Outlook Web App Light > Mở dưới dạng trang web

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng Mở dưới dạng Trang Web để chuyển đổi và mở một số loại đính kèm thông thường dưới dạng trang web.

Làm cách nào để tôi mở phần đính kèm ở định dạng gốc?

Để mở phần đính kèm ở định dạng gốc, bấm vào nối kết ở đầu phiên bản web của phần kính kèm.

Làm cách nào để lưu phần đính kèm tôi đã mở dưới dạng trang web?

  1. Để lưu phần đính kèm ở định dạng gốc, bấm chuột phải vào tiêu đề phần đính kèm ở đầu trang web và chọn Lưu Tệp đích Dưới dạng.

  2. Chọn nơi bạn muốn lưu phần đính kèm.

  3. Bấm Lưu.

Làm cách nào để in phần đính kèm tôi đã mở dưới dạng trang web?

Để in phần đính kèm mà bạn đã mở dưới dạng trang web, bấm chuột phải vào tiêu đề phần đính kèm ở đầu trang web và chọn In Tệp đích.

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Các loại phần đính kèm có thể được mở dưới dạng trang web gồm có:

  • MicrosoftWord: .doc và .docx

  • MicrosoftExcel: .xls và .xlsx

  • MicrosoftPowerPoint: .ppt và .pptx

  • Adobe Acrobat: .pdf

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với phần đính kèm, hãy xem về phần đính kèm?

Outlook Web App Light

Outlook Web App Light > Thư

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×