Office 2013 hoặc Office 2016 trợ giúp ngăn ngừng hoạt động

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thiết đặt hoặc các vấn đề với trình duyệt web của bạn có thể gây ra tùy chọn trợ giúp trong Office 2013 hoặc Office 2016 ngừng hoạt động. Để khắc phục vấn đề, hãy thử làm như sau:

Cài đặt phiên bản mới nhất của trình duyệt của bạn

Cài đặt phiên bản mới nhất của trình duyệt mặc định để tránh bất kỳ vấn đề tương thích:

Khắc phục sự cố trình duyệt của bạn

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×