Outlook Web App Light > Thư

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Last updated 2018-02-01

The light version of Outlook Web App is simpler both in appearance and in function than the standard version of Outlook Web App . For example, it has fewer features for reading and composing mail than the standard version. To learn more about the differences, see Compare the standard and light versions of Outlook Web App.

Để xem thư của bạn, chọn Thư trong ngăn dẫn hướng. Để sắp xếp thư, hãy chọn bất kỳ tiêu đề cột nào.

I don't want the light version of Outlook Web App. Where is the standard version?

If you did not choose the light version of Outlook Web App, just sign out and then use a supported browser to sign back in.

If you did choose the light version from an option, here’s how to get back to the standard version of Outlook Web App:

 1. In the light version, go to Options > Outlook Web App version.

 2. Clear the Use the light version of Outlook Web App check box.

 3. Chọn Lưu.

Đăng xuất khỏi phiên bản rút gọn, đóng trình duyệt của bạn và đăng nhập lại bằng một trình duyệt được hỗ trợ. Bạn có thể cần đóng tất cả các cửa sổ trình duyệt đang mở trước khi đăng nhập lại.

The light version of Outlook Web App is very simple. For example, you can’t do the following tasks in the light version:

 • Thay đổi phông chữ. Phiên bản rút gọn của Outlook Web App chỉ sử dụng văn bản thuần, tức là không có đậm, gạch dưới, hoặc nghiêng, không có hình ảnh cùng dòng và không có siêu kết nối nóng.

 • Phiên bản rút gọn của Outlook Web App không có bộ kiểm tra chính tả. Nếu trình duyệt bạn đang dùng có bộ kiểm tra chính tả, bạn có thể sử dụng tính năng đó.

 • Xem bản xem trước của thư. Không có ngăn đọc hoặc xem trước.

 • Thay đổi chiều rộng cột hoặc hiển thị nhiều chủ đề trong dạng xem danh sách.

 • Sử dụng nhiều chữ ký email, hoặc chọn thư nào để đưa chữ ký vào đó.

 • Dùng các quy tắc để chuyển tiếp thư.

 • Kết nối hoặc ngắt kết nối các tài khoản email khác.

 • Mở hộp thư của người khác.

 • In thư.

 • Sao chép một thư hoặc phần đính kèm. Bạn có thể sử dụng CTRL+C và CTRL+V để sao chép và dán nội dung của một thư.

 • Save a message as a file.

 • Nhận thông báo hoặc cảnh báo khi có thư đến.

 • Yêu cầu biên nhận đã đọc hoặc biên nhận đã chuyển phát của thư.

 • Quản lý các tác vụ, ghi chú hoặc quy tắc hộp thư đến.

 • Thu hồi email.

 • Tạo hoặc thay đổi một nhóm liên hệ. Để biết thêm thông tin về những gì bạn có thể và không thể làm với các liên hệ, hãy xem Outlook Web App Light > Liên hệ.

Email được gửi đến máy chủ lưu trữ hộp thư của bạn. Theo mặc định, thư được lưu trong Hộp thư đến trên hộp thư của bạn. Thư mục Thư hiển thị các thư mới với dạng in đậm. Sau khi mở, các thư mới sẽ trở về dạng bình thường.

Để sắp xếp theo bất kỳ cột nào, hãy chọn tiêu đề cột. Ví dụ, để xem trước tiên thư mới nhất, hãy chọn tiêu đề cột Đã nhận được.

Bạn cũng có thể dùng thư mục để sắp xếp thư. Hộp thư của bạn có một bộ các thư mục mặc định. Những thư mục này bao gồm, nhưng không giới hạn, Lịch, Liên hệ, Khoản mục đã Xóa, Thư nháp, Hộp thư đến, Email Rác và Mục đã Gửi.

Theo mặc định, thư gửi cho bạn được lưu giữ trong Hộp thư đến. Nhưng bạn có thể sắp xếp thư vào một hệ thống thư mục phân cấp và tiếp tục điều chỉnh hệ thống đó theo nhu cầu của bạn. Ví dụ: bạn có thể đặt một thư mục tên là Nhóm của Tôi, trong đó có thư mục con cho từng người trong nhóm của bạn. Khi ai đó rời nhóm của bạn, bạn có thể xóa thư mục của người đó. Nếu ai đó chuyển sang nhóm khác, bạn có thể di chuyển thư mục sang thư mục của nhóm đó.

Hãy dùng các tùy chọn thư để kiểm soát số lượng thư hiển thị trên mỗi trang.

View your folders and folder contents

 1. Chọn Quản lý Thư mục, sau đó ở thanh dẫn hướng, chọn Chọn để xem tất cả thư mục. Thao tác này sẽ hiển thị bất kỳ thư mục nào được tạo trong phiên bản rút gọn của Outlook Web App, hoặc trong những chương trình email khác chẳng hạn như Outlook hoặc Outlook Web App.

 2. Trong hộp thả xuống, hãy chọn thư mục bạn muốn trong danh sách, rồi chọn mũi tên màu xanh lá.

Tạo thư mục mới

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm Quản lý Thư mục.

 2. Bên dưới Tạo Thư mục Mới, trong danh sách Tạo thư mục trong, chọn vị trí cho thư mục mới của bạn.

 3. Trong ô Tên thư mục, nhập tên bạn muốn dùng cho thư mục mới.

 4. Chọn Tạo.

Di chuyển thư đến một thư mục khác

 1. Chọn thư sẽ di chuyển bằng cách chọn hộp kiểm bên cạnh thư trong danh sách thư hoặc mở thư bạn muốn di chuyển.

 2. Trên thanh công cụ, bấm Di chuyển.

 3. The Move to Folder screen opens. In Move to list, select the folder you want to move the message to.

 4. Bấm Di chuyển để di chuyển thư đến thư mục đã chọn.

Nếu bạn quyết định không di chuyển thư, hãy bấm Đóng trên thanh công cụ để thoát khỏi màn hình và trở về màn hình trước đó.

Tôi có thể làm được những gì nữa với thư mục?

Khi bạn bấm vào Quản lý Thư mục, bạn sẽ thấy các tùy chọn Đổi tên, Di chuyển hoặc Xóa bỏ thư mục, ngoài việc tạo thư mục mới.

Bạn không thể:

 • Sao chép thư vào một thư mục khác.

 • Truy nhập các thư mục Lưu trữ được tạo trong Outlook hoặc Outlook Web App.

When you delete an item from your mailbox, it's moved to the Deleted Items folder. This means you can get it back by finding it in the Deleted Items folder, and moving it back to your Inbox.

Bạn có thể xóa toàn bộ nội dung của một thư mục, bao gồm tất cả các thư mục con bằng cách chọn Quản lý Thư mục, rồi dùng tùy chọn Xóa Thư mục.

Xóa vĩnh viễn các mục khỏi thư mục Khoản mục đã Xóa

 1. Chọn thư mục Khoản mục đã Xóa trong Thư.

 2. Để xóa vĩnh viễn toàn bộ nội dung của thư mục Khoản mục đã Xóa, hãy chọn Làm trống Thư mục Khoản mục đã Xóa trên thanh công cụ.

 3. Để xóa vĩnh viễn chỉ riêng một số mục trong thư mục Khoản mục đã Xóa, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh từng mục bạn muốn xóa, rồi bấm Xóa bỏ trên thanh công cụ.

 4. Có thể có chính sách cho thư mục Khoản mục đã Xóa của bạn làm cho các mục trong thư mục này sẽ bị xóa vĩnh viễn sau khi ở đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi tạo thư mới, bạn dùng biểu mẫu thư mới. Đây cũng là biểu mẫu được sử dụng để trả lời hoặc chuyển tiếp thư. Khi bạn trả lời thư, thông tin đầu đề (Đến, Từ và Chủ đề) được điền tự động cho bạn.

Nếu bạn muốn có chữ ký email, hãy đi đến tùy chọn thư để tạo hoặc thay đổi chữ ký của bạn.

 1. Trong Thư, trên thanh công cụ, chọn Thư Mới.

 2. Đề địa chỉ cho thư:

  • Nhập tên hoặc bí danh email của người nhận dự kiến trong các ô Đến, CcBcc cho phù hợp. Phân tách các tên bằng dấu chấm phẩy. Dùng biểu tượng Kiểm tra tên trên thanh công cụ để xử lý các tên. Nếu có nhiều kết quả khớp, tên chưa xử lý sẽ xuất hiện với màu đỏ và một danh sách sẽ hiển thị trong ngăn dẫn hướng. Bấm để chọn một hoặc nhiều tên bạn muốn thêm từ danh sách.

  • Để biết thêm tùy chọn, hãy xem Outlook Web App Light > Sổ Địa chỉ.

 3. Nhập dòng chủ đề ngắn gọn trong ô Chủ đề.

 4. Nhập thư của bạn trong phần nội dung thư.

 5. Chọn Gửi trên thanh công cụ của thư để gửi thư đến những người nhận.

 6. Nếu bạn không muốn gửi thư ngay, bạn có thể chọn Lưu hoặc Đóng trên thanh công cụ của thư. Thư của bạn sẽ được lưu trong thư mục Thư nháp cho đến khi bạn mở thư và gửi đi.

Other options on the message tool bar

 • Chọn dấu chấm than để đặt mức độ quan trọng của thư là Cao.

 • Chọn mũi tên xuống để đặt mức độ quan trọng của thư là Thấp.

 • Chọn biểu tượng kẹp giấy để thêm phần đính kèm hoặc chọn Phần đính kèm bên dưới chủ đề.

Use the messaging options to determine how many items to display per page, and what to do after moving or deleting an item or when a message has a read receipt. There’s no option to change how often to check for new messages because mail is available as soon as it's received by your email server. You can refresh your browser page to see if new messages have arrived.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, chọn Thư.

 2. Chọn thư mục chứa thư bạn muốn đọc. Nếu thư mục bạn muốn tìm không hiển thị, hãy chọn Chọn để xem tất cả thư mục để xem danh sách tất cả các thư mục sẵn có. Từ danh sách này, hãy chọn thư mục bạn muốn, rồi bấm vào mũi tên để chuyển đến thư mục đó. Email mới luôn đến Hộp thư đến và được hiển thị với kiểu in đậm.

 3. Bấm vào chủ đề của thư bạn muốn đọc để mở thư đó.

 4. Dùng các mũi tên điều hướng trên thanh công cụ để xem mục Trước hoặc Tiếp trong thư mục hiện tại. Các mũi tên tương tự cũng sẵn dùng ở cuối trang.

Khi bạn mở email, thông tin sau đây sẽ hiển thị trong phần đầu đề:

 • Subject: The subject of the message.

 • From: The name or email address of the sender or organization.

 • Sent: The date and time the message was sent.

 • To: The name or email address of the primary recipients.

 • Cc: The name or email address of the carbon-copy (Cc) recipients.

Để biết thêm thông tin về người gửi hoặc người nhận, ví dụ như địa chỉ đường phố hoặc số điện thoại của người đó, hãy chọn tên của người đó trong dòng Từ, Đến hoặc Cc.

Thận trọng: Một số email bạn nhận có thể có nối kết sau đây trong đầu đề: Xem dưới dạng Trang Web. Khi bạn nhìn thấy nối kết này, điều đó có nghĩa là thư gốc có chứa các thành phần bị chặn vì chúng có thể tiềm ẩn rủi ro về bảo mật. Những thành phần này bao gồm applet Java và điều khiển ActiveX. Bấm vào nối kết để xem thư ở dạng thức chưa lọc ở một cửa sổ trình duyệt riêng biệt. Trước khi mở thư, bạn sẽ thấy một thông báo cảnh báo về rủi ro bảo mật tiềm ẩn liên quan đến việc xem nội dung đó.

Khi bạn trả lời thư, biểu mẫu thư mới mở ra và chứa các tên liên quan trong hộp ĐếnCc. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ tên nếu muốn. Khi bạn chuyển tiếp thư, bạn tự điền tất cả người nhận.

Bạn có thể thiết lập thông báo vắng mặt, thông báo này sẽ được gửi tới những người gửi thư cho bạn khi bạn vắng mặt.

Reply to the sender of a message

 1. Trên thanh công cụ của biểu mẫu thư đã đọc,hãy chọn Trả lời. Khi bạn chọn Trả lời, hộp Đến đã được đề địa chỉ của người gửi thư gốc.

 2. Chủ đề được điền tự động.

 3. Văn bản của thư gốc được sao chép vào nội dung thư. Nhập trả lời của bạn trong hoặc phía trên thư gốc của người gửi.

Reply to the sender and all other recipients of a message

 1. Trên thanh công cụ của biểu mẫu thư đã đọc, bấm Trả lời Tất cả. Khi bạn bấm Trả lời Tất cả, các ô ĐếnCc được đề địa chỉ tới người gửi và tới mọi người nhận khác của thư gốc.

 2. Chủ đề được điền tự động.

 3. Văn bản của thư gốc được sao chép vào nội dung thư. Nhập trả lời của bạn trong hoặc phía trên thư gốc của người gửi.

Forward a message

 1. Trên thanh công cụ của biểu mẫu thư đã đọc, bấm Chuyển tiếp.

 2. Trong ô Đến, nhập địa chỉ email mà bạn muốn chuyển tiếp thư đến đó.

 3. Văn bản của thư gốc được sao chép vào nội dung thư. Nhập mọi thông tin bạn muốn thêm vào trong hoặc phía trên thư gốc của người gửi.

Khi thư trả lời của bạn đã sẵn sàng, hãy chọn Gửi trên thanh công cụ của thư.

Phần đính kèm có thể là một tệp được tạo bằng bất kỳ chương trình nào, ví dụ: tài liệu Word, bảng tính Excel, tệp .wav hay bitmap. Bạn có thể đính kèm mọi loại tệp có thể được truy nhập từ máy tính của bạn hoặc qua mạng của bạn tới bất kỳ mục nào được tạo trong Outlook Web App. Bạn cũng có thể loại bỏ các phần đính kèm khỏi một mục.

Khi thư có phần đính kèm, biểu tượng kẹp giấy được hiển thị bên cạnh danh sách thư. Các mục lịch hiển thị biểu tượng kẹp giấy ở một góc của dạng xem lịch biểu và hiện danh sách các phần đính kèm khi mục được mở. Liên hệ hiện danh sách các phần đính kèm khi liên hệ được mở.

Khi mục có phần đính kèm được mở, tên của tệp được đính kèm xuất hiện trong danh sách phần đính kèm. Một số phần đính kèm, như các tệp .txt và .gif, có thể được mở bằng trình duyệt web.

Attach a file to an email message or other item

 1. Khi bạn tạo thư, cuộc hẹn hoặc liên hệ, hãy chọn Phần đính kèm trên thư đó. Thư sẽ có nối kết Phần đính kèm trong đầu trang của thư. Các mục lịch sẽ có nối kết Phần đính kèm trên thanh công cụ hoặc nếu mục nhập là cuộc họp, thì nối kết ở ngay phía trên nội dung thư. Liên hệ sẽ có nối kết Phần đính kèm ở cuối trang Liên hệ.

 2. In the navigation pane, type the path of the file, or select Browse to locate the file.

 3. Sau khi bạn tìm thấy tệp muốn đính kèm, hãy chọn Mở để thêm tệp đó vào danh sách phần đính kèm.

 4. Chọn Đính kèm và tệp sẽ xuất hiện bên dưới Phần đính kèm. Lặp lại các bước 1-3 cho từng tệp bổ sung mà bạn muốn đính kèm.

 5. Để trở về biểu mẫu mà bạn đã làm việc trong đó, chọn Đã xong trên thanh công cụ. Các tệp bạn chọn giờ đây xuất hiện ở đầu đề kế bên Phần đính kèm.

Bạn có thể cắt ngắn tên tệp dài trước khi đính kèm tệp. Điều này không ảnh hưởng đến nội dung tệp. Ví dụ: nếu bạn đang dùng Internet Explorer 6 với SP2 hoặc phiên bản mới hơn. tên tệp đính kèm bị giới hạn ở 76 ký tự. Nếu cắt ngắn tên tệp để đáp ứng giới hạn này, bạn có thể thay đổi hai ký tự đầu tiên của tên tệp. Các phiên bản trước đó của Internet Explorer thay thế tên tệp dài có tên chung như tên tệp [1].txt.

Remove one or more attachments from an item

 1. Mở thư, rồi chọn Phần đính kèm ở đầu trang.

 2. Trong Phần đính kèm, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tệp bạn muốn loại bỏ.

 3. Select Remove.

 4. Bấm Đã xong để lưu các thay đổi của bạn và trở về thư.

Phần đính kèm sẽ không được sao chép khi bạn trử lời thư. Thay vào đó, một biểu tượng chỗ dành sẵn sẽ xuất hiện thay cho tệp. Để bao gồm phần đính kèm, chuyển tiếp thư thay vì trả lời thư. Trước khi bạn sửa các tệp được đính kèm, bạn cần tải chúng xuống máy tính của bạn.

Read or save an attachment

 • Hãy chọn tên tệp đính kèm. Bạn sẽ được tùy chọn mở phần đính kèm bằng ứng dụng phù hợp hoặc lưu phần đính kèm vào ổ đĩa.

 • Đối với một số loại phần đính kèm, bạn có thể dùng Mở dưới dạng Trang Web để mở phần đính kèm dưới dạng trang web có thể xem được bằng trình duyệt web của bạn. Các loại tệp có thể được mở dưới dạng trang web gồm có:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Tệp Adobe Acrobat .pdf

Thận trọng: Không mở phần đính kèm trừ khi bạn tin tưởng nội dung và người gửi tệp cho bạn. Phần đính kèm là phương pháp thông thường để phát tán virus máy tính. Do vậy, tốt nhất là bạn nên dùng tùy chọn Mở dưới dạng Trang Web, trừ khi bạn chắc chắn rằng phần đính kèm đó an toàn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Outlook Web App Light > Mở dưới dạng trang web.

Send an attachment

Để gửi phần đính kèm đã sửa, bạn phải cài đặt ứng dụng được dùng để tạo phần đính kèm trên máy tính của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn sửa phần đính kèm là tệp Word, bạn cần cài đặt Word trên máy tính của mình.

 1. Mở thư có phần đính kèm gốc.

 2. Chọn phần đính kèm, rồi chọn Lưu để lưu phần đính kèm vào máy tính của bạn.

 3. Mở phần đính kèm từ vị trí bạn đã lưu, rồi thực hiện các thay đổi bạn muốn.

 4. Lưu các thay đổi của bạn và đóng tài liệu.

 5. Return to Outlook Web App, and then open the original message

 6. Chọn Trả lời nếu bạn muốn loại bỏ phần đính kèm gốc ra khỏi thư và đính kèm phiên bản bạn sửa đổi.

 7. Chọn Chuyển tiếp nếu bạn muốn đưa phần đính kèm gốc vào cùng với phiên bản bạn sửa đổi.

What else do I need to know about attachments ?

 • Một số phần đính kèm có thể bị loại bỏ hoặc bị chặn bởi phần mềm chống virus mà tổ chức của bạn hoặc tổ chức của người nhận email sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hỗ trợ đối với phần đính kèm, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật.

 • Giới hạn kích cỡ mặc định cho phần đính kèm trong Outlook Web App là 10 MB. Tùy thuộc vào dịch vụ đang lưu trữ hộp thư của bạn, giới hạn kích cỡ mặc định cho toàn bộ thư, bao gồm tất cả phần đính kèm, là 25 MB hoặc 35 MB. Giới hạn kích cỡ thư và phần đính kèm cho hộp thư của bạn do người quản lý email của bạn đặt và giới hạn này có thể khác so với giới hạn mặc định.

 • Số lượng phần đính kèm tối đa mặc định mà bạn có thể thêm vào một thư là 125. Giới hạn số lượng phần đính kèm do người quản trị hệ thống của bạn đặt và giới hạn này có thể khác so với giới hạn mặc định.

Nếu email mà bạn mong đợi không có trong Hộp thư đến của bạn, dưới đây là một số ý tưởng để khắc phục sự cố:

 • Check your junk email folder.

 • If the email is in a connected account, it is pulled into the light version of Outlook Web App once an hour.

 • Hãy kiểm tra với người gửi để đảm bảo rằng thư đã được gửi đến đúng địa chỉ email.

 • Làm mới trình duyệt của bạn. Thư có sẵn ngay khi chúng được nhận được bởi máy chủ.

To learn about options that affect how you read and send mail, see Options > Messaging.

Để tìm hiểu cách đổi mật khẩu, hãy xem Tùy chọn > Đổi Mật khẩu.

Outlook Web App Light > Sự an toàn Email

Outlook Web App Light > Sổ Địa chỉ

Outlook Web App Light > Liên hệ

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×