PRODUCT (Hàm PRODUCT)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhân tất cả các số đã cho dưới dạng đối số và trả về sản phẩm.

Cú pháp

Sản phẩm (number1,number2,...)

Number1, number2...     là 1 đến 30 số mà bạn muốn nhân.

Ghi chú

  • Các đối số là số, giá trị lô-gic hoặc văn bản trình bày số dạng sẽ được đếm; các đối số là văn bản không thể chuyển đổi thành số hay giá trị lỗi gây ra lỗi.

  • Nếu một đối số là một tham chiếu cột, chỉ số sẽ được đếm. Đối số trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Công thức

Mô tả (Kết quả)

5

15

30

= PRODUCT([Col1], [Col2], [Col3])

Nhân các số (2250)

5

15

30

= PRODUCT([Col1], [Col2], [Col3],2)

Nhân các số và 2 (4500)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×