OWA cho iPad và OWA cho iPhone

Quan trọng: Nếu bạn đang dùng một thiết bị di động, để có trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn cài đặt ứng dụng Microsoft mới nhất cho thiết bị của mình: Outlook cho iOS hoặc Outlook cho Android.

Nếu bạn có một tài khoản Office 365 cho doanh nghiệp hoặc giáo dục hoặc nếu tổ chức của bạn sử dụng Exchange 2013, bạn có thể sử dụng OWA cho iPhone và OWA cho iPad để truy nhập email, lịch và liên hệ của bạn. Ứng dụng này trông có vẻ giống việc đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng Safari mà không cần phải nhập tên người dùng và mật khẩu mỗi lần. Ứng dụng thêm các tính năng mà bạn sẽ không nhìn thấy khi đăng nhập qua Safari, chẳng hạn như đồng bộ liên hệ, lời nhắc và thông báo thư mới.

Làm thế nào để tôi cài đặt OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad?

Đi tới Apple App Store hoặc iTunes trên iPhone hoặc iPad của bạn và cài đặt OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad. Để tìm hiểu cách cài đặt OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad, hãy xem OWA cho iPhone trong Apple Store hoặc OWA cho iPad trong Apple Store.

Lần đầu tiên bạn khởi động ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên và mật khẩu Office 365 của bạn, sau đó tên và mật khẩu sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn.

Nếu bạn không dùng tài khoản Office 365 nhưng tổ chức của bạn sử dụng Exchange 2013, hãy nhận thông tin đăng nhập từ người quản trị của tổ chức của bạn. Tùy thuộc vào các thiết đặt mà tổ chức của bạn sử dụng, bạn có thể được nhắc để cấu hình iPhone hoặc iPad để yêu cầu một mật mã hoặc mã PIN để mở khóa ứng dụng.

Tại sao lại sử dụng OWA cho iPhone và OWA cho iPad?

OWA cho iPhone và OWA cho iPad hỗ trợ truy nhập ngoại tuyến vào email, lịch, và liên hệ của bạn. Các mục mới nhất được tải xuống thiết bị của bạn mỗi khi bạn sử dụng ứng dụng trong lúc trực tuyến. Trong lúc ngoại tuyến, bạn có thể đọc và trả lời các thư đã tải xuống và các yêu cầu cuộc họp. Bạn cũng có thể tạo thư mới, mục lịch và liên hệ. Khi lần đầu tiên bạn cài đặt ứng dụng, bạn sẽ thấy Thiết đặt ứng dụng này để làm việc ngoại tuyến. Việc này có thể mất một vài phút ở phía dưới cùng của màn hình. Tiếp theo bạn sẽ nhìn thấy Ứng dụng này đã sẵn sàng để sử dụng ngoại tuyến. Từ đó, mỗi lần bạn dùng ứng dụng trong khi bạn đang trực tuyến, nó sẽ cập nhật các thông tin ngoại tuyến.

Bạn có thể dùng các tùy chọn trong OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad để tạo một chữ ký duy nhất cho trường hợp bạn gửi thư từ thiết bị đó. Để tạo một chữ ký, hãy gõ nhẹ biểu tượng thêm Tùy chọn khác > Tùy chọn > Chữ ký Email.

Biểu tượng OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad trên màn hình trang chủ của bạn sẽ hiển thị số thư chưa đọc.

Biểu tượng màn hình cho Outlook Web App cho iPhone hoặc iPad

Bạn sẽ thấy thông báo nhắc cuộc họp trên màn hình khóa.

iPhone màn hình khóa hiển thị cảnh báo cuộc họp OWA cho iPhone

Nếu tổ chức của bạn cho phép, các liên hệ từ tài khoản của bạn sẽ tự động đồng bộ vào danh bạ iPhone hoặc iPad của bạn. Nếu iPad hoặc iPhone của bạn được cấu hình để đồng bộ với các dịch vụ trực tuyến như iCloud, các liên hệ của bạn sẽ được hiển thị đối với các dịch vụ khác.

Nếu bạn muốn ngừng đồng bộ các liên hệ của bạn, gõ nhẹ biểu tượng thêm Tùy chọn khác > Tùy chọn > Đồng bộ liên hệ và bỏ chọn Đồng bộ liên hệ trên thiết bị này. Thao tác đó sẽ loại bỏ các liên hệ từ tài khoản Office 365 hoặc Exchange 2013 của bạn từ danh bạ trên thiết bị của bạn. Để bật lại đồng bộ, gõ nhẹ biểu tượng thêm Tùy chọn khác > Tùy chọn > Đồng bộ liên hệ và đánh dấu kiểm Đồng bộ liên hệ trên thiết bị này.

Bạn có thể tìm hiểu về thiết đặt các tùy chọn khác trong OWA cho iPhone và OWA cho iPad trong Các tùy chọn Outlook Web App trên thiết bị di động.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

  • Việc đồng bộ hóa ngoại tuyến sao chép thông tin thư từ ba ngày trước, cộng với thông tin lịch của một tháng trước và tối đa sáu tháng tiếp theo. Nếu bạn có nhiều hơn 750 mục lịch trong tương lai trong vòng 6 tháng, thì chỉ có 3 tháng sẽ được đồng bộ.

  • Ngoài Hộp thư đến, Thư nháp, Liên hệ, và Lịch, năm thư mục thư khác mà bạn đã sử dụng gần đây cũng sẽ được đồng bộ cho việc truy nhập ngoại tuyến. Các thư mục nào được đồng bộ sẽ thay đổi tùy theo mức độ thường xuyên mà bạn truy nhập chúng. Như một thay thế, bạn có thể chọn tối đa năm thư mục thư để đồng bộ. Mỗi thư mục mà bạn chọn sẽ thay thế cho một trong năm thư mục sẽ được đồng bộ tự động.

  • Nếu bạn đã đồng bộ các liên hệ của bạn với thiết bị của bạn và cấu hình thiết bị để đồng bộ hóa với iCloud, các liên hệ của bạn cũng sẽ được đồng bộ với iCloud.

  • Nếu bạn ngừng đồng bộ hóa liên hệ trong khi thiết bị của bạn được cấu hình để đồng bộ hóa với iCloud, các liên hệ được đồng bộ thông qua đồng bộ hóa liên hệ sẽ được loại bỏ ra khỏi thiết bị của bạn và khỏi iCloud.

  • Nếu bạn ngừng đồng bộ hóa iCloud nhưng tiếp tục đồng bộ hóa liên hệ, bạn sẽ được đưa ra lựa chọn để giữ liên hệ được đồng bộ thông qua đồng bộ hóa liên hệ trong iCloud, hoặc loại bỏ chúng. Nếu bạn giữ chúng trong iCloud và sau đó dừng tính năng đồng bộ hóa liên hệ, các liên hệ sẽ được giữ lại trong iCloud.

  • Bạn không thể đăng xuất khỏi OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad. Để loại bỏ thông tin đăng nhập của bạn và bất kỳ nội dung nào đã tải xuống, hãy loại bỏ ứng dụng từ thiết bị của bạn.

  • Để biết thêm thông tin về cách để kết nối với tài khoản của bạn bằng cách sử dụng các email, lịch và liên hệ ứng dụng được thiết lập sẵn trên thiết bị của bạn, hãy xem Thiết lập email trên Apple iPhone, iPad và iPod Touch.

  • Để tìm hiểu thêm về ứng dụng, hãy xem bài đăng blog giới thiệu và mô tả về OWA cho iPhone và OWA cho iPad.

  • Nếu bạn có tài khoản Office 365, hãy xem Thiết lập Office 365 cho thiết bị di động - Trợ giúp để biết thêm thông tin về cách dùng Office 365 trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

  • Để đưa ra gợi ý hoặc phản hồi về OWA cho iPhone và OWA cho iPad, vui lòng ghé thăm Gợi ý và phản hồi về OWA cho các Thiết bị.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×