OWA cho iPad và OWA cho iPhone

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu tổ chức của bạn sử dụng Exchange 2013, bạn có thể sử dụng OWA cho iPhone và OWA cho iPad để truy nhập email, lịch và liên hệ của bạn. Ứng dụng trông và cảm thấy như đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách dùng Safari, mà không cần phải nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn mỗi lần. Ứng dụng thêm các tính năng mà bạn sẽ không nhìn thấy khi đăng nhập thông qua Safari, chẳng hạn như đồng bộ liên hệ, lời nhắc và thông báo thư mới.

Làm thế nào để tôi cài đặt OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad?

Đi tới Apple App Store hoặc iTunes trên iPhone hoặc iPad của bạn và cài đặt OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad. Để tìm hiểu cách cài đặt OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad, hãy xem OWA cho iPhone trong Apple Store hoặc OWA cho iPad trong Apple Store.

Nhận đăng thông tin từ người quản trị của tổ chức của bạn. Tùy thuộc vào thiết đặt được dùng bởi tổ chức của bạn, bạn có thể được nhắc để cấu hình iPhone hoặc iPad để yêu cầu một mật khẩu hoặc mã PIN để mở khóa các ứng dụng của bạn.

Tại sao lại sử dụng OWA cho iPhone và OWA cho iPad?

OWA cho iPhone và OWA cho iPad hỗ trợ truy nhập ngoại tuyến vào email, lịch, và liên hệ của bạn. Các mục mới nhất được tải xuống thiết bị của bạn mỗi khi bạn sử dụng ứng dụng trong lúc trực tuyến. Trong lúc ngoại tuyến, bạn có thể đọc và trả lời các thư đã tải xuống và các yêu cầu cuộc họp. Bạn cũng có thể tạo thư mới, mục lịch và liên hệ. Khi lần đầu tiên bạn cài đặt ứng dụng, bạn sẽ thấy Thiết đặt ứng dụng này để làm việc ngoại tuyến. Việc này có thể mất một vài phút ở phía dưới cùng của màn hình. Tiếp theo bạn sẽ nhìn thấy Ứng dụng này đã sẵn sàng để sử dụng ngoại tuyến. Từ đó, mỗi lần bạn dùng ứng dụng trong khi bạn đang trực tuyến, nó sẽ cập nhật các thông tin ngoại tuyến.

Bạn có thể dùng các tùy chọn trong OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad để tạo một chữ ký duy nhất cho trường hợp bạn gửi thư từ thiết bị đó. Để tạo một chữ ký, hãy gõ nhẹ biểu tượng thêm Tùy chọn khác > Tùy chọn > Chữ ký Email.

Biểu tượng OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad trên màn hình trang chủ của bạn sẽ hiển thị số thư chưa đọc.

Biểu tượng màn hình cho Outlook Web App cho iPhone hoặc iPad

Bạn sẽ thấy thông báo nhắc cuộc họp trên màn hình khóa.

iPhone màn hình khóa hiển thị cảnh báo cuộc họp OWA cho iPhone

Nếu tổ chức của bạn cho phép, các liên hệ từ tài khoản của bạn sẽ tự động đồng bộ vào danh bạ iPhone hoặc iPad của bạn. Nếu iPad hoặc iPhone của bạn được cấu hình để đồng bộ với các dịch vụ trực tuyến như iCloud, các liên hệ của bạn sẽ được hiển thị đối với các dịch vụ khác.

Nếu bạn muốn ngừng đồng bộ liên hệ của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng thêm Tùy chọn khác > tùy chọn > đồng bộ liên hệ và bỏ chọn đồng bộ liên hệ trên thiết bị này. Mà sẽ loại bỏ các liên hệ từ tài khoản của bạn Exchange 2013 từ sổ địa chỉ trên thiết bị của bạn. Để bật đồng bộ hóa lại, gõ nhẹ vào biểu tượng thêm Tùy chọn khác > tùy chọn > đồng bộ hóa liên hệ và kiểm đồng bộ liên hệ trên thiết bị này.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

  • Việc đồng bộ hóa ngoại tuyến sao chép thông tin thư từ ba ngày trước, cộng với thông tin lịch của một tháng trước và tối đa sáu tháng tiếp theo. Nếu bạn có nhiều hơn 750 mục lịch trong tương lai trong vòng 6 tháng, thì chỉ có 3 tháng sẽ được đồng bộ.

  • Ngoài Hộp thư đến, Thư nháp, Liên hệ, và Lịch, năm thư mục thư khác mà bạn đã sử dụng gần đây cũng sẽ được đồng bộ cho việc truy nhập ngoại tuyến. Các thư mục nào được đồng bộ sẽ thay đổi tùy theo mức độ thường xuyên mà bạn truy nhập chúng. Như một thay thế, bạn có thể chọn tối đa năm thư mục thư để đồng bộ. Mỗi thư mục mà bạn chọn sẽ thay thế cho một trong năm thư mục sẽ được đồng bộ tự động.

  • Nếu bạn đã đồng bộ các liên hệ của bạn với thiết bị của bạn và cấu hình thiết bị để đồng bộ hóa với iCloud, các liên hệ của bạn cũng sẽ được đồng bộ với iCloud.

  • Nếu bạn ngừng đồng bộ hóa liên hệ trong khi thiết bị của bạn được cấu hình để đồng bộ hóa với iCloud, các liên hệ được đồng bộ thông qua đồng bộ hóa liên hệ sẽ được loại bỏ ra khỏi thiết bị của bạn và khỏi iCloud.

  • Nếu bạn ngừng đồng bộ hóa iCloud nhưng tiếp tục đồng bộ hóa liên hệ, bạn sẽ được đưa ra lựa chọn để giữ liên hệ được đồng bộ thông qua đồng bộ hóa liên hệ trong iCloud, hoặc loại bỏ chúng. Nếu bạn giữ chúng trong iCloud và sau đó dừng tính năng đồng bộ hóa liên hệ, các liên hệ sẽ được giữ lại trong iCloud.

  • Bạn không thể đăng xuất khỏi OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad. Để loại bỏ thông tin đăng nhập của bạn và bất kỳ nội dung nào đã tải xuống, hãy loại bỏ ứng dụng từ thiết bị của bạn.

  • Để biết thêm thông tin về cách để kết nối với tài khoản của bạn bằng cách sử dụng các email, lịch và liên hệ ứng dụng được thiết lập sẵn trên thiết bị của bạn, hãy xem Thiết lập email trên Apple iPhone, iPad và iPod Touch.

  • Để tìm hiểu thêm về ứng dụng, hãy xem blog bài đăng giới thiệu và mô tả OWA cho iPhone và OWA cho iPad.

  • Để đưa gợi ý hoặc phản hồi về OWA cho iPhone và OWA cho iPad, vui lòng ghé thăm OWA cho thiết bị phản hồi và gợi ý.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×