PROPER (Hàm PROPER)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Viết hoa chữ cái đầu tiên và bất kỳ thư tiếp theo một ký tự không phải chữ cái trong một chuỗi văn bản. Chuyển đổi tất cả các chữ cái trong chuỗi văn bản sang chữ thường chữ cái.

Cú pháp

Thích hợp (văn bản)

Văn bản    là văn bản nằm trong dấu ngoặc kép, công thức trả về văn bản, hoặc một tham chiếu cột có chứa văn bản bạn muốn một phần viết hoa.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= PROPER("this is a TITLE")

Kiểu chữ thích hợp của chuỗi (này là một tiêu đề)

= PROPER("2-cent's worth")

Kiểu chữ thích hợp của chuỗi (2-phần trăm của giá trị)

=PROPER("76BudGet")

Kiểu chữ thích hợp của chuỗi (76Budget)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×