Outlook Web App Light > Tùy chọn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn tự hỏi tại sao bạn đang sử dụng phiên bản rút gọn của Outlook Web App, làm thế nào để quay lại phiên bản chuẩn của Outlook Web App hoặc Office, hoặc cách sử dụng chương trình email khác trên một thiết bị di động hoặc máy tính, hãy xem Outlook Web App Light.

Phiên bản rút gọn của Outlook Web App có ít tùy chọn hơn so với phiên bản chuẩn của Outlook Web App. Hãy xem So sánh phiên bản chuẩn và rút gọn của Outlook Web App. Ví dụ, sau đây là một số tác vụ mà bạn không thể làm trong phiên bản rút gọn:

  • Thay đổi thư thành định dạng không phải là văn bản thuần.

  • Tạo hoặc quản lý quy tắc để chuyển tiếp email tới tài khoản khác, hoặc loại bỏ chuyển tiếp.

  • Kết nối hoặc ngắt kết nối các tài khoản email khác.

  • Thay đổi thông tin hồ sơ của bạn.

  • Xem trước thư và điều khiển cách hiển thị ngăn xem trước hoặc ngăn đọc.

  • Điều khiển cách hiển thị danh sách liên hệ.

Bạn có thể sử dụng các tính năng điều khiển như thiết đặt ngôn ngữ và các tùy chọn thư và lịch, và thực hiện các tác vụ bảo trì như đổi mật khẩu hoặc quản lý thiết bị di động.

Sau khi bạn thay đổi thiết đặt trên bất kỳ trang Tùy chọn nào, bấm Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×