Office Delve dành cho người quản trị Office 365

Bạn và đồng nghiệp sử dụng Office 365 để làm việc với nhau càng nhiều, bằng cách xem, sửa và chia sẻ tài liệu cho nhau, thì Delve càng hữu ích đối với tất cả các bạn. Tìm hiểu thêm về cách để bạn, với vai trò là người quản trị, có thể giúp người dùng tận dụng tối đa Delve.

Delve được hỗ trợ bởi Office Graph và hiển thị cho người dùng thấy nội dung có liên quan nhất, trên cơ sở họ làm việc với ai và những điều họ đang làm. Thông tin trong Delve được điều chỉnh phù hợp cho từng người dùng. Delve không thay đổi các quyền và người dùng sẽ chỉ nhìn thấy những gì họ có quyền truy nhập.

Với tư cách là người quản trị, bạn có thể đảm bảo rằng bạn cho phép tổ chức của mình truy nhập Office Graph và rằng bạn đã thiết lập các dịch vụ Office 365 khác mà Delve sử dụng, ví dụ như SharePoint Online và OneDrive for Business. Bạn cũng có thể giúp mọi người bắt đầu làm quen với Delve và trả lời những câu hỏi người dùng có thể đặt ra.

Trong bài viết này:

Những gì bạn cần để lấy Delve

Lấy các tính năng Delve mới nhanh hơn

Kiểm soát truy nhập vào Office Graph

Giới thiệu về Delve trong tổ chức của bạn

Giúp người dùng khắc phục sự cố Delve

Giới thiệu về Office Graph

Tài nguyên bổ sung

Những thứ bạn cần để lấy Delve

Delve sẵn dùng cho Office 365 Enterprise (E1, E3, và E4), Office 365 Education (E1, E3 và E4) và Office 365 Government (E1, E3 và E4), Office 365 Business Essentials và Office 365 Business Premium.

Cho dù bạn có gói đăng ký nào trong số các gói đăng ký Office 365 này thì bạn cũng cần kích hoạt dịch vụ SharePoint Online và gán giấy phép SharePoint Online cho người dùng trước khi họ có thể bắt đầu sử dụng Delve. Bạn cũng phải thiết lập Exchange Online nếu bạn muốn các tệp đính kèm hiển thị trên Trang chủ của người dùng trong Delve. Nếu bạn thiết lập Skype for Business Online, người dùng có thể bắt đầu hội thoại Skype for Business Online trực tiếp từ Delve. Đồng thời, nếu bạn thiết lập Yammer Enterprise, người dùng có thể tham gia vào các cuộc hội thoại Yammer về các tài liệu ngay từ Delve.

Delve được thiết kế để hoạt động với phiên bản hiện tại hoặc phiên bản liền trước của Internet Explorer hay Firefox hoặc phiên bản mới nhất của Chrome hay Safari. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Yêu cầu hệ thống Office 365.

Lấy các tính năng Delve mới nhanh hơn

Nếu bạn muốn nhận được chức năng mới trong Delve trước khi chức năng sẵn có trong bản phát hành thông thường, bạn có thể chọn tham gia vào chương trình Bản phát hành mục tiêu. Bạn sẽ nhận được các bản cập nhật tính năng mới ít nhất hai tuần trước các khách hàng trong chương trình Bản phát hành tiêu chuẩn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Các tùy chọn phát hành Office 365.

Để chọn tham gia vào chương trình Bản phát hành mục tiêu:

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Đi tới Thiết đặt > Hồ sơ tổ chức.

 4. Bên cạnh Tùy chọn bản phát hành, bấm vào Chỉnh sửa.

 5. Để kích hoạt bản phát hành mục tiêu cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn, hãy chọn Bản phát hành mục tiêu cho mọi người. Để kích hoạt bản phát hành mục tiêu cho một số người dùng trong tổ chức của bạn, hãy chọn Bản phát hành mục tiêu cho người dùng được chọn.

  Mẹo: Cần một chút thời gian để lập các dạng xem Delve được cá nhân hóa cho người dùng trong tổ chức của bạn. Nếu bạn chọn tham gia chương trình bản phát hành mục tiêu ngay trước khi bắt đầu ngày nghỉ cuối tuần thì nhiều khả năng mọi người sẽ có một trải nghiệm Delve thú vị vào đầu tuần làm việc tiếp theo.

Chương trình bản phát hành bạn đã chọn cho tổ chức của mình sẽ ảnh hưởng đến những gì người dùng thấy trong Delve. Xem mục Delve Office của tôi trông khác với những gì bạn mô tả để biết tổng quan về những điểm khác biệt chính.

Kiểm soát truy nhập vào Office Graph

Bạn kiểm soát quyền truy nhập vào Office Graph từ Trung tâm quản trị SharePoint.

Nếu bạn không cho phép truy nhập vào Office Graph, bạn vô hiệu hóa chức năng trong Office 365 được hỗ trợ bởi Office Graph, chẳng hạn như Delve. Nếu bạn vô hiệu hóa quyền truy nhập vào Delve, bạn cũng làm ảnh hưởng đến sự phù hợp về nội dung được hiển thị ở những vị trí khác trong Office 365, ví dụ như trong Trang chủ SharePoint và dạng xem Khám phá trong OneDrive for Business. Hãy xem mục Đâu là tác động của việc cho phép hoặc không cho phép truy nhập vào Office Graph? để biết thêm thông tin.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn Thiết đặt.

 4. Bên dưới Office Graph, chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Cho phép truy nhập vào Office Graph

  • Không cho phép truy nhập vào Office Graph

Giới thiệu Delve trong tổ chức của bạn

Đây là một số nguồn thông tin mà bạn có thể dùng để giúp tổ chức của mình bắt đầu với Delve.

Trước khi bạn thông báo Delve

Thông báo Delve

 • Bạn có thể tải xuống mẫu email này, rồi điều chỉnh mẫu đó để thông báo về Delve trong tổ chức của bạn.

Tải ứng dụng Delve

Sử dụng Delve hàng ngày

Dữ liệu và khu vực địa lý

 • Khi người dùng truy nhập Delve, ví dụ: bằng cách nhập delve.office.com vào một trình duyệt, họ sẽ tự động được chuyển hướng đến khu vực địa lý nơi có đối tượng thuê Office 365 thuộc tổ chức của bạn. Sau khi chuyển hướng, tiền tố ba chữ cái cho biết khu vực sẽ được thêm vào URL, ví dụ: https://nam.delve.office.com cho Bắc Mỹ hoặc https://eur.delve.office.com cho Châu Âu.

Giúp người dùng khắc phục sự cố Delve

Hãy dùng thông tin trong phần này để giúp khắc phục sự cố các vấn đề trong Delve.

Người dùng không nhìn thấy Delve trong công cụ khởi động ứng dụng của Office 365

Có một vài thứ bạn cần kiểm tra nếu một hoặc nhiều người dùng trong tổ chức của bạn không nhìn thấy Delve trong công cụ khởi động ứng dụng. Tất cả những điều này cần phải sẵn sàng cho tổ chức của bạn trước khi mọi người có thể bắt đầu sử dụng Delve.

Giải pháp

Kiểm tra xem bạn đã cho phép tổ chức của mình truy nhập Office Graph hay chưa

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Đi tới Thiết đặt > Office Graph và bảo đảm rằng bạn đã chọn Cho phép truy nhập Office Graph.

  Lưu ý: Nếu bạn có một dịch vụ SharePoint Online độc lập (SharePoint Online Plan 1 hoặc SharePoint Online Plan 2), thì bạn sẽ thấy thiết đặt Office Graph trong Trung tâm quản trị SharePoint. Tuy nhiên, người dùng sẽ không sử dụng được Delve hoặc không nhìn thấy Delve trong công cụ khởi động ứng dụng, vì Delve chưa sẵn dùng đối với các dịch vụ độc lập.

Kiểm tra xem có phải bạn đang dùng gói Office 365 hỗ trợ Delve không

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Đi tới Thanh toán > Thuê bao.

 4. Xác nhận bạn có một trong các thuê bao sau:

  • Office 365 Enterprise (E1, E3, hoặc E4)

  • Office 365 Education (E1, E3 hoặc E4)

  • Office 365 Government (E1, E3 hoặc E4)

  • Office 365 Business Essentials

  • Office 365 Business Premium

Kiểm tra xem bạn đã gán đúng giấy phép người dùng hay chưa

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Đi tới Người dùng > Người dùng Hiện hoạt.

 4. Đánh dấu vào hộp ở phía trước tên của người dùng mà bạn muốn kiểm tra giấy phép.

 5. Xác nhận người dùng có một trong những giấy phép kết hợp sau:

  • Microsoft Office 365 Plan E1 cộng SharePoint Online (Plan 1 hoặc Plan 2)

  • Microsoft Office 365 Plan E3 cộng SharePoint Online (Plan 1 hoặc Plan 2)

  • Microsoft Office 365 Plan E4 cộng SharePoint Online (Plan 1 hoặc Plan 2)

  • Microsoft Office 365 Business Essentials cộng SharePoint Online (Plan 1 hoặc Plan 2)

  • Microsoft Office 365 Business Premium cộng SharePoint Online (Plan 1 hoặc Plan 2)

  Để biết thêm thông tin về cách quản lý giấy phép, hãy xem mục Gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Người dùng nhìn thấy những đồng nghiệp không thích hợp trong Delve

Nếu Windows Azure Active Directory chứa thông tin lạc hậu hoặc chưa được đồng bộ hóa với hồ sơ người dùng SharePoint Online, thì Delve có thể không hiển thị những đồng nghiệp có liên quan nhất.

Delve sử dụng thông tin từ hồ sơ người dùng trong Office 365 để xác định những người dùng nào trong tổ chức của bạn làm việc gần gũi với bạn nhất. Những hồ sơ này chứa thông tin từ Windows Azure Active Directory và từ hồ sơ người dùng SharePoint Online. Cứ 24 giờ một lần, thông tin về mọi người từ Windows Azure Active Directory được tự động thêm vào hồ sơ người dùng SharePoint Online.

Giải pháp

 • Hãy kiểm tra và dọn sạch Windows Azure Active Directory của bạn, và đợi để thông tin đồng bộ hóa vào hồ sơ người dùng SharePoint Online.

 • Nếu tổ chức của bạn là tổ chức học thuật, thì việc đồng bộ hóa giữa Windows Azure Active Directory và hồ sơ người dùng sẽ không tự động. Người dùng của bạn sẽ cần đăng nhập vào SharePoint Online ít nhất một lần để tạo hồ sơ người dùng.

 • Nếu bạn có sẵn Active Directory tại cơ sở và bạn đã thiết đặt đồng bộ hóa Active Directory, hãy đảm bảo nó được đồng bộ hóa chính xác trong Windows Azure Active Directory.

Người dùng không nhìn thấy ảnh người dùng trong Delve

Ảnh người dùng trong Delve được lấy từ hồ sơ người dùng SharePoint Online. Nếu một người dùng không có ảnh trong hồ sơ người dùng SharePoint Online của mình, thì Delve không có hình ảnh để hiển thị.

Giải pháp

 • Hãy đảm bảo rằng người dùng tải ảnh hồ sơ người dùng mình lên SharePoint Online. Để biết thêm thông tin, hãy chỉ dẫn người dùng xem phần Xem và sửa hồ sơ của bạn.

Người dùng nhìn thấy tài liệu từ những người dùng khác đã tắt Tài liệu trong Delve

Người dùng có thể tắt Tài liệu trong Delve, đồng nghĩa với việc họ sẽ không thấy bất cứ tài liệu nào trong Delve và các hoạt động cũng như mối quan hệ của họ trong Office 365 sẽ không được đưa vào Office Graph.

Tuy nhiên, nếu những người dùng khác vẫn có quyền truy nhập vào tài liệu từ một người dùng đã tắt Tài liệu thì họ vẫn có thể nhìn thấy các tài liệu đó trong Delve, giống như họ có thể tìm kiếm tài liệu trong SharePoint Online.

Những thông tin khác có sẵn cho mọi người trong tổ chức cũng sẽ hiển thị ngay cả khi một người dùng đã tắt Tài liệu, chẳng hạn như thông tin từ Azure Active Directory.

Giải pháp

 • Không cần phải làm gì.

Người dùng nhìn thấy rất ít hoặc không nhìn thấy nội dung nào trong Delve

Nội dung trong Delve xuất phát từ các nguồn nội dung khác nhau trên Office 365 chẳng hạn như Exchange Online, Office 365 Video, SharePoint Online và OneDrive for Business.

Nếu người dùng không có nội dung nào đã được chỉnh sửa hoặc đã xem gần đây trong các nguồn nội dung này, và họ không có quyền truy nhập nội dung của những người dùng khác, thì Delve có thể có rất ít hoặc không có nội dung nào để hiển thị. Người dùng cũng cần phải có giấy phép cho dịch vụ Office 365 và quyền truy nhập Office Graph để xem nội dung trong Delve.

Giải pháp

 • Khuyến khích người dùng của bạn lưu trữ và chia sẻ tài liệu trong SharePoint Online và OneDrive for Business. Để biết thêm thông tin, hãy chỉ dẫn người dùng xem Lưu trữ tài liệu của bạn ở chỗ Delve có thể tới được.

 • Hãy kiểm tra thiết đặt quyền trên các site SharePoint Online và tuyển tập site để đảm bảo người dùng có quyền truy cập các site thích hợp và nội dung của chúng.

 • Kiểm tra xem người dùng có tên trong Active Directory và anh ấy hoặc cô ấy có phải là thành viên của nhóm Active Directory thích hợp không. Để xác minh, hãy đi tới Trung tâm quản trị Office 365 > Người dùng > Người dùng Hiện hoạt.

 • Đảm bảo rằng người dùng cho phép Delve hiển thị tài liệu. Để xác minh, người dùng phải truy nhập Office 365 > Delve > Cài đặt tính năng, đồng thời, đảm bảo rằng Tài liệu trong Delve không tắt.

 • Đảm bảo bạn đã gán giấy phép cho người dùng để truy nhập các dịch vụ Office 365 mà bạn đã kích hoạt.

Người dùng không thể tìm thấy một mục cụ thể trong Delve

Delve không thay đổi bất kỳ quyền nào và người dùng sẽ chỉ nhìn thấy những gì họ có quyền truy cập. Không phải tất cả các kiểu nội dung đều sẽ xuất hiện trong Delve, và có thể mất tới 24 giờ để các tài liệu mới xuất hiện. Đồng thời, Delve ưu tiên nội dung được sửa đổi hoặc được xem trong vòng ba tháng vừa qua.

Giải pháp

 • Hãy xem các bước trong phần Người dùng nhìn thấy rất ít hoặc không nhìn thấy nội dung nào trong Delve.

 • Đảm bảo rằng loại nội dung này được hỗ trợ. Hiện tại, trong Bản phát hành Chuẩn, Delve hiển thị các tệp PDF, Word, Excel và PowerPoint, cũng như những video đã được tải lên Office 365 Video.

 • Kiểm tra xem tài liệu được thêm vào Office 365 khi nào. Có thể mất đến 24 giờ để các mục mới hiển thị trong Delve.

Người dùng lo ngại tài liệu riêng tư hoặc nhạy cảm sẽ xuất hiện trong DelveDelve

Bất cứ tài liệu nào mà một người dùng có thể xem hoặc sửa trong Office 365 cũng có thể xuất hiện trong Delve. Delve không thay đổi bất kỳ quyền nào và người dùng sẽ chỉ nhìn thấy những tài liệu họ có quyền truy cập. Tuy nhiên, đôi khi có thể bạn muốn ngăn chặn một tài liệu hiển thị trong Delve.

Giải pháp

 • Hãy kiểm tra thiết đặt quyền cho các tài liệu, site và thư viện và đảm bảo rằng chỉ những người dùng chủ định mới có quyền truy cập nội dung.

 • Nếu bạn muốn ngăn chặn những tài liệu cụ thể hiển thị trong Delve, hãy làm theo các bước trong Ẩn tài liệu từ Delve. Bạn có thể tiếp tục lưu trữ tài liệu trong Office 365, và mọi người vẫn có thể tìm thấy tài liệu thông qua tìm kiếm - tài liệu chỉ sẽ không hiển thị trong Delve nữa.

Giới thiệu về Office Graph

Delve hoạt động trên nền tảng Office Graph. Office Graph lưu trữ các biểu diễn dữ liệu về tất cả các mục Office 365 dưới dạng các nút trong một chỉ mục đồ thị. Dữ liệu Office Graph được lưu trữ trong phân vùng môi trường SharePoint Online và Exchange Online của khách hàng, đồng thời, có cùng mức bảo vệ và bảo mật dữ liệu như dữ liệu khách hàng khác lưu trữ trong cùng một dịch vụ đám mây. Dữ liệu và siêu dữ liệu Office Graph được lưu trữ trong cùng vùng trung tâm dữ liệu với các dịch vụ nơi thu thập dữ liệu.

Office Graph sử dụng các mối quan hệ phong phú để mô tả kết nối giữa các loại mục khác nhau. Ngoài ra, Office Graph sử dụng phân tích và kỹ thuật máy học nâng cao để tạo ra mối quan hệ phong phú suy ra – những gì chúng tôi gọi là thông tin chuyên sâu.

Để trình bày nội dung liên quan nhất trong những ngữ cảnh khác nhau, chẳng hạn như trong Delve, Office Graph sử dụng phân tích hai bước. Đầu tiên, Office Graph tính toán xem những người dùng nào trong Office Graph có liên quan nhất đến ngữ cảnh hiện tại. Thứ hai, Office Graph truy xuất nội dung có liên quan nhất được liên kết với những người dùng này. Nội dung được điều chỉnh cho phù hợp với từng người dùng, đồng thời, người dùng sẽ chỉ thấy những nội dung họ có quyền truy nhập.

Đối với các nhà phát triển, thông tin chuyên sâu và mối quan hệ phong phú trong Office Graph được thể hiện thông qua Microsoft Graph, một điểm cuối REST API duy nhất (https://graph.microsoft.com) cho thấy nhiều API từ dịch vụ đám mây của Microsoft. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Microsoft Graph.

Đâu là tác động của việc cho phép hoặc không cho phép truy nhập vào Office Graph?

Những thông tin mà người dùng trong tổ chức của bạn thấy được trong Delve sẽ tùy thuộc vào chương trình bản phát hành mà tổ chức của bạn tham gia, cũng như tùy thuộc vào việc bạn cho phép truy nhập vào Office Graph hay không.

Chương trình bản phát hành tiêu chuẩn

Nếu bạn cho phép truy nhập vào Office Graph thì người dùng trong tổ chức của bạn sẽ có Delve trong công cụ khởi động ứng dụng Office 365, đồng thời, họ có thể sử dụng tất cả các tính năng trong Delve. Thao tác bấm vào một người trong Delve sẽ mở trang của người đó. Trang của người đó có chứa thông tin hồ sơ người dùng chẳng hạn như thông tin liên hệ và chi tiết sơ đồ tổ chức, đồng thời có các tài liệu liên quan đến người đó.

Nếu bạn không cho phép truy nhập vào Office Graph thì Delve sẽ bị loại bỏ khỏi công cụ khởi động ứng dụng Office 365. Khi người dùng truy nhập trang của một người nào đó, chẳng hạn như bằng cách bấm vào một người trong OneDrive for Business thì trang của người đó sẽ chỉ chứa thông tin hồ sơ người dùng. Sẽ không có tài liệu nào hiển thị. Người dùng vẫn có thể tìm kiếm những người khác nhưng không thể tìm kiếm tài liệu hay bảng.

Chương trình bản phát hành mục tiêu

Nếu bạn chọn tham gia chương trình Bản phát hành mục tiêu và cho phép truy nhập vào Office Graph thì người dùng trong tổ chức của bạn sẽ có quyền truy nhập trước đó vào chức năng Delve mới. Để biết tổng quan về những điểm khác nhau trong nội dung hiển thị cho người dùng trong Delve giữa bản phát hành mục tiêu và bản phát hành tiêu chuẩn, hãy xem mục Delve Office của tôi trông khác với những gì bạn mô tả.

Nếu bạn không cho phép truy nhập vào Office Graph thì Delve sẽ bị loại bỏ khỏi công cụ khởi động ứng dụng Office 365. Khi người dùng truy nhập trang của một người nào đó trong Delve, sẽ không có tài liệu nào được hiển thị.

Các tài nguyên khác

Người dùng cuối

Người quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×