Office 2010 Di chuyển các Đường căn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cập Nhật lần cuối 29 tháng 5 năm 2015

Khi lần đầu tiên bạn thấy phiên bản mới của một sản phẩm, bạn sẽ có các câu hỏi. Để giúp bạn bắt đầu, chúng tôi đã tạo hướng dẫn ngắn về việc di chuyển giúp cung cấp các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về việc thực hiện chuyển tiếp sang chương trình Office 2010. Những hướng dẫn này đặc biệt phù hợp nếu bạn đang chuyển đổi từ phần mềm Office 2003, nhưng rất nhiều thông tin cũng có liên quan nếu bạn đang chuyển từ các phiên bản khác.

Bấm nối kết hoặc hình ảnh dưới đây, và các hướng dẫn sẽ mở dưới dạng tệp PDF trong Adobe Reader. Bạn có thể rồi xem hướng dẫn, in ra, hoặc lưu nó để sử dụng sau này.

Hướng dẫn Di chuyển Access 2010

Hướng dẫn Di chuyển Excel 2010

Hướng dẫn Chuyển sang Access 2010

Hướng dẫn Chuyển sang Excel 2010

Hướng dẫn Di chuyển PowerPoint 2010

Hướng dẫn Di chuyển OneNote 2010

Hướng dẫn Chuyển sang PowerPoint 2010

Hướng dẫn Chuyển sang OneNote 2010

Hướng dẫn Di chuyển Outlook 2010

Hướng dẫn Di chuyển Word 2010

Hướng dẫn Chuyển sang Outlook 2010

Hướng dẫn Chuyển sang Word 2010

Tài nguyên có liên quan

Ngoài việc hướng dẫn di chuyển, chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn tương tác ruy-băng menu, cho phép bạn trỏ tới cụ thể menu, thanh công cụ và các lệnh trong Office 2003 để xem chúng ở đâu trong Office 2010. Nếu bạn muốn khóa đào tạo, bạn có thể thực hiện một trong thực hiện khóa chuyển trên Office.com.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×