Phát hành bản trình bày của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng OneDrive, bạn có thể phát hành bản trình bày của bạn, do đó, nếu người nào đó tìm kiếm trên web hoặc vào nối kết thì họ có thể mở bản trình bày đó trong trình duyệt của họ.

 1. Trong PowerPoint Online, hãy bấm Chia sẻ .

 2. Dưới Chia sẻ, bấm Lấy nối kết.

  Lấy nối kết

 3. Bấm Phát hành.

  Phát hành

  Ghi chú: 


  Mọi người có thể xem

  Loại bỏ quyền

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×