Phát hành mẫu biểu mẫu vào danh sách người nhận thư email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong chủ đề này

Tổng quan

Trước khi bạn bắt đầu

Phát hành mẫu biểu mẫu vào danh sách người nhận thư email

Tổng quan

Bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu Microsoft Office InfoPath 2007 bằng phân phối trong thông điệp email đến người dùng của bạn. Trình hướng dẫn phát hành tạo thông điệp email bao gồm một bản sao của mẫu biểu mẫu và biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu. Khi người dùng với Microsoft Office Outlook 2007 mở thông điệp email, họ có thể điền vào biểu mẫu trực tiếp trong phần nội dung của thông điệp email. Người dùng với các phiên bản trước của Outlook hoặc với ứng dụng email khác nhận được một thông điệp email với biểu mẫu và mẫu biểu mẫu đó được dựa trên dưới dạng phần đính kèm. Những người dùng trước tiên phải mở phần đính kèm mẫu biểu mẫu để cài đặt mẫu biểu mẫu trên máy tính của họ. Sau đó, họ có thể mở phần đính kèm biểu mẫu, giúp mở biểu mẫu trong Microsoft Office InfoPath, nơi họ có thể điền nó.

Ghi chú Bảo mật : Nhắc nhở người dùng của bạn, họ sẽ mở phần đính kèm email chỉ từ nguồn tin cậy.

Ghi chú: Phát hành mẫu biểu mẫu là không giống như lưu một mẫu biểu mẫu. Khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu, trình hướng dẫn phát hành thêm vị trí phát hành và xử lý các hướng dẫn vào mẫu biểu mẫu để người dùng có thể mở biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này. Khi bạn lưu một mẫu biểu mẫu, bạn đang lưu một bản sao của mẫu biểu mẫu, giống như khi bạn lưu tệp vào máy tính của bạn. Bạn nên luôn dùng trình hướng dẫn phát hành khi bạn muốn mẫu biểu mẫu của bạn sẵn dùng cho những người dùng để điền.

Đầu trang

Trước khi bạn bắt đầu

Trước khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu của bạn vào danh sách người nhận thư email, bạn cần phải làm như sau:

  • Cài đặt Office Outlook 2007 trên máy tính của bạn, nếu nó không được cài đặt đã.

  • Xác nhận rằng mẫu biểu mẫu được cấu hình với một trong hai cấp độ bảo mật bị hạn chế hoặc toàn tin cậy. Mẫu biểu mẫu được cấu hình với cấp độ bảo mật bị hạn chế nghĩa là gì biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này không thể truy nhập tài nguyên hệ thống trên máy tính của người nhận thông báo email. Nếu biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này phải truy nhập tài nguyên hệ thống trên máy tính của người nhận thư email, bạn cần phải cấu hình mẫu biểu mẫu với cấp độ bảo mật toàn tin cậy và ký điện tử vào mẫu biểu mẫu với một chứng chỉ từ một cơ quan cấp chứng chỉ tin cậy. Bạn không thể phát hành mẫu biểu mẫu với cấp độ bảo mật của tên miền vào danh sách người nhận email.

  • Xác nhận rằng mẫu biểu mẫu của bạn không có bất kỳ kết nối dữ liệu truy vấn. Bạn không thể phát hành mẫu biểu mẫu danh sách người nhận thư email nếu mẫu biểu mẫu có chứa kết nối dữ liệu truy vấn. Nếu bạn cần hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài, lưu trữ dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài trong một tệp tài nguyên. Sau đó bạn có thể đưa tệp tài nguyên này với mẫu biểu mẫu.

  • Xác nhận rằng người dùng của bạn có Office InfoPath 2007 cài đặt trên máy tính của họ.

Đầu trang

Phát hành mẫu biểu mẫu vào danh sách người nhận thư email

  1. Trên menu tệp , bấm phát hành.

  2. Trong trình hướng dẫn phát hành, bấm vào danh sách người nhận email, sau đó bấm tiếp theo.

  3. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp tên mẫu biểu mẫu , hãy nhập tên cho mẫu biểu mẫu, sau đó bấm tiếp theo. Tên mẫu biểu mẫu sẽ xuất hiện trong chủ đề đầu đề của thư được gửi đến người nhận thông báo email của bạn.

  4. Bấm vào Tiếp theo.

  5. Bấm Phát hành.

Sau khi trình hướng dẫn phát hành đã hoàn tất việc phát hành mẫu biểu mẫu, thông điệp email với biểu mẫu sẽ mở ra. Bạn có thể điền và gửi thông báo này.

Mẹo: Trong hộp giới thiệu trong thông điệp email, hãy nhập một lời nhắc để người dùng của bạn, họ sẽ mở phần đính kèm chỉ cho thư từ nguồn tin cậy.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×