Phần Nhanh của Outlook 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phần Nhanh cho phép bạn tạo các phần nội dung hoặc phần khác của tài liệu có thể dùng lại, chẳng hạn như đầu trang, chân trang hoặc bảng. Sau đó bạn có thể truy nhập và sử dụng lại các phần này (Khối Dựng), vào bất kỳ lúc nào trong thông điệp email của mình.

Tạo nội dung có thể dùng lại

 1. Chọn nội dung mà bạn muốn lưu trữ dưới dạng có thể dùng lại, chẳng hạn như một phần của văn bản hoặc bảng.

  Để lưu trữ định dạng đoạn văn — bao gồm thụt lề, căn chỉnh, dãn cách dòng và dàn trang — với mục nhập, hãy đưa dấu phân đoạn ( Dấu phân đoạn ) vào vùng chọn.

  Ghi chú:  Để xem dấu phân đoạn, trên tab Nhà, trong nhóm Đoạn văn, hãy bấm Hiện/Ẩn.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm Phần Nhanh, rồi bấm Lưu Vùng chọn vào Bộ sưu tập Phần Nhanh. Hoặc nhấn ALT+F3.

  Phần Nhanh của Outlook 2007

 3. Điền vào thông tin trong hộp thoại Tạo Khối Dựng Mới:

  • Tên     Nhập tên duy nhất cho khối dựng.

  • Bộ sưu tập     Chọn bộ sưu tập mà bạn muốn khối dựng hiển thị bên trong.

  • Thể loại     Chọn một thể loại, chẳng hạn như Tổng quát hoặc Dựng sẵn, hoặc tạo thể loại mới.

  • Mô tả     Nhập mô tả của khối dựng.

  • Lưu trong     Bấm tên của mẫu trong danh sách thả xuống.

   Mẫu phải đang mở để hiển thị trong danh sách tên mẫu thả xuống.

  • Tùy chọn     Chọn một trong các mục sau:

  • Chọn Chèn nội dung vào trang riêng của nó để đặt khối dựng trên trang riêng lẻ cùng với dấu ngắt trang ở phía trước và sau khối dựng.

  • Chọn Chèn nội dung vào đoạn riêng của nó để tạo nội dung thành đoạn văn riêng của nó, ngay cả khi con trỏ của người dùng nằm ở giữa đoạn văn.

  • Chọn Chỉ chèn nội dung cho tất cả nội dung khác.

Tìm và sử dụng nội dung có thể dùng lại

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn khối dựng trong tài liệu.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm Phần Nhanh.

 3. Bạn sẽ thấy nội dung có thể dùng lại mà bạn vừa tạo ở phía trên cùng của cửa sổ xuất hiện. Chỉ cần bấm vào nội dung đó để chèn.

 4. Nếu bạn muốn sửa hoặc xóa nội dung có thể dùng lại, hãy bấm chuột phải vào nội dung rồi chọn Tổ chức và Xóa.

  Sửa Phần Nhanh trong Outlook 2007

 5. Sau đó chọn nội dung bạn đã tạo và sửa hoặc xóa theo cách phù hợp.

Mẹo: Nếu bạn muốn thay đổi văn bản khối dựng, hãy chèn nó vào một thông điệp, thực hiện những thay đổi mong muốn, sau đó lưu khối dựng đã cập nhật với tên gốc.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×