Phát hành lịch trên Office.com sẽ không còn được hỗ trợ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phát hành lên Office.com tính năng trong Microsoft Outlook và dịch vụ này dùng có được đã ngừng cung cấp. Bất kỳ lịch được phát hành trước đó sẽ không sẵn dùng trên Office.com.

Mặc dù chúng tôi đã bị tắt lịch trên Office.com, có những cách khác để phát hành lịch của bạn trực tuyến từ Outlook. Chúng tôi khuyên bạn phát hành lịch sử dụng phương pháp khác nhau:

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×