POISSON (Hàm POISSON)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về phân bố Poisson. Một ứng dụng thường gặp của phân bố Poisson là để dự đoán số sự kiện trong một thời gian cụ thể, chẳng hạn như số xe tới một trạm thu phí trong 1 phút.

Cú pháp

Hàm POISSON (x,có nghĩa là gì,lũy tích)

X    là số sự kiện.

Có nghĩa    là giá trị số dự kiến.

Tích lũy    là một giá trị lô-gic xác định biểu mẫu của phân bố xác suất trả về. Nếu lũy tích là TRUE, hàm POISSON trả về xác suất Poisson lũy tích số ngẫu nhiên sự kiện diễn ra sẽ là giữa 0 và x bao gồm; Nếu sai, nó trả về hàm khối xác suất Poisson số sự kiện diễn ra sẽ là trùng x.

Ghi chú

 • Nếu x không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

 • Nếu x hoặc giá trị trung độ không có dạng số, hàm POISSON trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu x ≤ 0, hàm POISSON trả về #NUM! giá trị lỗi.

 • Nếu có nghĩa là gì ≤ 0, hàm POISSON trả về #NUM! giá trị lỗi.

 • Hàm POISSON được tính toán như sau.

  Với lũy tích = FALS:

  Phương trình

  Với lũy tích = TRUE:

  Phương trình

Ví dụ

X

Mean

Công thức

Mô tả (Kết quả)

2

5

=POISSON([X],[Mean],True)

Xác suất Poisson lũy tích với các đối số đã xác định (0.124652)

2

5

=POISSON([X],[Mean],false)

Poisson hàm khối xác suất với các đối số đã xác định (0,084224)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×