web khác bằng cách chuyển một hàng dữ liệu đã chọn đến Phần Web khác. Dựa vào cách Phần Web khác được tạo ra và nhận dữ liệu như thế nào, Phần Web khác có thể hiển thị dữ liệu hàng hoặc dùng dữ liệu hàng như là giá trị lọc hay tham số.

Trong dạng xem chuẩn, cột Chọn Mục có chứa các nút tùy chọn được tự động thêm vào khi bạn kết nối Phần Web Dạng xem Danh sách để bạn có thể chỉ báo di chuyển hàng nào sang Phần Web khác. Bạn chỉ có thể chọn từng hàng một trong dạng xem chuẩn. Một vài cột, ví dụ như cột Sửa, không sẵn có để dùng trong kết nối Phần Web.

Theo dạng xem biểu dữ liệu, bạn có thể chọn nhiều hàng nhưng chỉ một hàng được chuyển sang Phần Web khác. Nếu chọn nhiều hàng, hàng chứa ô hiện hoạt sẽ được chuyển sang Phần Web khác và tất cả các hàng khác bị bỏ qua. Bạn không thể cung cấp dữ liệu trong Hàng tổng hay Hàng mới cho Phần Web khác.

Với kiểu kết nối này, bạn có thể có nhiều hơn một Phần Web được kết nối đến Phần Web Dạng xem Danh sách.

Cung cấp Dữ liệu Đến

Bạn có thể kết nối Phần Web Dạng xem Danh sách đến Phần Web khác phù hợp với dữ liệu danh sách. Trong trường hợp này, Phần Web Dạng xem Danh sách sẽ là nguồn dữ liệu cho Phần Web khác.

Trong dạng xem chuẩn và biểu dữ liệu, chỉ những dữ liệu trong dạng xem được cung cấp đến Phần Web khác.

Với kiểu kết nối này, bạn có thể có nhiều hơn một Phần Web được kết nối đến Phần Web Dạng xem Danh sách.

Sắp xếp/Lọc Từ

Trong dạng xem chuẩn và biểu dữ liệu, bạn có thể kết nối Phần Web Dạng xem Danh sách đến Phần Web khác có khả năng cung cấp các thông tin sau:

 • Một hoặc nhiều cặp giá trị và tên cột của dữ liệu thực hiện lọc dữ liệu trong Phần Web Dạng xem Danh sách.

 • Cột dữ liệu để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần trong Phần Web Dạng xem Danh sách.

Với kiểu kết nối này, chỉ một Phần Web khác có thể được kết nối đến Phần Web Dạng xem Danh sách khác.

Tất cả các Phần Web Dạng xem Danh sách trên trang của bạn thường có sẵn trong Bộ sưu tập Tên Trang. Khi bạn thêm một Phần Web Dạng xem Danh sách từ bộ sưu tập Phần Web đến Trang Phần Web lần đầu tiên, Trang Phần Web sẽ hiển thị dạng xem danh sách mặc định trong Phần Web. Để hiển thị dữ liệu mà bạn muốn trong Phần Web Dạng xem Danh sách cũng như Phần Web được kết nối khác, bạn có thể cần sửa dạng xem của danh sách. Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm các dữ liệu theo một cách khác hay hiển thị các cột khác nhau.

Bạn có thể thay đổi dạng xem danh sách từ phần Dạng xem Danh sách các thuộc tính tùy chỉnh của ngăn công cụ theo một trong hai cách:

 • Chọn một dạng xem khác từ thuộc tính Dạng xem Đã chọn.

 • Bấm Sửa dạng xem hiện tại để sửa dạng xem hiện tại.

Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao của thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách trang gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

Đầu Trang

Các kiểu danh sách được hỗ trợ có thể được kết nối

Mặc dù bạn có thể hiển thị tất cả các kiểu danh sách trong Phần Web Dạng xem Danh sách nhưng chỉ một số kiểu danh sách nhất định mới được hỗ trợ khi bạn thực hiện kết nối Phần Web. Thông thường, các kiểu danh sách hiển thị dữ liệu theo định dạng dạng bảng, ví dụ như Liên hệ, sẽ được hỗ trợ. Các danh sách hiển thị dữ liệu không theo định dạng dạng bảng, ví dụ như dạng xem thư mục, sẽ không được hỗ trợ. Các kiểu danh sách được hỗ trợ và không được hỗ trợ được liệt kê dưới đây.

Các kiểu danh sách được hỗ trợ

Các kiểu danh sách không được hỗ trợ

 • Thông báo

 • Liên hệ

 • Sự kiện

 • Vấn đề

 • Nối kết

 • Tác vụ

 • Danh sách tùy chỉnh

 • Danh sách có chứa dữ liệu được nhập từ bảng tính

 • Thư viện tài liệu

 • Thư viện biểu mẫu

 • Dạng xem lịch của danh sách Sự kiện

 • Bảng thảo luận

 • Khảo sát

 • Thư viện ảnh

 • Danh mục mẫu danh sách và mẫu site

 • Bộ sưu tập Phần Web

 • Nguồn dữ liệu

Đầu Trang

Các kiểu cột danh sách được hỗ trợ có thể được kết nối

Mặc dù bạn có thể hiển thị tất cả các kiểu cột danh sách trong Phần Web Dạng xem Danh sách nhưng chỉ một số các kiểu cột danh sách nhất định mới được hỗ trợ khi bạn thực hiện kết nối Phần Web. Các kiểu cột danh sách được hỗ trợ và không được hỗ trợ được liệt kê dưới đây.

Các kiểu cột danh sách được hỗ trợ

Các kiểu cột danh sách không được hỗ trợ

 • Dòng đơn văn bản

 • Lựa chọn

 • Số

 • Tiền tệ

 • Ngày và Giờ

 • Siêu kết nối hoặc Ảnh (để khớp cột)

 • Tra cứu

 • Có/Không

 • Được tính toán

 • Siêu kết nối hoặc ảnh (để lọc)

 • Nhiều dòng văn bản

 • Sửa

Đầu Trang

Các thuộc tính tùy chỉnh của Phần Web Dạng xem Danh sách

Các thuộc tính tùy chỉnh của Phần Web Dạng xem Danh sách được liệt kê dưới đây.

Lưu ý: Bạn không thể xem hoặc sửa bất kỳ phần nào trong các thuộc tính tùy chỉnh này ở dạng xem cá nhân.

Thuộc tính

Mô tả

Dạng xem Đã chọn

Hãy thận trọng khi bạn chuyển sang một dạng xem khác từ dạng xem hiện tại. Bạn có thể xóa bỏ các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với dạng xem hiện tại và có thể tắt các kết nối Phần Web dựa vào các cột trong dạng xem hiện tại. Bạn được nhắc xác nhận nếu bạn chuyển dạng xem

Xác định dạng xem danh sách để hiển thị trong Phần Web. Bạn có thể chọn một trong số các nội dung sau:

 • Tất cả Tên danh sách hoặc Tất cả Tài liệu     Thuộc tính này hiển thị tất cả các cột trong danh sách hoặc thư viện, phụ thuộc vào kiểu danh sách.

  Lưu ý: Trước khi bấm OK hoặc Áp dụng, hãy chọn <Dạng xem hiện tại> để trở về dạng xem trước đã được dùng và bỏ qua các thay đổi chưa được lưu mà bạn đã tạo ra với bản sao thông tin thiết kế dạng xem danh sách. Sau khi bấm OK hoặc Áp dụng, các thay đổi mà bạn đã tạo ra được áp dụng vào dạng xem hiện tại mới và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách.

 • Dạng xem Explorer     Thuộc tính này hiển thị nội dung của thư viện tài liệu bằng cách chỉ dùng các biểu tượng, tương tự như Windows Explorer. Dạng xem này chỉ sẵn có cho các thư viện tài liệu.

 • <Dạng xem Tóm tắt>     Thuộc tính này hiển thị dạng xem tóm tắt của một danh sách. Dạng xem này khác nhau giữa các kiểu danh sách.

 • Dạng xem danh sách bổ sung    Thuộc tính này hiển thị các dạng xem người dùng xác định hoặc các dạng xem mặc định khác, tùy thuộc vào kiểu danh sách.

Sửa dạng xem hiện tại

Chọn Sửa dạng xem hiện tại để sửa dạng xem hiện tại được dùng trong Phần Web, bao gồm các cột được hiển thị, thứ tự sắp xếp và bộ lọc được dùng, có hiển thị các tổng hay không và giới hạn mục.

Bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa một dạng xem danh sách, một bản sao thông tin thiết kế danh sách sẽ được tạo ra từ thiết kế danh sách site gốc và được lưu với Phần Web Dạng xem Danh sách. Tuy nhiên, dữ liệu danh sách vẫn giữ nguyên.

Kiểu Thanh công cụ

Xác định cách thức thanh công cụ danh sách được hiển thị hoặc liệu thanh công cụ có được hiển thị không. Chọn từ một trong ba tùy chọn:

Thanh công cụ Tóm tắt     Tùy chọn này hiển thị thanh công cụ tóm tắt cho dạng xem danh sách hiện được chọn. Đây là giá trị mặc định cho hầu hết các kiểu danh sách, ngoại trừ danh sách tùy chỉnh.

Thanh công cụ Đầy đủ     Tùy chọn này hiển thị toàn bộ thanh công cụ cho dạng xem danh sách hiện được chọn. Đây là giá trị mặc định cho danh sách tùy chỉnh.

Không có Thanh công cụ     Không có thanh công cụ nào được hiển thị.

Đầu Trang

Các thuộc tính phổ biến của Phần Web

Tất cả các Phần Web chia sẻ một tập hợp các thuộc tính chung điều khiển hình thức, bố trí và các đặc điểm nâng cao của chúng.

Lưu ý: Các thuộc tính Phần Web chung mà bạn thấy trong ngăn công cụ có thể khác so với những gì được lưu lại trong phần này vì một vài lí do:

 • Để xem phần Nâng cao trong ngăn công cụ, bạn phải có quyền thích hợp.

 • Đối với một Phần Web cụ thể, nhà phát triển Phần Web có thể đã chọn không hiển thị một hoặc nhiều thuộc tính chung này hoặc có thể đã chọn tạo và hiển thị các thuộc tính bổ sung không được liệt kê dưới đây trong các phần Hình thức, Bố tríNâng cao của ngăn công cụ.

 • Một số quyền và thiết đặt thuộc tính có thể vô hiệu hóa hoặc ẩn các thuộc tính Phần Web.

Hình thức

Thuộc tính

Mô tả

Tiêu đề

Xác định tiêu đề của Phần Web xuất hiện trong thanh tiêu đề của Phần Web.

Chiều cao

Xác định chiều cao của Phần Web.

Chiều rộng

Xác định chiều rộng của Phần Web.

Trạng thái Chrome

Xác định liệu toàn bộ Phần Web có xuất hiện trên trang khi người dùng mở Trang Phần Web không. Theo mặc định, trạng thái chrome được đặt ở chế độ Thường và toàn bộ Phần Web xuất hiện. Chỉ thanh tiêu đề xuất hiện khi trạng thái được đặt ở chế độ Thu nhỏ.

Kiểu Chrome

Xác định hiển thị hoặc không hiển thị thanh tiêu đề và đường viền của khung Phần Web.

Bố trí

Thuộc tính

Mô tả

Ẩn

Xác định Phần Web có thể thấy được khi người dùng mở Trang Phần Web không. Nếu chọn hộp kiểm, Phần Web có thể thấy được chỉ khi bạn thiết kế trang và có đuôi (Ẩn) được nối tới tiêu đề.

Bạn có thể ẩn một Phần Web nếu bạn muốn dùng nó để cung cấp dữ liệu cho Phần Web khác thông qua kết nối Phần Web nhưng bạn không muốn hiển thị Phần Web đó.

Hướng

Xác định hướng của văn bản trong nội dung Phần Web. Ví dụ, tiếng Ả-rập là ngôn ngữ viết từ phải-qua-trái; tiếng Anh và hầu hết các ngôn ngữ châu Âu khác được viết từ trái-qua-phải. Thiết đặt này có thể không khả dụng cho tất cả các kiểu Phần Web.

Vùng

Xác định vùng trên Trang Phần Web nơi mà Phần Web được đặt.

Lưu ý: Các vùng trên Trang Phần Web không được liệt kê trong hộp danh sách khi bạn không có quyền sửa đổi vùng.

Chỉ mục Vùng

Xác định vị trí của Phần Web trong một vùng khi vùng đó chứa nhiều hơn một Phần Web.

Để xác định thứ tự, hãy nhập một số nguyên dương vào hộp văn bản.

Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trên xuống dưới, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở trên cùng của vùng. Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trái qua phải, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở bên trái của vùng.

Ví dụ, khi bạn thêm một Phần Web vào một vùng trống có thứ tự từ trên xuống dưới, Chỉ mục Vùng là 0. Khi bạn thêm Phần Web thứ hai vào phần dưới cùng của vùng, Chỉ mục Vùng của Phần Web này sẽ là 1. Để chuyển Phần Web thứ hai lên phần trên cùng của vùng, hãy nhập 0, rồi nhập 1 cho Phần Web đầu tiên.

Lưu ý: Mỗi Phần Web trong vùng phải có một giá trị Chỉ mục Vùng duy nhất. Do vậy, việc thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho Phần Web hiện tại cũng có thể thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho các Phần Web khác trong vùng.

Nâng cao

Thuộc tính

Mô tả

Cho phép Thu nhỏ

Xác định Phần Web có thể được thu nhỏ hay không.

Cho phép Đóng

Xác định Phần Web có thể được loại bỏ khỏi Trang Phần Web hay không.

Cho phép Ẩn

Xác định Phần Web có thể được ẩn hay không.

Cho phép Thay đổi Vùng

Xác định Phần Web có thể được chuyển đến vùng khác hay không.

Cho phép Kết nối

Xác định Phần Web có thể tham gia các kết nối với các Phần Web khác hay không.

Cho phép Sửa trong Dạng xem Cá nhân

Xác định các thuộc tính Phần Web có thể được sửa đổi trong dạng xem cá nhân hay không.

Chế độ Xuất

Xác định mức dữ liệu được phép xuất cho Phần Web này. Tùy thuộc vào cấu hình của bạn, thiết đặt này có thể không khả dụng.

Tiêu đề URL

Xác định URL của một tệp chứa thông tin bổ sung về Phần Web. Tệp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm tiêu đề Phần Web.

Mô tả

Xác định Mẹo Màn hình xuất hiện khi bạn đặt con trỏ chuột lên tiêu đề Phần Web hoặc biểu tượng Phần Web. Giá trị của thuộc tính này được dùng khi bạn tìm kiếm Phần Web bằng cách dùng lệnh Tìm kiếm trên menu Tìm Phần Web của ngăn công cụ trong các bộ sưu tập Phần Web sau: Trang, Máy chủ Ảo và Trang Phần Web.

URL trợ giúp

Xác định vị trí của một tệp chứa thông tin Trợ giúp về Phần Web. Thông tin Trợ giúp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm lệnh Trợ giúp trên menu Phần Web.

Chế độ Trợ giúp

Xác định một trình duyệt sẽ hiển thị nội dung Trợ giúp cho Phần Web như thế nào.

Chọn một trong những thao tác sau:

 • Mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web.

 • Phi mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng không phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web này. Đây là giá trị mặc định.

 • Dẫn hướng Mở trang Web trong cửa sổ trình duyệt hiện tại.

Lưu ý: Mặc dù Phần Web Microsoft ASP.NET tùy chỉnh hỗ trợ thuộc tính này, các chủ đề Trợ giúp Windows SharePoint Services 3.0 mặc định chỉ mở trong một cửa sổ trình duyệt riêng.

URL Hình ảnh Biểu tượng Ca-ta-lô

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng như biểu tượng Phần Web trong Danh sách Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

URL Hình ảnh Biểu tượng Tiêu đề

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng trong thanh tiêu đề Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

Nhập Thông báo Lỗi

Xác định thông báo xuất hiện nếu có vấn đề nhập Phần Web.

Đầu Trang

Cập Nhật lần cuối 16 tháng 6 năm 2014

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×