OR (Hàm OR)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về nếu có bất kỳ đối số là TRUE; trả về không nếu tất cả các đối số là FALSE.

Cú pháp

OR (lô-gic 1,lô-gic 2,...)

Lô-gic 1, lô-gic 2...     1 đến 30 điều kiện bạn muốn kiểm tra mà có thể là một trong hai TRUE hoặc FALSE.

Ghi chú

  • Các đối số phải đánh giá các giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc là các mảng hoặc tham chiếu có chứa các giá trị lô-gic.

  • Nếu một đối số tham chiếu cột chứa văn bản hoặc trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua.

  • Nếu dãy được xác định không chứa giá trị lô-gic nào, hàm OR trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OR(TRUE)

Một đối số là TRUE (có)

=OR(1+1=1,2+2=5)

Tất cả các đối số định trị là FALSE (không)

=OR(TRUE,FALSE,TRUE)

Ít nhất một đối số là TRUE (có)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×