Phát hành lịch của bạn trên một máy chủ WebDAV

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể phát hành và chia sẻ lịch của bạn với người khác bằng cách phát hành lịch trên một máy chủ WebDAV. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn chia sẻ lịch và thông tin trạng thái sẵn sàng, nhưng bạn hoặc người khác không dùng tài khoản Microsoft Exchange Server.

Máy chủ mà bạn phát hành lịch trên phải hỗ trợ World Wide Web phân phối tác giả và giao thức lập phiên bản (WebDAV). Không phải tất cả các máy chủ Web hỗ trợ WebDAV. Người quản trị máy chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn có thể cho bạn biết nếu WebDAV được hỗ trợ trên máy chủ mà bạn muốn dùng.

Lưu ý: Để phát hành lịch, bạn phải biết địa chỉ Web của máy chủ WebDAV – ví dụ, http://server.domain.com/calendars.

Để biết thêm thông tin về chia sẻ lịch của bạn, hãy xem chia sẻ lịch Outlook với người khác.

Phát hành lịch trên một máy chủ WebDAV

 1. Trong lịch, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm chia sẻ , hãy bấm Phát hành trực tuyến, và sau đó bấm phát hành lên máy chủ WebDAV.

 3. Trong hộp vị trí , nhập vị trí của máy chủ Web và thư mục.

 4. Bên cạnh Khoảng thời gian, hãy chọn số ngày mà bạn muốn chia sẻ lịch của bạn.

 5. Bên cạnh chi tiết, hãy bấm vào mũi tên và chọn số lượng các chi tiết để chia sẻ. Nếu bạn muốn, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thời gian trong giờ làm việc của tôi chỉ để giới hạn chi tiết được chia sẻ cho giờ làm việc đã xác định trong Outlook.

  Chi tiết lịch

  Theo mặc định, lịch này được Cập Nhật theo định kỳ. Để thay đổi thiết đặt Cập Nhật, hãy bấm nâng cao. Để tải lên lịch này, nhưng không bao giờ cung cấp các Cập Nhật, hãy bấm nâng cao, sau đó chọn tải lên duy nhất: Cập Nhật sẽ không thể tải lên.

Lưu ý: Bạn cũng dùng thủ tục này nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi đã phát hành lịch của bạn sau này.

Thông báo cho những người khác chia sẻ lịch của bạn

 1. Trong lịch, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn đã phát hành trên máy chủ WebDAV và muốn chia sẻ với người khác.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm chia sẻ , bấm Phát hành trực tuyến, sau đó bấm Chia sẻ lịch đã phát hành.

 3. Trong hộp đến trong thông điệp email mời chia sẻ, hãy nhập tên người nhận.

 4. Trong phần nội dung thư, bao gồm bất kỳ nội dung nào bạn muốn.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng để gửi thông điệp chia sẻ, bấm gửi. Nối kết đến lịch được phát hành của bạn tự động được thêm vào khi bạn gửi thư.

Phát hành lịch trên một máy chủ WebDAV

 1. Trong lịch, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Trên menu lối tắt, trỏ tới phát hành lên Internetvà sau đó bấm phát hành lên máy chủ WebDAV.

 3. Trong hộp vị trí , nhập vị trí của máy chủ Web và thư mục.

 4. Bên cạnh Khoảng thời gian, hãy chọn số ngày mà bạn muốn chia sẻ lịch của bạn.

 5. Bên cạnh chi tiết, hãy bấm vào mũi tên và chọn số lượng các chi tiết để chia sẻ. Nếu bạn muốn, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thời gian trong giờ làm việc của tôi chỉ để giới hạn chi tiết được chia sẻ cho giờ làm việc đã xác định trong Office Outlook 2007.

  Chi tiết lịch

  Theo mặc định, lịch này sẽ được định kỳ Cập Nhật. Thay đổi đối với lịch được phát hành trên Office Online trong quá trình kế tiếp theo cách thủ công hoặc tự động gửi/nhận. Theo mặc định, không có trong một khoảng 30 phút giữa mỗi gửi/nhận cho mỗi nhóm gửi/nhận. Nếu bạn thay đổi khoảng thời gian tự động gửi/nhận để nhỏ hơn 20 phút, Cập nhật lịch vào Office Online được gửi trong khoảng tối thiểu 20 phút.

  Để tải lên lịch này và sau đó không bao giờ cung cấp các Cập Nhật, hãy bấm nâng cao, sau đó bấm tải lên duy nhất: Cập Nhật sẽ không thể tải lên.

 6. Bấm OK.

Sau khi chia sẻ lịch, biểu tượng lịch trong ngăn dẫn hướng thay đổi như hình dưới đây.

Lịch chung

Thực hiện thay đổi lịch của bạn được chia sẻ trên một máy chủ Web

 1. Trong lịch, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn muốn thực hiện các thay đổi trong.

 2. Trên menu lối tắt, trỏ tới phát hành lên Internetvà sau đó bấm phát hành lên máy chủ WebDAV.

 3. Bên cạnh Khoảng thời gian, hãy chọn số ngày mà bạn muốn chia sẻ lịch của bạn.

 4. Bên cạnh chi tiết, hãy bấm vào mũi tên và chọn số lượng các chi tiết để chia sẻ. Nếu bạn muốn, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thời gian trong giờ làm việc của tôi chỉ để giới hạn chi tiết được chia sẻ cho giờ làm việc đã xác định trong Microsoft Office Outlook 2007.

  Chi tiết lịch

  Theo mặc định, lịch này sẽ được định kỳ Cập Nhật. Thay đổi đối với lịch được phát hành trên Office Online trong quá trình kế tiếp theo cách thủ công hoặc tự động gửi/nhận. Theo mặc định, không có trong một khoảng 30 phút giữa mỗi gửi/nhận cho mỗi nhóm gửi/nhận. Nếu bạn thay đổi khoảng thời gian tự động gửi/nhận để nhỏ hơn 20 phút, Cập nhật lịch vào Office Online được gửi trong khoảng tối thiểu 20 phút.

  Để tải lên lịch này và sau đó không bao giờ cung cấp các Cập Nhật, hãy bấm nâng cao, sau đó bấm tải lên duy nhất: Cập Nhật sẽ không thể tải lên.

 5. Bấm OK.

Thông báo cho những người khác chia sẻ lịch của bạn

 1. Trong lịch, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn đã chia sẻ trên một máy chủ WebDAV và muốn mời người khác xem hoặc đăng ký.

 2. Trên menu lối tắt, trỏ tới phát hành lên Internet, sau đó bấm Chia sẻ lịch đã phát hành.

 3. Trong hộp đến trong thông điệp email mời chia sẻ, hãy nhập tên người nhận.

 4. Trong phần nội dung thư, bao gồm bất kỳ nội dung nào bạn muốn.

  Nối kết đến lịch được phát hành của bạn tự động được thêm vào khi bạn gửi thư.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng để gửi thông điệp chia sẻ, bấm gửi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×